Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w turystyce kulturowej

Agnieszka Matusiak

Abstrakt


Pytanie 80. 

Czy i jak przygotowywać dzieci i młodzież do uczestnictwa w wyjazdach turystyki kulturowej? Kto powinien to robić - nauczyciele czy też przewodnicy podczas wycieczek? Jakie metody przekazu i budowania programów byłby najlepsze jeżeli chodzi o kształtowanie młodego pokolenia uczestników tego typu wyjazdów?

Odpowiedzi:

dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO, Warszawa
dr hab. Krzysztof Kasprzak, em. prof. UPP w Poznaniu; prof. dr hab. Beata Raszka, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, TiR AWF Poznań
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Poznań / Gniezno


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bourdieu, P., 1986, The forms of capital, [w:] J. G. Richardson (red.), Handbook of theory and research for sociology of education, Newy York - London, s. 241–258

Bourdieu P., Passeron J. C, 1990, Reproduction in Education, Society and Culture, London, Newbury Park, New Delhi

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN Warszawa

Tilden F., 1977, Interpreting our heritage, University of North Carolina Press, Chapel Hill

Wolff-Powęska A., 2013, Dekalog pracy organicznej XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, 27, s. 73-81 (Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1022

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Matusiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642