Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu grodzkiego Szczecin

Tomasz Duda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidta w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.

Słowa kluczowe


potencjał turystyczno-kulturowy, Szczecin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duda T., 2017, Wpływ nowych przestrzeni turystycznych na kształtowanie krajobrazu miasta, na przykładzie gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, [w:] D. Orłowski (red.) „Przestrzeń turystyki kulturowej”, wyd. WSTiJO, Warszawa, s. 145-162

Duda T., 2018a, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), Turystyka Kulturowa, vol. 4 (2018), s. 95-11

Duda T., 2018b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol. 6 (2018), s.115-136

Gorączko M., Targowski M. 2018, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świeckiego, Turystyka Kulturowa, 4, 119-143

Meyer B., 2011, Wykorzystanie atrakcji turystycznych w procesie promocji miasta na przykładzie Szczecina, [w:] B. Włodarczyk (red.) „Turystyka – księga jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245-259

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Tomasz Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642