Współczesne znaczenie turystyki eventowej w opinii studentów programu LLP/Erasmus na przykładzie Portugalii

Ewa Malchrowicz

Abstrakt


W artykule zaprezentowana została turystyka eventowa w Portugalii, jako jedna z wiodących form turystyki kulturowej w Europie. Celem artykułu jest ukazanie bogactwa kulturowego tego kraju, wyselekcjonowanie najciekawszych zdaniem młodych ludzi dla turystyki eventowej wydarzeń, oraz analiza ich atrakcyjności turystycznej w opinii badanych. Niniejszy artykuł jest trzecią i ostatnią częścią projektu badawczego, wykonanego nad zjawiskiem turystyki kulturowej na Półwyspie Iberyjskim.

Słowa kluczowe


event; fiesta; turystyka eventowa; Portugalia; Półwysep Iberyjski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, AWF, Poznań

Buczkowska K., Malchrowicz E., 2010, Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów?, Turystyka Kulturowa, Nr 4-6

Buczkowska K., Malchrowicz E., 2011, Współczesne znaczenie hiszpańskich fiest religijnych w opinii młodych polskich turystów i mieszkańców Hiszpanii [w:] Panasiuk A., Kroplewski Z. (red.) Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, 2011, Zeszyty Naukowe nr 647, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Duran K., 2009, Portugalia, PWN Globar, Warszawa

Juszczak P., 2008, Portugalia – 100 kultowych rzeczy, zjawisk, miejsc, New Media Concept, Warszawa

Kuhl de Oliveira F., 2010, Portugalia, Bezdroża, Kraków

Kurek K., 2008, Hiszpania – 100 kultowych rzeczy, zjawisk, miejsc, New Media Concept, Warszawa

Lauer C., 1996, Przeglądowy atlas świata, GeoCenter, Warszawa

Malchrowicz E., Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, Nr 9

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno

Przewodnik po najważniejszych sanktuariach Polski i świata. Pielgrzymki do miejsc świętych, 2008, Warszawa

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa, Nr 4-6

Sawala K., Krawczyk W., Bednarski J. 2005, Wielkie fiesty Europy, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań

Szwander R., 1996, Religie świata, Delta, Warszawa

Todo Andalucía, kolekcja Todo España

Uriz F., Harling J., 1996, En España, Londyn

Widawski K., 2009, Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii, Wyd. UW, Wrocław

Zaborowska P., 2005, Hiszpania, Podróże Marzeń, Warszawa

Zaborowska P., 2005, Portugalia, Podróże Marzeń, Warszawa

Zemsta M., Świat festiwali – przewodnik dla amatorów szalonej zabawy, National Geographic, Warszawa 2008

www.arcus.org.pl

www.meta-nando.com

www.portugalia-online.net

www.k53.pbase.com

www.docelowo.pl

www.lizbona.com

www.tabuleiros.org

www.campopequeno.com

www.presidencia.pt


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642