Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego

Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidta w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; potencjał turystyczno-kulturowy; powiat białogardzki; Pomorze Zachodnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buryan P., Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kołobrzeskiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2014), s. 95-108

Duda T., 2014, Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, Turystyka Kulturowa nr 12/2014, s. 71-97

Duda T., Głąbiński Z., Szostak D., 2017, Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2020, opracowanie dokumentu strategii, Karlino

Głąbiński Z., 2015, Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim, Przegląd Zachodniopomorski, nr 4, s. 43-59

Głąbiński Z., Duda T., Szostak D., 2018, Świadomość lokalna mieszkańców jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie gminy Karlino, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr. 535/2018, Wrocław, s. 59-71

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642