Turystyka olimpijska. Zarys problematyki

Adrianna Banio, Adam Omorczyk

Abstrakt


W niniejszym artykule autorzy pragną zwrócić uwagę na zjawisko turystyki olimpijskiej jako wyodrębnionej części turystyki sportowej. Wskazują oni na jej historyczne korzenie, dziedzictwo oraz proces krystalizowania się przez lata. W artykule kwestie podzielono na kilka podrozdziałów, gdzie po wstępnych analizach definicyjnych autorzy próbują określić w drugim podrozdziale ekonomiczno-gospodarcze aspekty turystyki olimpijskiej wskazując zarówno jej korzyści jak i negatywne skutki. Następnie poruszana jest kwestia wpływu turystyki olimpijskiej na przestrzeń miejską wraz z jej przejawami i przykładami zmian oraz najnowszych sposobów radzenia sobie z problemami i błędami z przeszłości. Dalej z kolei, autorzy opisują marketingowe aspekty turystyki olimpijskiej wraz z narzędziami i produktami promującymi igrzyska olimpijskie, a adresowanymi w głównej mierze do turystów. Zbliżając się do końcowej części artykułu, autorzy dotykają jeszcze kwestii zjawiska społecznego jakim niewątpliwie stała się turystyka olimpijska i przyglądają się procesowi zmian jaki towarzyszył i towarzyszy rozwojowi owej turystyki.


Słowa kluczowe


igrzyska olimpijskie; turystyka olimpijska; turystyka; olimpizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bończak B., 2013, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geograf Turyzmu 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.49-62

Czubocha K. Rejman K., 2015, Społeczeństwo czasu wolnego i konsumpcji w dobie postmodernizmu: analiza socjologiczna, [w:] Humanities and Social Sciences, vol. XX, Rzeszów, s. 106

Finley M.I., Pleket H.W. 1976, The Olympic Games. Edinburgh

Foresight Issue 113, March 2013, VisitBritain 2013, źródło: https://www.visitbritain.org/ sites/default/files/vbcorporate/DocumentsLibrary/documents/Foresight_113.pdf (dostęp na dzień 29.08.2018, tłumaczenie własne)

Gibson H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participate?, [w:] Leisure Studies, nr 17(2), s. 155-179

Gibson H., 2003, Sport Tourism: An Introduction to the Special Issue, [w:] Journal of Sport Management, 17(3), s.205-213

Godlewski P., 2010, Turystyka eventowa kibiców sportowych, [w:] M.K. Leniartek (red.) Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław

Górnicki K., 2012, Kapitał naturalny jako kategoria socjologiczna, [w:] Pogranicze, Studia społeczne, tom XX, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 285

Guy W., 2008, Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, s. 204 i 270

Hadzik A., 2001, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice

Hall C.M., 1992, Adventure, sport and health tourism [w:] B. Weile, C.M. Hall (red.) Special Interest Tourism, Belhaven Press, London, s.141-158

Kozak M. W., 2008, Koncepcje rozwoju turystyki, [w:] Studia regionalne i lokalne, nr 1 (31), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 46

Lenartowicz M., Isidori E., Maussier B., 2016, Sport and tourism between modernity and postmodernity, [w:] Polish journal of sport tourism, nr 23, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 68

Lipoński W., Historia Sportu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Łanowski J., 1990, Święte Igrzyska Olimpijskie, KAW, Warszawa

Malchrowicz-Mośko E., 2015, Pozytywne i negatywne implikacje turystyki olimpijskiej [w:] Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 57-74

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium Gniezno/KulTour, Poznań

Miller D., 2008, Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl, Wydawnictwo Rebis, Warszawa

Mokras-Grabowska J., 2015a, Aktywne formy turystyki – motywacje i poziom kwalifikacji uczestników. Podejście koncepcyjne i empiryczne, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, AWF w Poznaniu, Poznań, s.28-40

Mokras-Grabowska J., 2015b, Turystyka aktywna – zagadnienia terminolog i klasyfikacje, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, PTTK „Kraj”, Warszawa, s.11-20

Motyka M., 2016, Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna, [w:] Przestrzeń społeczna, nr 1/2016 (11), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 13

Niemczyk A., 2008, Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce (na przykładzie Polski), [w:] Zeszyty naukowe, nr 788, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 46

Niewęgłowski J., 2017, Elementy edukacyjne turystyki, [w:] Seminare, Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, tom 24, Kraków-Ląd-Łódź

Oferta „MegaTravel”, źródło: https://www.sport.travel.pl/igrzyska-olimpijskie-tokio-2020 (dostęp na dzień 28.08.2018 r.)

Oferta Biura Podróży „Gryf”, źródło: http://www.gryftravel.pl/51-japonia/180-wyspa-honsiu/51-kanto/468-tokio/olimpiada-2020-tokio-2169.html (dostęp na dzień 28.08.2018 r.)

Omorczyk A., 2013, Igrzyska olimpijskie a metamorfozy miast. Studium socjologiczne, Praca magisterska, Uniwersytet Opolski, Opole

Poczta J., Mariianchuk M., 2013, Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania, [w:] Turystyka Kulturowa, nr 11/2013, Poznań, s. 35

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 9

Prinke R., 2015, Gra życia i śmierci – piłkarze i turyści w prekolumbijskiej Ameryce [w:] . M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, AWF Poznań, s.77-91

Ross D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, University of Illinois: National Laboratory for Tourism and eCommerce

Silk M., 2011, Towards a Sociological Analysis of London 2012, [w:] Sociology, nr 45/2011, British Sociological Association, Londyn, s. 740

Song W., 2010, Impacts of olympics on exports and tourism, [w:] Journal of Economic Development, volume 35, numer 4, The Economic Research Institute of Chung-Ang University, Seul, s. 103, tłumaczenie własne

Standeven J., De Knop P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois

Szczechowicz B., 2015, Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, AWF w Poznaniu, Poznań, s.41-53

Taylor Adam, How The Olympic Games Changed Barcelona Forever, Business Insider, źródło: https://www.businessinsider.com/how-the-olympic-games-changed-barcelona-forever-2012-7?IR=T (dostęp na dzień 30.08.2018, tłumaczenie własne)

Termèche Anne, Olympics boosted Brazil to tourism record, DW 2017, źródło: https://www. dw.com/en/olympics-boosted-brazil-to-tourism-record/a-37017537 (dostęp na dzień 27.08. 2018, tłumaczenie własne)

Tsiotsou Rodoula H., Gouri Nicole, The effect of the olympic games on the tourism industry of the host country, conference paper 2010, s. 3, źródło: https://www.researchgate.net/ publication/269143864/download (dostęp na dzień 27.08.2018, tłumaczenie własne)

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 127 poz.857)

Weed M., 2008, Sports tourism experience, [w:] Journal of Sport and Tourism, 13,1

Yildiz Zafer, Çekiç Sinem, Sport Tourism and its History and Contribution of Olympic Games to Touristic Promotion, [w:] International Journal of Science Culture and Sport, Ankara 2015, s. 332, źródło: http://www.iscsjournal.com/Makaleler/801366592_si4_29_394.pdf (dostęp na dzień 29.08.2018, tłumaczenie własne)

Zauhar J., 2003, Historical Perspectives of Sport Tourism [w:] S. Hudson (red.), Sport and Adventure Tourism, Binghampton USA, s.27


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Adam Omorczyk, Adrianna Banio


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642