Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast

Robert Pawlusiński, Piotr Zmyślony

Abstrakt


Rozwój współczesnych miast dokonuje się nie tylko w przestrzeni geograficznej, ale także w przestrzeni czasowej. Coraz więcej rodzajów działalności w miastach funkcjonuje w godzinach wieczornych i nocnych, tworząc tzw. gospodarkę nocną. Mimo że jej rozwój odczuwalny jest najsilniej w metropoliach, ze względu na zmiany społeczne gospodarka nocna „wkracza” do miast mniejszych, bogatych w dziedzictwo kulturowe. Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie wzajemnych związków gospodarki turystycznej i gospodarki nocnej, a także ich implikacji w zakresie zarządzania rozwojem turystyki kulturowej w miastach. 

Słowa kluczowe


gospodarka nocna; gospodarka turystyczna; turystyka kulturowa; zarządzanie w turystyce; nocny burmistrz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boudet A., 2013., Un maire de la nuit élu à Paris pour la première fois, "Huffington Post", www.huffingtonpost.fr/2013/11/12/maire-de-la-nuit-paris_n_4258876.html [12.11.2013]

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Budner W. W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Campo D., Ryan B. D., 2008, The entertainment zone: Unplanned nightlife and the revitalization of the American downtown, “Journal of Urban Design”, nr 13(3), s. 291-315

Charter for Leisure, 1972, “Journal of Health, Physical Education, Recreation”, nr 43(3), s. 48-49

Chatterton P., Hollands R., 2003, Urban Nightscapes: Youth Cultures, Pleasure Spaces and Corporate Power, Routledge, London

Chausson N., 2015, From Conflict Management to Quality of Life at Night. The First Approach of Lyon Urban Area Nights, “Articulo - Journal of Urban Research”, nr 11, http://journals.openedition.org/articulo/3154 [17.11.2016]

Clark T. N., (ed.), 2004, The City as an Entertainment Machine, “Research in Urban Policy”, Vol. 9, Elsevier, Oxford

Crary J., 2015, 24/7: Późny kapitalizm i koniec snu, Wyd. Karakter, Kraków

Cudny W., (ed.), 2016, Festivalisation of Urban Spaces. Factors, Processes and Effects, Springer International Publishing, Basel

Delgadillo N., 2017, The Rise of the 'Night Mayor' in America, “Governing the States and Localities”, www.governing.com/topics/urban/gov-night-mayor-economy-america.html [11.08.2017]

Derek M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 141-148

Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2013(9), 5-17

Di Giovine M., 2009, Revitalization and counter‐revitalization: tourism, heritage, and the Lantern Festival as catalysts for regeneration in Hội An, VietNam, “Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events”, nr 1(3), s. 208-230.

Enderson T., 2015, The gloomy city: Rethinking the relationship between light and dark, “Urban Studies”, nr 52(3), s. 422-438

Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., 2015, „Stare” i „nowe” wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, IGiGP UJ, Kraków, s. 121-133

Feuer A., 2018, New York City Appoints Its First Nightlife Mayor, "The New York Times"

Füller H., Helbrecht I., Schlüter S., Mackrodt,U., v.Gielle Ruppe P., Genz C., … Dirksmeier P., 2018, Manufacturing marginality. Un-governing the night in Berlin, “Geoforum”, nr 94, s. 24-32

Gaworecki, W. W., 2010, Turystyka, Wydanie VI, PWE, Warszawa

Gravari-Barbas M., Jacquot S., 2017, No conflict? Discourses and management of tourism-related tensions in Paris, (in) C. Colomb, J. Novy Eds., Protest and resistance in the tourist city, Routledge, London, s. 31-51

Grochowski M., 2011, Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych, „Mazowsze Studia Regionalne”, nr 6, s. 167-172

Gunning J. P., 2001, Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa

Gwiazdzinski L. 2017a. De la nuit en questions à la nuit en chantiers. L’émergence d’une scène nocturne, [w:] C. Espinasse, L. Gwiazdzinski, E. Heurgon (eds.), La nuit en questions, Hermann, s. 9-16

Gwiazdzinski L., 2015, Introduction. The Urban Night: a Space Time for Innovation and Sustainable Development, “Articulo - Journal of Urban Research”, nr 11, http://journals.openedition.org/articulo/3140 [26.10.2016]

Gwiazdzinski L., 2017b, La nuit ne disparaîtra pas, wywiad przeprowadzony przez Geneviève Ruiz, „Largeur”, 4 stycznia 2017, https://largeur.com/?p=4808 [20.08.2018]

Hadfield P., Measham F., 2015, The outsourcing of control: Alcohol law enforcement, private-sector governance and the evening and night-time economy, “Urban Studies”, nr 5(23), s. 517-537

Hjalager A.-M., 2010, A review of innovation research in tourism, “Tourism Management”, nr 31(1), s. 1-12

Hobbs D., Winlow S., Hadfield P., Lister S., 2005, Violent Hypocrisy: Governance and the Night-time Economy, “European Journal of Criminology”, nr 2(2), s. 161-183

Judd D. R., 2003, Visitors and the Spatial Ecology of the City, (in) L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, D. R. Judd (Eds.), Cities and Visitors: Regulating People, Markets, and City Space, Blackwell Publishing, Oxford, s. 23-38

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v.Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 7-35

Komisja Europejska, 2011, Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Luksemburg, https://doi.org/10.2776/53888 [01.08.2018]

Kotkin J., 2018, Powszechna historia miasta, Wyd. Aletheia, Warszawa

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., 2015, Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 35, s. 155-197

Lefebvre H., 1996, Writings on cities, “Analysis”, nr 53(2), 260

Lloyd R., 2010, Neo-Bohemia, Routledge, New York

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 59-84

Madurowicz M., 2017, Ciągłość miasta. Prolegomena, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Maitland R., 2010, Everyday life as a creative experience in cities, “International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, nr 4(3), s. 176-185

Maitland R., 2013, Backstage Behaviour in the Global City: Tourists and the Search for the ‘Real London’, “Procedia - Social and Behavioral Sciences”, nr 10(5), s. 12-19

Mcnutt P., 2000, Public Goods and Club Goods, (in) B. Bouckaert, G. DeGeest (Eds.), Encyclopedia of Law and Economics, tom 1, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 927-951

Mika M., 2011, Miasta jako obszary recepcji turystycznej, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, 15-33

Mikos v.Rohrscheidt A., (red.), 2011b, Obcy w Poznaniu: Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Kultur.pl, Proksenia, Poznań-Kraków

Mikos v.Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. drugie, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v.Rohrscheidt A., 2011a, Reanimatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencja ł dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2011(2), s. 22-54

Mikos v.Rohrscheidt A., 2017, Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2017(1), s. 8-55

Mount I., 2015, Got a Noise Complaint? Call Your Night Mayor, "Fortune", fortune.com/2015/11/23/london-night-mayor/ [23.11.2015]

Nofre J., Giordano E., Eldridge A., Martins J. C., Sequera J., 2018, Tourism, nightlife and planning: challenges and opportunities for community liveability in La Barceloneta, “Tourism Geographies”, nr 20(3), s. 377-396

Nofre J., Martins J. C., Vaz D., Fina R., Sequera J., Vale P., 2018, The Pink Street in Cais do Sodr urban change and liminal governance in a nightlife district of Lisbon, “Urban Research & Practice”, doi.org/10.1080/17535069.2018.1449010

Nofre J., Sánchez-Fuarros Í., Carlos Martins J., Pereira P., Soares I., Malet-Calvo D., … López Díaz A., 2017, Exploring Nightlife and Urban Change in Bairro Alto, Lisbon, “City and Community”, nr 16(3), s. 330-344

O’Sullivan F., 2017a, How to Be a Good Night Mayor, "CityLab", www.citylab.com/solutions/2017/09/america-discovers-the-night-mayor/539505/ [26.09.2017]

O’Sullivan F., 2017b, The Night Mayor Goes Global, "CityLab", www.citylab.com/solutions/2017/12/the-night-mayor-goes-global/547757/ [27.12.2017]

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2012(1), s. 5-18

Peters J., 2016, The nighttime economy: Managing the challenging dynamics of nightlife, “Public Management”, December, s. 6-10, http://rhiweb.org/articles/2016_icma.pdf [20.08.2018]

Pieroni R., 2015, The institutionalization of the night: A geography of Geneva’s night policies, “Articulo - Journal of Urban Research”, nr 11, http://journals.openedition.org/articulo/3147 [03.11.2016]

Polko A., 2012, Wybrane trendy zagospodarowania przestrzeni europejskich miast, [w:] M. Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, PN UE w Katowicach, Katowice, s. 32-40

Pottharst M., Könecke B., 2013, The night and its loss, (in) D. Henckel, S. Thomaier, B. Könecke, R. Zedda, S. Stabilini (Eds.), Space–Time Design of the Public City, Springer, Dordrecht, s. 37-48

Razaq R., 2016, Sadiq Khan announces Amy Lamé as London's first Night Czar, "Evening Standard", www.standard.co.uk/go/london/attractions/amy-lam-announced-as-londons-first-night-czar-a3386971.html [4.11.2016]

Richards G., 2017a, Emerging Models of the Eventful City, “Event Management”, 21(5), s. 533-543

Richards G., 2017b, From place branding to placemaking: the role of events, “International Journal of Event and Festival Management”, nr 8(1), s. 8-23

Roberts M., Eldridge A., 2009, Planning the night-time city, Routledge, New York

Roberts M., Townshend T., 2013, Young adults and the decline of the urban English pub: Issues for planning, “Planning Theory and Practice”, nr 14(3), s. 455-469

Russo A. P., 2002, The “Vicious Circle” of Tourism Development in Heritage Cities, “Annals of Tourism Research”, nr 29(1), s. 165-182

Schwanen T., v.Aalst I., Brands J., Timan T., 2012, Rhythms of the Night: Spatiotemporal Inequalities in the Nighttime Economy, “Environment and Planning A: Economy and Space”, nr 44(9), s. 2064-2085

Shaw R., 2018, The Nocturnal City, Routledge, Oxon

Smith M. K., 2003, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London-New York

Stiglitz J. E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki,: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa

v.der Borg J., 1991, Tourism and urban development, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

van Liempt I., 2015, Safe nightlife collaborations: Multiple actors, conflicting interests and different power distributions, “Urban Studies”, nr 52(3), s. 486-500

van Liempt I., van Aalst I., 2012, Urban surveillance and the struggle between safe and exciting nightlife districts, “Surveillance and Society”, nr 9(3), s. 280-292

van Liempt I., van Aalst I., Schwanen T., 2015, Introduction: Geographies of the urban night, “Urban Studies”, nr 52(3), s. 407-421

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm”, nr 21(1–2), s. 59-66

www.nytimes.com/2018/03/07/nyregion/nyc-nightlife-mayor.html [7.03.2018]

Zaveri M., 2018, Washington Wants to Hire a Night Mayor. So What Is That?, "The New York Times", www.nytimes.com/2018/10/10/us/night-mayor-washington-dc.html [10.10.2018]

Zukin S., 2009, Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press, Oxford
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.1027

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Robert Pawlusiński, Piotr Zmyślony

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642