Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa”

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Po ponad sześćdziesięciu latach od jej pierwszego wydania (w roku 1957, tytuł oryginału: „Interpreting our Heritage”) po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim publikacja o fundamentalnym znaczeniu dla opisanej w jej tytule dziedziny ludzkiej działalności. Od momentu swego ukazania została uznana za niezbędny podręcznik dla osób profesjonalnie uprawiających interpretację, a jednocześnie za punkt wyjścia i podstawę dla systematycznej refleksji nad jej istotą, głównymi założeniami i jej miejscem zarówno w edukacji obywateli, jak i w budowaniu ich kulturowego i społecznego kapitału. Autor książki został niemal natychmiast okrzyknięty „ojcem” współczesnej interpretacji (co może było nieco przesadzone, jako że owych „rodziców” było jednak wielu) i każda jej późniejsza koncepcja, czy to odnosząca się do interpretowania przyrody, czy wystaw muzealnych, musiała jakoś odnieść się do sformułowanych przezeń sześciu kanonicznych „zasad”. Co ważne z punktu widzenia profilu tego czasopisma, obszaru działalności jego autorów, redaktorów i czytelników oraz zrozumienia niezbędnej, centralnej roli interpretacji w turystyce kulturowej, Tilden od samego początku i na wielu miejscach konsekwentnie opisywane przez siebie interpretowanie odnosi do turystów jako do głównej grupy jego odbiorców. Niezależnie zatem od wszystkiego, co zostanie napisane poniżej, sam już fakt udostępnienia (nareszcie!) polskiemu Czytelnikowi przekładu tego klasycznego już dzieła należy uznać za główny atut i wielki wkład jego inspiratora i wydawcy, poznańskiego Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które tym samym udowadnia i podkreśla wierność swojej misji organizacyjnej, zadaniującej je nie tylko na obszar praktycznej organizacji turystyki dziedzictwa, ale i refleksji nad nią, a dodatkowo czyni honor swojej nazwie.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Falk J.H., Dierking L.D., 1992, The Museum Experience, Whalesback Books, Washington

Guidelines NSW, 2005, Interpreting Heritage Places and Items Guidelines. Endorsed by the Heritage Council of NSW August 2005, NSW Heritage Office, Parramatta Izquierdo Tugas P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira Handbook, Institut

d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona

Lowenthal D., 1996, Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of History, The Free Press, New York

Ludwig T., 2003, Grundlagen der Interpretation. Das Kurshandbuch, Bildungswerk interpretation, Werleshausen

Ludwig T., 2008, Kurshandbuch Natur- und Kulturinterpretation, Gicom Buchdruck, Borgentreich

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia/KulTour.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2019a, Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki, "Turystyka Kulturowa" nr 3, s. 7-32

Mikos v. Rohrscheidt A., 2019b, Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści, "Turystyka Kulturowa" nr 4, s. 65-91

Nowacki M., 2012, Heritage Interpretation, AWF Poznań

Nuryanti W., 1997, Interpreting Heritage for Tourism: Complexities and Contradictions, Tourism and Heritage Management, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Simon N., 2010, The Participatory Museum, Museum, Santa Cruz, USA

Tilden F., 1957, Interpreting our Heritage, The University of North Carolina Press, Chapel Hill

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Tilkin G., 2014, InHerit. Professional Development in Heritage Interpretation. Manual, Alden Biesen, Bilzen

Uzzell D.L., 1998, Interpreting Our Heritage: A Theoretical Interpretation, [w:] D.L. Uzzell, R. Ballantyne (red.) Contemporary Issues in Heritage and Environmental Interpretation: Problems and Prospects, The Stationery Office, London s. 11-25

Veverka J.A., 1994, Interpretive Master Planning, Falcon Press, Helena

Portale internetowe:

IE 2019 www – Interpret Europe – Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy i Praktyków Interpretacji Dziedzictwa z siedzibą w Witzenhausen (Niemcy) – www.interpret-europe.net

JoIR 2019 www – „Journal of Interpretation Research” – czasopismo naukowe poświęcone interpretacji dziedzictwa publikowane w USA - www.interpnet.com
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.1109

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642