Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Opracowanie ma charakter przeglądowy i systematyczny. Jest ono adresowane do osób realizujących zadania powiązane z interpretacją dziedzictwa w kontekście turystyki: opracowujących programy wycieczek kulturowych i pobytów tematycznych, zarządzających tematyzowanymi na dziedzictwo systemami eksploatacji turystycznej, jak szlaki, trasy tematyczne, systemy lojalnościowe i aplikacje oraz do samych interpretatorów. Celem Autora jest prezentacja tematycznych obszarów współczesnej interpretacji oraz wymiarów i rodzajów świadectw dziedzictwa, które tworzą ich przedmiot w kontekście współczesnych potrzeb programów turystyki kulturowej i ich uczestników. Zostają one szerzej opisane w odniesieniu do tworzących ich konteksty oraz organizacyjne ramy programów udostępniania i popularyzacji dziedzictwa, programów edukacyjnych oraz produktów turystyki kulturowej, wraz ze wskazaniem konkretnych przykładów.

Słowa kluczowe


dziedzictwo; interpretacja dziedzictwa; turystyka kulturowa; zarządzanie turystyką

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wyd. UJ, Kraków

Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A., 2017, The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the Turistfication of the Zone, "Folia Turistica" nr 44, s. 145-169

Fyall A., Garrod B., 1998, Heritage tourism: at what price?, “Managing Leisure”, nr 3(4), s. 213-228

Gaweł Ł., 2012, Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, "Turystyka Kulturowa" nr 10, s. 31-40

Go F. M., Lee R. M., Russo A. P., 2008, Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 364-381

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Ludwig T., 2003, Einführung in die Naturinterpretation [w:] Interpretation bei der NNA Seminar, Bildungswerk Interpretation, Werleshausen, (pdf), s. 1-8

MacCanell D., 1976, The Tourist: A new Theory of the Leisure Class, Schocken, New York

McIntosh A.J., Prentice R.C., 1999, Affirming authenticity: Consuming cultural heritage, "Annals of Tourism Research", t. 26, z. 3, s. 589-612

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków - Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2017, Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 8-55

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt 2018b, Polityka historyczna z etyką w tle. Patologie w kreowaniu doświadczeń turystów kulturowych, "Folia Turistica” nr 49, s. 67-123

Mikos v. Rohrscheidt 2018c, Turystyka kulturowa jako forma wpisywania dziedzictwa w kapitał kulturowy jednostki [w:] A. Marciniak, M. Paleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 49-69

Mikos v. Rohrscheidt A., 2019, Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki, „Turystyka Kulturowa” nr 3, s. 7-32

Moscardo G., 1996, Mindful Visitors. Heritage and Tourism, “Annals of Tourism Research" t. 23, nr 2, s. 376-397

Moscardo G., Ballantyne R., Hughes K, 2007, Designing Interpretive Signs. Principles in Practice, Fulcrum Publishing, Golden

Nieszczerowska M., 2016, Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 42-55

Nowacki M., 2012, Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, ROTWŁ, Łódź s. 35-49

Pokojska W., Suszczewicz M., 2016, Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej, "Turystyka Kulturowa" nr 2, s. 101-115

Puczko L., 2006, Interpretation in cultural tourism, [w:] M.K. Smith, M. Robinson (red.), Cultural tourism in a changing World: Politics, Participation and (Re)presentation, Channel View, Clevedon, s. 227-243

Ohara K., 2012, Relationship between peoples’ local actions and traditional museums – case study on Miura Peninsula Ecomuseum as the network to integrate local resources in the area [w:] Lira S. i in., 2012, Ecomuseums 2012, 1.st International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities, Green Lines Institute for Sustainable Development, Barcelos, s. 271-279

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa” nr 11, s. 6-24

Smith K., 2009, Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, London - New York

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarcze doswiadczeń, "Turyzm”, nr 23/1, s. 29-38

Timothy D.J., 2011, Cultural Heritage and Tourism. An Introduction, seria: Aspects of Tourism Texts, Channel View Publications, Bristol - Buffalo - Toronto

Timothy D.J., Boyd S.W. 2003, Heritage Tourism, Pearson Education Limited, Harlow

Tunbridge J., Ashworth G., 1996, Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict, Wiley, Chichester

UNESCO 2003 - Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r., Tekst polski: Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1018

Żemła M., 2017, Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" t. 31 (3), s. 7–16

Netografia:

AFM 2019 www - projekt Frauenhistorischer Stadt-Rundgang Münster - www.kalinen.wordpress.com/tag/stadtfuhrungen-von-frauen-fur-frauen-in-munster

Afrika und Orient Erleben, 2019 www (katalog wypraw biura Gebeco z programami wycieczek), www-api.gebeco.de//system/kataloge/pdf/Gebeco_Afrika_2019.pdf

Auschwitz 2019 www – witryna Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau z pełnym opisem oferty edukacyjnej - www.auschwitz.org

Bautzen 2019 www - witryna Miejsca Pamięci Bautzen (dawnego więzienia STASI) z ofertą zwiedzania i interpretacji - www.stsg.de/cms/bautzen/startseite

BFT 2019 www – Opis Boston Freedom Trial tematyczna trasa poświęcona wydarzeniom rewolucji amerykańskiej z ofertą działań interpretacyjnych - www.thefreedomtrail.org

Biskupin Festyn 2019 www - witryna Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z programem aktualnej edycji Festynu Archeologicznego - www.biskupin.pl/festyn

Camlann 2019 www - witryna "średniowiecznej wioski Camlann" (UK) funkcjonującej jako muzeum żywej historii z programem imprez i propozycji interpretacji - www.camlann.org

Chemin Stevenson 2019 www – witryna Szlaku R.L. Stevensona (Francja) - www.chemin-stevenson.org

Communism Tour 2019 www - oferta „Communism & Nowa Huta Tour” krakowskiego operatora KrakowTours - www.krakow-tours.com/communism-nowa-huta-tour

DoChara Joyce 2019 www – propozycja zwiedzania Dublina śladami J. Joyce i „Ulissesa” w opisie elektronicznego przewodnika DoChara - www.dochara.com/tour/itineraries/joyce-tour

ECS 2019 www - witryna Europ. Centrum Solidarności z ofertą edukacyjną - www.ecs.gda.pl

ERJH 2019 www – witryna Europejskich Szlaków Dziedzictwa Żydowskiego, opisy obiektów, propozycje wypraw i kalendarium interpretacji -www.jewisheritage.org/web/european-routes

ESI 2019 www – witryna Europ. Szlaków Impresjonizmu - www.impressionismsroutes.com

FB 2019 www –aktualna oferta nawiązujących do regionalnego dziedzictwa kulturowego oprowadzań, regularnych mikroeventów i warsztatów tematycznych wirtemberskiego Freilichtmuseum Beuren (Niemcy) – www.freilichtmuseum-beuren.de/veranstaltungen

Flodden 2019 www – witryna szkockiego Ekomuzeum Bitwy pod Flodden z ofertą programów edukacyjnych - www.flodden1513ecomuseum.org

Fuggerei Augsburg 2019 www - witryna historycznej dzielnicy socjalnej w Augsburgu (Niemcy) z ofertą interpretacji i edukacji - www.fugger.de/en/fuggerei.html

Hanse 2019 www – witryna Szlaku Hanzy (SK Rady Europy) - www.hanse.org

GMM 2019 www – witryna Gutenberg Museum w Moguncji (Niemcy) z aktualną ofertą turystyczną - www.gutenberg-museum.de

KR Spuren 2019 www – oferta wycieczki „Śladami szkockich mnichów” biura Kultours - www.kultours.reisen/schottland-reisen/8-tage-reise-spuren-schottischer-moenche.html

LAndalus 2019 www – witryna SK Rady Europy - www.legadoandalusi.es

MBambrów 2019 www – witryna Muzeum Bambrów Poznańskich z aktualną ofertą turystyczną - www.bambrzy.poznan.pl/node/6

MBambrów 2019 www – witryna Muzeum Bambrów Poznańskich z aktualną ofertą turystyczną - www.bambrzy.poznan.pl/node/6

Momentum Tours 2019 www – witryna biura podróży specjalizującego się w dziedzictwie żydowskim ze szczegółowymi programami wycieczek - www.momentumtours.com

Mozarteum 2019 www- witryna Mozarteum, instytucji kultury w Salzburgu (Austria) z aktualną oferta kulturalną i interpretacyjną – www.mozarteum.at

MPW 2019 www - witryna Muzeum Powstania Warszawskiego z opisem ekspozycji i aktualnej oferty edukacyjnej - www.1944.pl

Mumbai Slum Tours 2019 www - oferta zwiedzania slumsów Mumbaju na witrynie lokalnego pośrednika usług Viator.com - www.viator.com/Mumbai-attractions/Dharavi-Slum

Muzeum Krakowa 2019 www – opis wystawy nt. związków i wymiany miasta z innymi ośrodkami handlu i kultury w Europie - www.muzeumkrakowa.pl/wystawy/sladem-europejskiej-tozsamosci-krakowa-szlak-turystyczny-po-podziemiach-rynku-glownego

Muzeum Lubelskie 2019 www – opis kaplicy Św. Trójcy w ofercie zwiedzania Muzeum www.muzeumlubelskie.pl/_KAPLICA_TROJCY_SWIETEJ-1-126-30.html

NA USA 2019 www - witryna Narodowego Archiwum USA w Waszyngtonie z ofertą zwiedzania i interpretacji - www.archives.gov/dc

Parada SP 2019 www - Parada do Orgulho LGBT de Sao Paulo – witryna Stowarzyszenia Parady LGBT w Sao Paulo (Brazylia) z programem najbliższej edycji - www.paradasp.org.br

PIR 2019 www – Witryna Szlaku Żelaza w Pirenejach - www.ironrouteinthepyrenees.com

Polin 2019 www - spotkanie ze świadkiem historii w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin - www.polin.pl/pl/oferta-edukacyjna-strefa-dla-nauczyciela/spotkania-ze-swiadkami-historii

RovaniemiMT 2019 www – witryna muzeum Rovaniemen Kotiseutu Museo (Finlandia) z ofertą dla turystów - www.totto.fi

S Kopernikowski 2019 www – opis przebiegu (wirtualnego) Szlaku Kopernikowskiego - www.szlakionline.pl/2019/02/szlak-kopernikowski

Salisbury MC 2019 www - witryna katedry w Salisbury (UK) z opisem wystawy poświęconej Wielkiej Karcie z 1215 r. www.salisburycathedral.org.uk/magna-carta

Schwarzwald CA 2019 www - oferta Tk w Szwarcwaldzie (Niemcy) Culture and Adventure - www.blackforest-tourism.com/discovery/culture-and-adventure

Semana Cervantina 2019 www - witryna Tygodnia M. Cervantesa in Alcala de Henares (Hiszpania) z programem aktualnej edycji - www.lacallemayor.net/semana-cervantina

SMSW 2019 www – witryna Muzeum Osadnictwa Pd.Zach Wirginii - www.settlersmuseum.com

SP 2019 www - witryna Szlaku Piastowskiego z aktualną ofertą wycieczek, pakietów i punktowej interpretacji historycznego dziedzictwa - www.szlakpiastowski.pl

SSS 2019 www – witryna turystyczna Wielkiego Tygodnia (Semana Santa) w Sewilli, prowadzona przez organizację eventową - www.semana-santa.org

Taize 2019 www - program pobytów formacyjnych dla młodych we wspólnocie ekumenicznej Taize (Francja) - www.taize.fr/en_article13881.html

TMTI 2019 www – program wycieczki Traditional Irish Music Tour w ofercie touroperatora Discovering Ireland - www.discoveringireland.com/vacations/traditional-irish-music-tour

Transromanica 2019 www – witryna sz. kulturowego Rady Europy - www.transromanica.com

Traces of War 2019 www – propozycje wycieczek śladami wojen w formie elektronicznych przewodników, na witrynie Fundacji Informacji o II WŚ - www.tracesofwar.com/themes

TT Byway 2019 www - witryna szlaku kulturowego The Tubman Byway (USA) z aktualną ofertą - www.harriettubmanbyway.org

UNESCO PL 2019 www – aktualna lista krajowa dokumentów programu Pamięć Świata na witrynie Polskiego Komitetu UNESCO - www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polska-lista-krajowa-programu-pamiec-swiata

UNESCO Glob 2019 www – zestawienie polskich dokumentów historii na światowej liście programu Pamięć Świata - www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata

Unteruhldingen 2019 www – witryna rezerwatu archeologicznego w Unteruhldingen (Niemcy) z oferta ożywiania historii - www.pfahlbauten.de

USHMM 2019 www - opis wystawy A Dangerous Lie na witrynie nowojorskiego Muzeum Holokaustu - www.ushmm.org/information/exhibitions/museum-exhibitions/a-dangerous-lie-the-protocols-of-the-elders-of-zion

Venice Carnival 2019 www – witryna Karnawału Weneckiego z programem aktualnej edycji i ofertą dla turystów - www.venice-carnival-italy.com

Via Regia 2019 www – witryna szlaku kulturowego Rady Europy - www.via-regia.org

WHP 2019 www - witryna Wanuskewin Heritage Park (Kanada) z programami pobytu i interpretacji - www.indigenoustourism.ca/en/things-to-do/wanuskewin-heritage-park


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642