Turystyka a pielgrzymowanie

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Turystyka a pielgrzymowanie Pawła Różyckiego to monografia, w której po raz pierwszy,
w sposób tak obszerny opracowano na polskim gruncie zagadnienie korelacji turystyki
i pielgrzymowania, która nie jest łatwa ani do badania, ani do jednoznacznego
scharakteryzowania. Mimo że w teorii korelacja ta jest często przez naukowców wykluczana,
to w praktyce, od wielu lat te dwa zjawiska ściśle się zazębiają i przenikają. Korelacja ta jest
także trudna do analizowania ze względu na fakt funkcjonowania w literaturze przedmiotu
rozbieżnych definicji pojęć takich jak: pielgrzymowanie, turystyka religijna (problematyczny
jest tu także zakres znaczeniowy zjawiska), turystyka pielgrzymkowa (słuszność
nazewnictwa), turystyka kulturowa (w domyśle: kulturowa religijna, kulturowa niereligijna)


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1099

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Karolina Buczkowska-Gołąbek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642