Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego

Marcin Gorączko

Abstrakt


Powiat tucholski jest dwunastym kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak C. 2014, Drugie domy w Borach Tucholskich, Raport z projektu pt. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich, UMK, Toruń

Anszperger A., Radkiewicz A. (red) 2016, Badania ruchu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010, UMK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Basta J. 2007, Zabytki architektury i budownictwa Ziemi Tucholskiej, Wyd. LOGO, Tuchola

Jastrzębski W. Woźny J. 2005, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich. Stań badań i potrzeby badawcze, Wyd. LOGO, Bydgoszcz-Tuchola

Karasiewicz T., Szyda B. 2017, Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 19. Zeszyt 52/3, 109-117

Mikos v. Rohrscheidt A. 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno

Okoński R., Urban M., Frydryszak A. 2011, Wielki Kanał Brdy, Gospodarka Wodna, 7, 285-289

Praca zbiorowa 2014, Tuchola. Przewodnik po Starówce, Printgraph Drukarnia, Brzesko (folder)

Praca zbiorowa 2018, Tuchola, Urząd Miasta w Tucholi (folder)

Rejewski M., Nienartowicz A., Boiński M. (red) 1993, Bory Tucholskie : walory przyrodnicze, problemy ochrony, przyszłość : III Konferencja Naukowa: Kompleksowa Ochrona Przyrody Regionu - Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie", Bachorze, 17-20 wrzesień 1992, UMK, Toruń

Sobierajska D. 2010, Bory Tucholskie, powiat tucholski: przewodnik, PWR, Toruń

Umiński J. 2007, Zagospodarowanie turystyczne szlaku Brdy, [w:] Praca zbior. pod red. W.Jastrzębskiego i J. Woźnego, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza, Wyd. LOGO, Bydgoszcz-Tuchola, 170-185

www.bialeblota.uni.lodz.pl

www.borytucholskie.pl

www.gorniczawioska.fundacje.geekwork360.pl

www.polskiezabytki.pl

www.torun.wkz.gov.pl

www.turystykakulturowa.eu


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Marcin Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642