Turystyka religijna i pielgrzymkowa: konflikty i wyzwania. Przypadek Swiątyni Męczenników Namugongo w Ugandzie

Susan Mwebaza, Julius Jjuuko, Provia Kesande

Abstrakt


Turystyka religijna została zdefiniowana jako forma turystyki kulturowej przez autorów takich jak Rinschede [1992] i Singh [2004], obydwoje cytowani są przez Terzidou et al. [2008]. W rozwijającym się kraju, takim jak Uganda, koncepcja turystyki religijnej jest wciąż nowa i została zaakceptowana zarówno przez rząd, jak i przez ludzi. Niestety niewiele uwagi poświęcono konfliktom i wyzwaniom, jakie mogą wyniknąć z tej nowej formy turystyki. Ponadto większość badań dotyczących turystyki i turystyki religijnej wydaje się koncentrować na korzyściach płynących z turystyki dla społeczności przyjmującej, a nie na konfliktach, które mogą być związane z tą formą turystyki. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie konfliktów i wyzwań związanych z turystyką religijną i pielgrzymkową w krajach rozwijających się, takich jak Uganda, w szczególności patrząc przez pryzmat męczenników Namugongo w Ugandzie. Sanktuarium Męczenników Namugongo w Ugandzie zostało wybrane, 3 czerwca każdego roku przyjmuje rzesze turystów i pielgrzymów i jest dobrym przykłedm innych miejsc w kraju. Przeprowadzono jakościowe przekrojowe badanie analityczne, aby umożliwić naukowcom lepsze zrozumienie tych konfliktów i wyzwań. Badaną populację stanowili przywódcy religijni w Sanktuariach Namugongo, mieszkańcy okolicy, społeczność biznesowa wokół sanktuariów, decydenci polityczni, a także pielgrzymi z Kampali i spoza niej. Na próbę 100 respondentów przeprowadzono badania za pomocą wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Do wyboru respondentów do badania wykorzystano celową technikę pobierania prób.
Badanie pokazuje, że turystyce religijnej i pielgrzymkowej towarzyszą takie wyzwania, jak przeludnienie, zbyt duży hałas, naruszenie podstawowych zasad religijnych i złe standardy higieny.
Badania koncentrują się na wyzwaniach związanych z turystyką religijną i pielgrzymkową. Obecnie jest dostępna nieliczna literatura dotycząca konfliktów i wyzwań, z którymi borykają się społeczności przyjmujące pielgrzymki, szczególnie w krajach rozwijających się, takich jak Uganda. Wywody artukułu mogą być wykorzystane przez decydentów, aby sprostać wyzwaniom związanym z turystyką zrównoważoną.

Słowa kluczowe


turystyka; turystyka religijna; pielgrzymka; męczennicy Ugandy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blackwell R., 2007, Motivations for religious tourism, pilgrimage, festivals and events. Religious tourism and pilgrimage festivals management: an international perspective, 35-47

Blackwell R. 2010, Motivation for pilgrimage: using theory to explore motivations. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 22, 24-37. https://doi.org/10.30674/scripta.67360

Collins-Kreiner N., & Kliot N, 2000, Pilgrimage tourism in the Holy Land: the behavioural characteristics of Christian pilgrims. GeoJournal, 50(1), 55-67, https://doi.org/10.1023/A:1007154929681

Collins-Kreiner N, 2004, Jewish pilgrimage tourism in Israel: Holy tombs as tourist attractions. Horizons in Geography/אופקים בגאוגרפיה, (60/61), 267-278

Collins-Kreiner N, 2010, The geography of pilgrimage and tourism: Transformations and implications for applied geography. Applied geography, 30(1), 153-164, doi: 10.1016/j.apgeog.2009.02.001

Digance J. 2006, Religious and secular pilgrimage: Journeys redolent with meaning. In D. J. T. and D. H. Olsen (Ed.), Tourism, Religion and Spiritual Journeys (pp. 36–48). Abingdon, U.K.: Routledge

Foruzan I., 2014, The role of religious tourism in the development and growth of Urban Metropolis: (In the case of Mashhad, Iran) (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ))

Gedecho E. K., 2015, Challenges of religious tourism development: the case of Gishen Mariam, Ethiopia. American Journal of Tourism Research, 3(2), 42-57

Gothóni R., 1994, Tales and truth: pilgrimage on Mount Athos; past and present. Helskinki University Press

http://www.monitor.co.ug/artsculture/Reviews/Uganda-s-tourism-growing-but-/691232-2465406-11gwd90z/index.html

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1329973/uganda-wildlife-authority-staff-probe

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1426093/uganda-potential-develop-faith-tourism

Mathieson A., & Wall G., 1989, Tourism economic, physical and social impact: Longmont Scientific and Technical

Mora-Torres, V., Serrano-Barquín, R., Favila-Cisneros, H. and Serrano-Barquín, C., 2016. Religious tourism in the Hill of Tepexpan: a new research approach-from dedifferentiation. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(5), p.4

Ostrowski M., 2000, Pilgrimages or religious tourism. Peregrinus Cracoviensis, 10, 53-61

Pavicic J., Alfirevic N., & Batarelo, V. J., 2007, The management and marketing of religious sites, pilgrimage and religious events: challenges for Roman Catholic pilgrimages in Croatia. Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective, 48-63

Puşcaşu V., 2015, Religious tourism or pilgrimage? European Journal of Science and Theology, 11(3), 131-142

Raj R., Griffin K. A., eds., 2015, Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective. Cabi

Smith V.L. 1992, Introduction: the quest in guest. Annals of Tourism Research 19 (1): 1–17

Tenywa, G. 2014, September, 26, Tourism tops Uganda’s foreign exchange earnings. New Vision. Retrieved from https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1310866/tourism-tops-uganda-foreign-exchange-earnings

Terzidou M., Stylidis D., Szivas E. M., 2008, Residents' perceptions of religious tourism and its socio-economic impacts on the Island of Tinos, Tourism and Hospitality Planning & Development, 5:2,113-129, DOI: 10.1080/14790530802252784

Timothy, D. and Olsen, D. eds., 2006. Tourism, religion and spiritual journeys (Vol. 4). Routledge

United Nations World Tourism Organization, 2008, Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary

United Nations World Tourism Organization, 2012, May 7, International tourism receipts surpass US$ 1 trillion in 2011. Retrieved from http://media.unwto.org/en/press-release/2012-05-07/international-tourism-receipts-surpass-us-1-trillion-2011

Vukonic B, 2002, Religion, tourism and economics: A convenient symbiosis. Tourism Recreation Research, 27(2), 59-64, DOI: 10.1080/02508281.2002.11081221

Vukonić B., 1998, Religious tourism: economic value or an empty box? Zagreb International Review of Economics & Business, 1(1), 83-94

Wilson G. B., McIntosh A. J., & Zahra A. L., 2013, Tourism and spirituality: A phenomenological analysis. Annals of Tourism Research, 42, 150-168.

Wong C. U. I., Ryan C., & McIntosh A., 2013, the Monasteries of Putuoshan, China: sites of secular or religious tourism? Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 577-594


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Susan Mwebaza, Julius Jjuuko, Provia Kesande


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642