Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii

Anna Magdalena Fabisiak, Aleksandra Grzymała, Mariusz Jaworski

Abstrakt


Praca dotyczy zjawiska street food jako nieodłącznego elementu turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii. Wskazano w niej związek między turystyką a gastronomią oraz poruszono kwestie znaczenia żywności w odniesieniu do motywacji turystów. Scharakteryzowano też zjawisko street food oraz różnorodne aspekty z nim związane. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród turystów, którzy byli w Tajlandii i spożywali produkty street food. Street food jest w tym kraju postrzegany przez nich jako nieodzowny element poznania tego kraju, a w szczególności jej kultury


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; street food; Tajlandia; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdussalam M., Käferstein F., 1993, Safety of streets foods, World Health Forum 14, s. 191 – 194

Ardabili, F., 2011, The Role of Food and Culinary Condition in Tourism Industry, Middle- East Journal of Scientific Research, 9(6), s.826 - 833

Choudhury M., Mahanta L., Goswami J., Mazumder M., 2011, Will capacity building training interventions given to street food vendors give us safer food?: a cross-sectional study from India, Food Control, 22, s. 1233 – 1239

Draper A., 1996, Street foods in developing countries: the potential for micronutrient fortification, London, s. 3 – 4

FAO, Street foods, 1989: A summary of FAO studies and other activities relating to street foods, Rome

Gunniga, N., 2009, Eating outside and safe food: ABAC poll, http://abacpoll.au.edu (dostęp 10.05.2017)

Hall C., 2003, Wine food and tourism marketing: Preface. Journal of Travel and Tourism Marketing 14, XXIII, s.20 – 40

Henderson, J., Yun O., Poon P., Biwei X., 2012, Hawker centers as tourist attractions: The case of Singapore, International Journal of Hospitality Management, 31(3), s.849 – 855

Hoghi H (red.)., 2014, Food Tourism in Thailand: Consumer behaviors of foreign tourists in Thailand on Thai food, s. 1 – 21

Ignatov E., Smith S., 2006, Segmenting Canadian culinary tourists, Current Issues in Tourism, 9(3), s.235 - 255

Jalis M., Che D., Markwell K., 2014, Utilizing local cuisine to market Malaysia as a tourist destination, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, s. 102 – 110

Jittangwattana B. , 2005, Sustainable tourism development, Press & Design, Bangkok.Khongtong J., Shahrim b AbKarim M., Othman M., Bin Bolong J., 2013, Consumers’ Decision Making in Street Food Purchasing and Food Safety in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, The 10th International Postgraduate Research Colloquium, s. 1 -24

Kongchuntuk H., 2013, Thailand’s food safety projects on restaurants and street vendors: The “Clean food, good taste” project, www.fao.org/docrep/MEETING/004/AB523E.HTM [dostęp 25. 02. 2017]

Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, Turystyka Kulturowa 9, s. 6 – 31

Languepin O., First Quarter 2016 Shows Thailand’s tourist arrivals jump 15%, www.thailand-business-news.com/tourism/53251-international-tourist-arrivals-rise-15-j.html, [dostęp 24. 02. 2017]

Lertputtarak S., 2012, The Relationship between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand, International Journal of Business and Management 7(5), s. 111 – 117

Long L., 2004, Culinary tourism. The University Press of Kentucky

Kentucky. Makanukhrao P., Bussracumpakorn C., 2008, Suggestions to promote good experience to Thailand’s street food by enhancing the complete use of five senses of tourists, 2008

Mitchell R., Hall M., 2003, Consuming tourist: Food tourism consumer behavior, Food tourism around the world: Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford and Burlington, s. 60 - 80

Pirkel Warburger B., 2015, Trendy w jadaniu „na mieście”, Polska na talerzu 2015. Raport firmy MAKRO Cash & Carry, http://www.grupaiqs.pl/wp-content/uploads/2015/04/raport_polska_na_talerzu_2015.pdf (dostęp 24. 02. 2017)

Privitera D., Nesci F., 2015, Globalization vs. local. The role of street food in the urban food system, Procedia Economics and Finance, 22, s. 716 – 722

Pullphnothong L., Sopha C., 2012, Gastronomic Tourism in Ayutthaya, Thailand, www.ijbts journal.com/images/main_1366796758/0043

Quan S., Wang N., 2004, Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism, Tourism Management, 25(3), s. 297 - 305

Ramli A., Zahari M., Halim N., Aris M., 2016, The knowledge of food heritage Identithy in Klang Valley, Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 222, s. 518 – 527

Rodmanee S., Tongnoy S., Huang W., 2013, Food Safety Knowledge and Practices of Floating Food Vendors in Damnoen Saduak Floating Market, Thailand, http://aa.npust.edu.tw/doc/6/101%E8%A3%9C%E5%8A%A9/8/8%20Manuscript.pdf (dostęp 01. 03.2017]

Smith M., 2003, Issue in cultural tourism studies, Routledge, London.The Government Pubic Relation Department 2001, Thai Food Cited as the Most Attractive to International Tourists, www.thailand.prd.go.th/view_inside.php?id=5448 [dostęp 01. 03. 2017)]

Toh P., Birchenough A., 2000, Food safety knowledge and attitudes: Culture and environment impact on hawkers in Malaysia, Food Control, 11, s. 447 – 452

Umoh V., Odoba M., 1999, Safety and quality evaluation of street foods sold in Zaria, Nigeria, Food Control 10, s. 9 – 14

United Nations World Tourism Organisation. 2012: Global report on food tourism, Global report on food tourism Vol. 4. Madrid: World Tourism Organization, Madrid, 68

United Nations World Tourism Organisation. UNWTO Tourism highlights 2013 edition. UNWTO Publications Department, 2013, www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427 [dostęp 24. 02. 2017)]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1092

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Anna Magdalena Fabisiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642