Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego

Bartłomiej Walkowski

Abstrakt


Grecka kultura materialna docierała na Półwysep Iberyjski już od IX w., a sami Hellenowie osiedlili się na jego terenie, choć w ograniczonym stopniu, w VI w. p.n.e. Ta działalność handlowa i osadnicza pozostawiła po sobie wiele materialnych śladów odkrywanych i zabezpieczanych przez archeologów. Dzięki temu placówki muzealne Hiszpanii i Portugalii umożliwiają dziś turyście muzealnemu, przebywającemu na drugim końcu Morza Śródziemnego, zapoznanie się z grecką kulturą materialną. Zadanie to ułatwi zaproponowany szlak muzealny śladami pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim.


Słowa kluczowe


turystyka muzealna; turystyka archeologiczna; szlak turystyczny; Grecy; Półwysep Iberyjski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Almagro-Gorbea, M., 2012, Greek sculpture in Iberia. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 82-91

Aquilué, X., 2012, Greek colonies in Iberia. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 46-57

Bravo, B., E. Wipszycka, 1988, Historia starożytnych Greków. Tom I. Do końca wojen perskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Cabrera, P., 2012, The Greeks in the West. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 17-24

Celestino Pérez, S., 2012, Greek toreutics and precious metal work in Iberia. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 103-110

Coarelli, F., 2007, Rome and Environs. An Archaeological Guide, University of California Press, Berkeley

Coldstream, N., 2009, Greek Geometric Pottery: a survey of ten local styles and their chronology, Bristol Phoenix Press, Exeter

Domínguez Monedero, A., C. Sánchez, 2001, Greek pottery from the Iberian Peninsula. Archaic and Classical Periods, Koninklijke Brill NV, Leiden/Boston/Köln

Domínguez Monedero, A., 2012, Classical Greek sources and their relation with Iberia. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 25-34

Fantalkin, A., I. Finkelstein, E. Piasetzky, 2011, Iron Age Mediterranean Chronology: A Rejoinder, „Radiocarbon”, nr 53, s. 179-198

Florek, M., 2008, Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi sandomierskiej, [w:] T. Giergiel (red.), Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji, Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., LGD LOT „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”, Sandomierz, s. 17-28

García Alfonso, E., 2012, Sites, museums and collections of Greek archaeological legacy in Spain and Portugal. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 120-136

Gesztoft, H., 1990, De Hispania antique. (okres rzymski), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gómez Espelosín, J., 2009, Iberia in the Greek Geographical Imagination. In M. Dietler, C. López-Ruiz (eds), Colonial Encounters in Ancient Iberia: Phoenician, Greek, and indigenous relation, The University of Chicago Press, Chicago, s. 281-297

Hansen, M., Th. Nielsen, 2004, An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Center for the Danish National Research Foundation, Oxford University Press, Oxford

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa, 2015

Jędrysiak, T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kaczmarek, K., 2010, Turystyka archeologiczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2010, s. 4-12

Kruczek, Z., 2007, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków

Krueger, M., 2012, Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością, „Turystyka Kulturowa”, nr 5/2012, s. 5-21

Kubiak, Z., 2013, Mitologia Greków i Rzymian, Wydawnictwo ZNAK, Kraków

Melotti, M., 2011, The Plastic Venuses: Archaeological Tourism in Post-Modern Society, Cambidge Schoolars Publishing, Newcastle upon Tyne

Michniewicz-Ankiersztajn, H., A. Gonia, Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie bydgoskim w świetle potencjału archeologicznego obszaru, [w:] A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie – region w archeoturystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 112-127

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB DRUK, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt, A., 2009, Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. I, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 384-402

Mikos von Rohrscheidt, A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt, A., 2010b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. II, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt, A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Murphy-O’Connor, J., 2007, Przewodnik po Ziemi Świętej, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa

Nardo, D., 2002, The Greenhaven encyclopedia of Greek and Roman mythology, Greenhaven Press, San Diego

Niemczyk, A., 2015, Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej, [w:] A. Niemczyk, R. Seweryn (red.), Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 9-21

Pappa, E., 2012, Farming Some Aspects of the Early Iron Age ‘Chronological Mess’: Aegean Synchronisms with the West and their Significance for the Greek Geometric Series, „Kubaba”, nr 3, s. 2-38

Paz de Hoz, M., 2012, Greek epigraphy in Iberia. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 92-102

Pérez Ballester, J., 2012, Greek pottery in Iberia. Amphorae and food trading. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 66-73

van der Plicht, J., H. Bruins, A. Nijboer, 2009, The Iron Age Around the Mediterranean: A High Chronology Perspective from the Groningen Radiocarbon Database, „Radiocarbon”, nr 51, s. 213-242

Ripollès, P., 2012, Greek numismatics in Iberia: Mints and currency circulation. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona , s. 74-81

Sacks, D., 2005, Encyclopedia of the Ancient Greek World, Facts On File, New York

Sánchez, C., 2012, Greek pottery in Iberia. Tableware and representation objects. In X. Aquilué, P. Cabrera (eds), Iberia Graeca. The Greek archaeological legacy on the Iberian Peninsula, Centro Iberia Graeca, Girona, s. 58-65

Shelmerdine, C., 2010, The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, Cambridge

Stasiak, A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 9-40

Stasiak, A., J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), 2014, Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa-Łódź

Walker, C., N. Carr (eds), 2013, Tourism and Archaeology:Sustainable Meeting Grounds, Left Coast Press, Walnut Creek

Werczyński, D., 2012, Wybrane atrakcje archeoturystyczne w Polsce, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 20, s. 53-72

van Wijngaarden, G., 2002, Use and Appreciation of Mycenaean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (1600-1200 BC), Amsterdam University Press, Amsterdam

Wyszkowska, I., T. Jędrysiak, 2017, Turystyka muzealna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Zyglewski, Z., 2015, Miejsce archeoturystyki w działalności „Parku Kulturowego „Wietrzychowice”, [w:] A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie – region w archeoturystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 91-111

Żmudziński, M., D. Król, Rzymskie budowle jako atrakcje turystyczne w Europie, [w:] A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie – region w archeoturystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 23-31

Żychlińska, J., 2015, Jakiej archeologii potrzebuje współczesna turystyka polska?, [w:] A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie – region w archeoturystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 9-22

https://www.archaeological.org/pdfs/AIATourismGuidelines.pdf [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/eng/index.php?pag=museos.php [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/eng/index.php?pag=presentacion.php [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/base/buscar.php [30.04.2018]

www.macempuries.cat/Exposicions/Exposicio-permanent [30.04.2018].

www.macempuries.cat/Exposicions/Exposicio-permanent/Precedents [30.04.2018]

www.macempuries.cat/Col-leccions/Objectes-de-la-col-leccio/Empuries-grega/Aixovar-funerarigrec [30.04.2018]

www.macempuries.cat/Col-leccions/Objectes-de-la-col-leccio/Empuries-grega/Carta-comercial [30.04.2018]

www.macempuries.cat/Exposicions/Exposicio-permanent/Sala-d-Asclepi [30.04.2018]

www.macbarcelona.cat/Exposicions/Exposicio-permanent [30.04.2018]

www.macbarcelona.cat/Col-leccions/La-col-leccio-en-3D/La-col.leccio-del-MAC-en-3D/Colonitzacions-en-3D/Riton-de-la-cabreta [30.04.2018]

www.macbarcelona.cat/Col-leccions/La-col-leccio-en-3D/La-col.leccio-del-MAC-en-3D/Colonitzacions-en-3D/Guttus-del-Dofi [30.04.2018]

www.macbarcelona.cat/Col-leccions/La-col-leccio-en-3D/La-col.leccio-del-MAC-en-3D/Colonitzacions-en-3D/Tanagra-de-la-dansarina [30.04.2018]

www.worldleisurejobs.com/detail.cfm?pagetype=detail&subject=news&codeID=7825 [30.04.2018]

www.marqalicante.com/Paginas/es/EL-MUSEO-P13-M3.html [30.04.2018]

www.marqalicante.com/Paginas/eng/CATALOGUE-P252-M3.html [30.04.2018]

www.marqalicante.com/Paginas/eng/CATALOGUE-P249-M3.html [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/base/ficha.php?ficha=8076 [30.04.2018]

https://www.museoarqueologicocartagena.es/exposicion_permanente.asp [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/base/ficha.php?ficha=6856 [30.04.2018]

museoelcigarralejo.blogspot.com.es/p/yacimiento.html [30.04.2018]

museoelcigarralejo.blogspot.com.es/p/museo.html [30.04.2018]

museoelcigarralejo.blogspot.com/2013/01/el-plomo-del-cigarralejo-y-su-maldicion.html [30.04.2018]

www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/el-museo/ [30.04.2018]

www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/el-museo/caja-griega-lecane-necropolis-deel-toril-el-salobral/ [30.04.2018]

www.man.es/man/en/exposicion/exposicion-permanente.html [30.04.2018]

www.man.es/man/en/coleccion/catalogo-cronologico/grecia.html [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAUB/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10553&pagina=1 [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAUB/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10552&pagina=1 [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/base/ficha.php?ficha=710 [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MJA/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10814&pagina=1 [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAEGR/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10852&pagina=1 [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAEGR/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10867&pagina=1 [30.04.2018]

https://www.iberiagraeca.com/base/ficha.php?ficha=214 [30.04.2018]

www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAEGR/index.jsp?redirect=S2_3.jsp&lng=en [30.04.2018]

www.spainisculture.com/en/obras_de_excelencia/museo_arqueologico_y_etnologico_de_granada/coraza_de_bronce.html [30.04.2018]

www.fundacionrodriguezacosta.com/colecciones/coleccion-museistica-gomezmoreno/obra/cratera/ [30.04.2018]

www.fundacionrodriguezacosta.com/colecciones/coleccion-museistica-gomezmoreno/obra/kylix-siglo-vi-ac-atribuido-al-pintor-de-amasis/ [30.04.2018]

www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MHU/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10682&pagina=2 [30.04.2018]

www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MHU/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=10685&pagina=2 [30.04.2018]

https://gulbenkian.pt/museu/en/the-founders-collection/ [30.04.2018]

https://gulbenkian.pt/museu/en/works_museu/greek-vase/ [30.04.2018]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Bartłomiej Walkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642