Turystyka archeologiczna: jej miejsce, eksperci i przygotowanie jej kadr

Michał Krueger

Abstrakt


Jakie jest i jakie powinno być miejsce turystyki archeologicznej w ramach turystyki oraz we współczesnej refleksji naukowej? Kto powinien się zajmować tym fenomenem? Archeolodzy? Socjolodzy? Kulturoznawcy? Antropolodzy kulturowi? Ekonomiści? Specjaliści od nauk o zarządzaniu? Czy warto kształcić studentów w zakresie turystyki archeologicznej i jaki powinien być profil jednostek naukowych podejmujących się tego zadania?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krueger M., 2012, Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością, "Turystyka Kulturowa" nr 5, s. 5-21

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa

Gancarski J., 2012, Trzcinica jako przykład wykorzystania dziedzictwa archeologicznego do celów turystycznych [w:] J. Gancarski (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, s. 157-184

Kajda K., Pawleta M., Marciniak A. (red.), 2018, Dziedzictwo we współczesnym świecie: kultura - natura - człowiek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków

Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), 2011, Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Melotti M., 2008, Turismo archeologico. Dalle piramidi alle veneri di plastica, Bruno Mondadori, Milano

Minta-Tworzowska D., 2012, Przeszłość we współczesności [w:] S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 1089-1098

Pawleta M., 2012a, Obrazy przeszłości w narracjach współczesności, [w:] S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 1124-1140

Pawleta M., 2012b, Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce, [w:] J. Gancarski (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Krosno, s. 364-387

Pawleta M., 2016, Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1046

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Michał Krueger

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642