Magdalena Banaszkiewicz. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Magdalena Banaszkiewicz, polska antropolożka turystyki i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest osobą dobrze już znaną badaczom turystyki kulturowej i wszystkim, którzy w naszym kraju interesują się tym zjawiskiem. Oprócz książkowej analizy międzykulturowego (polsko-rosyjskiego) dialogu w turystyce [Banaszkiewicz 2012] i serii artykułów odnoszących się do problematyki relacji międzykulturowych w kilku czasopismach, w tym w „Turystyce Kulturowej”, wspólnie z Sabiną Owsianowską była ona inicjatorką i redaktorką wieloautorskiej monografii poświęconej antropologii turystyki w Środkowej i Wschodniej Europie [Banaszkiewicz, Owsianowska 2018]. Temat tak zwanego „trudnego dziedzictwa” Magdalena Banaszkiewicz podejmowała już poprzednio, przed trzema laty również na łamach naszego czasopisma [Owsianowska, Banaszkiewicz 2015] prezentując polskiemu czytelnikowi jego istotę i znaczenie, ukazując główne stanowiska jego światowych badaczy, a także wskazując na jego polskie konotacje. Fakt publikacji recenzowanej monografii jest dowodem konsekwentnie rozwijanych zainteresowań badawczych, a przyjęta metoda badań i sposób opracowania treści świadczą o zdyskontowaniu i wykorzystaniu przez Autorkę wieloletniego już doświadczenia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. UJ, Kraków

Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wyd. UJ, Kraków

Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (red.) 2018, After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe, Lexington Books

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, "Turystyka Kulturowa" Nr 11, s. 6-24
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1020

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642