Greckie miasto Emporion: archeologia i turystyka u stóp Pirenejów

Michał Krueger, Anna Rybarczyk

Abstrakt


Emporion, położony w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego, jest najlepiej zachowanym greckim miastem na zachodnich rubieżach Morza Śródziemnego. W III w. p.n.e. obok Greków rozlokowali się Rzymianie, których obóz z czasem przekształcił się w ośrodek miejski. Praca przybliża historię badań archeologicznych oraz najważniejsze struktury tego niezwykłego kompleksu. Analizie poddano potencjał turystyczny Emporionu. W jej wyniku można uznać to stanowisko archeologiczne za najbardziej atrakcyjne w całym regionie.

Słowa kluczowe


archeologia; Grecy; archeoturystyka; Hiszpania; Półwysep Iberyjski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alcade, G., Burch, J., 2017, „The Emporium Museum (1910–1916), Empúries–L’Escala, Spain Between private collection of antiquities and public archaeological museum”, Journal of the History of Collections 29 (3), s. 497–507

Anderson, M. J., 2006, Guía arqueológica de España, Alianza Editorial, Madrid

Aquilué, X., Castanyer, P., Santos, M., Tremoleda, J., 2002, Nuevos datos acerca del habitat arcaico de la Palaiapolis de Emporion, [in:] J-M. Luc (ed.), Habitat et Urbanisme dans le monde grec de la fin des palais mycéniens à la prise de Milet (494 av. J.-C.), Pallas 58, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, s. 301-327

Aquilué, X., Santos, M., Castanyer, P., Tremoleda, J., 2009, Empúries. Guies del Museu dʼArqueologia de Catalunya, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

Bringmann, K., 2010, Historia republiki rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Castanyer i Masoliver, P., Santos i Retolaza, M., Tremoleda i Trilla, J., Monturiol i Sanés, J., 2013, Guia didàctica, Empúries - Museu dʼArqueologia de Catalunya, Museu dʼArqueologia de Catalunya-Empúries, Empúries

Domínguez, A. J., 2004, Spain and France (including Corsica), [in:] H. Mogens, T. Nielsen (ed.) An inventory of archaic and classical poleis, Oxford University Press, Oxford, s. 157-172

Domínguez, A. J., 2006, Greeks in the Iberian Peninsula, [in:] Tsetskhladze, G. R. (ed.) Greek Colonisation: an account of Greek Colonies and other Settlements Overseas, BRILL, Leiden-Boston, s. 429-505

Gazquez, J. M., 1974, La campaña de Catón en Hispania, Ariel, Barcelona

Harris, W. V., 2008, Roman expansion in the West, [in:] A. E. Astin (ed. et all), Rome and the Mediterranean to 133 B.C., The Cambridge Ancient History Vol. 8, Cambridge University Press, Cambridge s. 107-162

Kędzierski, M. 2006, Starożytne Ampurias w dziełach autorów antycznych, „Studia i Materiały Archeologiczne” nr 13, s. 31-38

Krueger, K., 2012, „Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością”, Turystyka Kulturowa 5/2012, s. 5-21

Mar, R., Ruiz de Arbulo, J., 1993, Ampurias Romana. Historia, Arquitectura y Arqueología, Editorial Ausa, Sabadell

Marcet, R., Sanmartí, E., 1990, Empúries, Diputacío de Barcelona, Barcelona

Mielczarek, M., 2006, Mennictwo starożytnej Grecji. Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa-Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy: podręcznik akademicki, KulTour.pl, Poznań

Miłkowski, T., Machcewicz, P., 1998, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków

Nieto, X., Raurich, X., 1997, La infrastructura portuaria Ampuritana, [in:] J.P. Ballester, G. P. Berlanga (ed.), III Jornadas de Arqueología Subacuática. Actas, Universitat de Valencia: Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Walencja, s. 57-76

Pawleta M., 2011, Przeszłość we współczesności [w:] Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 39-61.

Ripoll Perelló, E., 1982, Ampurias : descripción de las ruinas y Museo Monográfico, Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial, Barcelona

Rybarczyk, A, 2017, Ampurias między IV w. p.n.e. a I w. n.e. (praca licencjacka), promotor Michał Krueger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Tang, B., 2005, Delos, Carthage, Ampurias : the housing of three Mediterranean trading centres, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, Rzym

Ziółkowski, A., 2010, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

www.mac.cat/eng/Branches/Empuries/Events [20.01.2018]

www.mac.cat/eng/Branches/Empuries/Research-Conservation/Archaeological-Excavations [29.12.2017]

www.mac.cat/eng/Publications/Journals/Empuries [20.01.2018]

www.mac.cat/eng/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Activitats-didactiques [20.01.2018]

www.mac.cat/Seus/Empuries/Publicacions [20.01.2018]

www.mac.cat/Seus/Empuries [07.01.2018]

http://visitmuseum.gencat.cat/en/museu-d-arqueologia-de-catalunya-empuries/object/estatua-grega-d-asclepi/ [03.01.2018]

http://www.historiayarqueologia.com/2018/06/el-museo-de-empuries-crea-una-visita.html [01.07.2018]

http://www.macempuries.cat/ [05.09.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1000

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Michał Krueger

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642