Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej

Agnieszka Prylińska

Abstrakt


Milonga – termin określający miejsce, w którym tańczy się tango argentyńskie, stanowi także określenie szybkiej odmiany tanga oraz najważniejsze z punktu widzenia opracowania wydarzenie, podczas którego kluczową rolę odgrywa tango argentyńskie. Poniższy artykuł opiera się głównie na analizie środowiska tangowego w Łodzi. Celem autorów jest pokazanie ewolucji, na przykładzie milongi, od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej oraz pokazanie wyjątkowości tego wydarzenia tanecznego. Dzięki zastosowaniu różnych metod badawczych udało się zrealizować założone cele. Badania pozwalają ustalić m.in. początki tanga argentyńskiego w Łodzi, miejsca, w których można nauczyć się kroków i tańczyć tango. Ponadto, autorzy szczegółowo opisują historię milong, specyfikę tych wydarzeń, zasady uczestnictwa oraz miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają. Jednak z punktu widzenia opracowania najciekawsze są wywiady z uczestnikami milong, które pozwalają określić miejsce i znaczenie tego zjawiska w turystyce kulturowej. Wyraźnie widać odejście od klasycznego pojmowania tańca, jako formy aktywnego wypoczynku, na rzecz głębszych przeżyć, doświadczeń, poznania kultury oraz środowiska, z których wywodzi się tango argentyńskie i milongi. Artykuł powstał na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez autorów podczas milong odbywających się w Łodzi, Lyonie i Poznaniu od marca do czerwca 2018 roku.

Słowa kluczowe


Milonga; produkt rekreacyjny; tango argentyńskie; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Poradnik metodyczny, AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Byczkowska D., 2012, Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, GWSHM Milenium, Gniezno, s. 18

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM MILENIUM, Gniezno

Stala E., 2017, Historia tanga: dla początkujących i zaawansowanych, Towarzystwo Autorów

i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s.12-36

Teresińska A., 2011, Wybrane aspekty kultury warszawskiego środowiska tancerzy tanga argentyńskiego [w:] Obserwatorium kultury, Warszawa, s.166-179

www.arbrealettres.wordpress.com/2018/02/26/lair-la-prend-par-la-taille-michel-deguy/ [data dostępu: 02.07.2018r.]

www.tangoforge.com/what-to-wear/[data dostępu 2.07.2018r.]

www.tangosalon.pl/ [data dostępu: 07.06.2018r.]

www.umilscha.pl/blog/historia-willi-milscha [data dostępu: 12.07.2018r.]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Prylińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642