Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

Abstrakt


Bez wątpienia doznania kulturowe jako motywacje podróży znane są od początków zjawiska, jakim jest turystyka. Jednakże obecnie, coraz częściej wyróżnia się je, jako podstawowy cel wyjazdów. Zatem ważne wydaje się zbadanie, jakie walory kulturowe i jakie wydarzenia są silnymi magnesami dla wyboru danej destynacji. Innym zagadnieniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy są to atrakcje, jednakowo interesujące turystów i przedstawicieli społeczności lokalnej, w jakim stopniu mają udział w popularyzacji kultury, edukacji, promocji miejsca, kreowaniu jego pozytywnego wizerunku. Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, jest udział nie tylko kultury popularnej (koncerty gwiazd muzyki popularnej), ale
i znaczenie „kultury wysokiej” (wystaw, festiwali muzyki klasycznej, wydarzeń artystycznych o ponad lokalnym znaczeniu) w motywacjach podejmowanych podróży. Celem badań, podjętych w ramach ds.-144 Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, było poznanie roli i wpływu Roku Jubileuszowego Fryderyka Chopina 2010
w Warszawie na rozwój turystyki kulturowej w mieście i w regionie Mazowsza. W celu rozpoznania wpływu wydarzeń „wysokiej kultury” na rozwój turystyki w stolicy Polski, przeprowadzono badania sondażowe wzdłuż Turystycznej Trasy Muzycznej (wywiady strukturalizowane według ujednoliconego kwestionariusza ankiety, obserwacje jawne uczestniczące), co pozwoliło zgromadzić dane pierwotne, jakościowe i ilościowe. W ciągu trzech lat (2011, 2013 oraz 2015) uzyskano 120 wywiadów. Krytyczna analiza literatury, danych statystycznych, materiałów pozyskanych od Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Muzeum im Fryderyka Chopina w Warszawie, Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, pozwoliły na zgromadzenie danych wtórnych o charakterze ilościowym. Analiza danych prowadzona przez prawie dekadę, umożliwiła zbadanie tematu w szerokiej perspektywie czasowej. Mające tradycję sięgającą okresu międzywojennego, słynne Międzynarodowe Konkursy im. Fryderyka Chopina przyczyniają się od prawie stu lat do rozwoju turystyki kulturowej
w Warszawie. Z danych statystycznych można wnioskować, że popularność muzyki Fryderyka Chopina nie gaśnie, a wielkie wydarzenie muzyczne, jakim były uroczystości 200-lecia urodzin kompozytora, przyciągnęło dziesiątki tysięcy turystów na Mazowsze.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zbudowana z tej okazji Turystyczna Trasa Muzyczna (w 2009 roku) została od samego początku entuzjastycznie przyjęta, a po upływie dekady jej atrakcyjność, walory kulturowe i edukacyjne są nadal wysoko oceniane, zarówno przez turystów, jak i przez społeczność lokalną.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; „kultura wysoka”; społeczność lokalna; rozwój zrównoważony

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archer B., Cooper Ch., Ruhanen L., 2004, The Positive and Negative Impacts of Tourism [in] Global Tourism (edit. Theobald W. F.), pp. 75-103, Elsevier Oxford

Centralny Urząd Statystyczny GUS, 2011, Rocznik Statystyczny 2010, Wydawnictwo GUS, Warszawa

Dallen J.T., Boyd S. W., 2003, Heritage Tourism, Prentice Hall, Harlow

Finn M., Elliott-White M., 2000, Tourism & Leisure Research Methods, Pearson – Longman, Harlow

Frederick Chopin Heritage Preservation Act, 2001, Journal of Laws 2001 No. 16 Item 168; Act of 3rd February, 2001 (in Polish)

Kowalczyk A., 2009, Cultural tourism – theoretical aspects [w] Turystyka kulturowa (red. nauk. Kowalczyk A.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Law Chr. M., 2002, Urban Tourism, Continuum, London

Loykie L., Edmunds J., 2007, Key Concepts in Tourism, Palgrave New York

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina NIFC, 2011, Chopin 1810-2010, Wydawnictwo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina NIFC, 2010, Chopin Express, biuletyn codzienny, Wydawnictwo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa z okazji XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina (wrzesień – październik 2010), Warszawa

Page S. J., Hall M. C., 2003, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, Harlow

Phillimore J., Goodson L., 2004, Qualitative Research in Tourism, Routledge, New York

Panasiuk A., 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Pawlikowska – Piechotka A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia

Pawlikowska – Piechotka A., 2012, Planowanie przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia

Selby M., 2004, Understanding urban tourism, IB TAURIS, London

Sigala M., David L., 2006, International Cultural Tourism, Elsevier Oxford

Smith M. K., 2003, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London

UN World Tourism Organisation, 2002, City Tourism and Culture – The European Experience, UN WTO, RGETC Madrid

www. e-warsaw.pl [dostęp: rok 2016, 2020]

www.um.warszawa.pl/chopin2010 [dostęp: rok 2016]

www.pl.chopin.warsawtour.pl/ [dostęp rok 2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1120

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 ANNA ANNA OSTROWSKA-TRYZNO

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642