Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego

Tomasz Duda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duda T., Duda M., Śledziński R., 2014, Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, wyd. dudowie.pl, Szczecin

Duda T., 2018, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), Turystyka Kulturowa, vol. 4 (2018), s. 95-112

Gorączko M., Targowski M., 2018, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świeckiego, Turystyka Kulturowa, vol.4 (2018), s. 119-143

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Potencjał turystyki kulturowo-przyrodniczej w Polsce, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 65. Turystyka Kulturowa, vol. 1 (2016), s. 203-218
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.1031

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Tomasz Duda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642