Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Grudziądza i powiatu grudziądzkiego

Marcin Gorączko

Abstrakt


Grudziądz wraz z przyległym do niego powiatem grudziądzkim jest trzynastym
z kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową
i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anszperger A., Radkiewicz A. (red) 2016, Badania ruchu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010, UMK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Brudniewicz M, Czepek M. (red) 2013, Grudziądz. Przewodnik na weekend, MOSiR, Grudziądz

Franczak J., Grabowski W., Nowiński P., Żebrowski M. 2010, Twierdza Grudziądz, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz

Grabowski W., Kowalski T., Nowiński P., Żebrowski M. 2014, Twierdza Grudziądz. Przewodnik, Seria: Fortyfikacje Pomorza Nadwiślańskiego, SGK – Tomasz Kowalski, Grudziądz

Grabowski W. 2016, Cytadela w Grudziądzu 1776-2016. 240. rocznica rozpoczęcia budowy, MOSiRW, Grudziądz

Kalisz M., Szopowska D. 2015, Ogarnij Miasto Grudziądz. Miejski Przewodnik Subiektywny, Wydawnictwo Ogarnij Miasto

Mikos v. Rohrscheidt A. 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A. 2008, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, Turystyka Kulturowa, 2, 17-31

Poręba S. (red) 1990, Grudziądz i okolice. Przewodnik, Wyd. Grudziądzkie Towarzystwo Kultury i Biblioteka Miejska w Grudziądzu, Grudziądz

Praca zbiorowa 2012, Sanktuaria okolic Grudziądza - przewodnik, MORiW, Grudziądz

Praca zbiorowa 2014, Grudziądz - turystyka wodna. Przewodnik, MORiW, Grudziądz

Praca zbiorowa 2017, Grudziądz. Przewodnik, MORiW, Grudziądz

Skurzyński P. 2016, Zamki ziemi chełmińskiej. Vademecum krajoznawcze, Wyd. Region, Gdynia

www.fortwkg.eu

www.graudenz.pl

www.grudziadz.pl

www.grudziadz.pttk.pl

www.it.gdz.pl

www.moriw.pl

www.nid.pl

www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl

www.polskiezabytki.pl

www.rawelin-grudziadz.pl

www.rywald.kapucyni.org.pl

www.teatr.grudziadz.pl

www.torun.wkz.gov.pl

www.zabytek.pl

www.zamkomania.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Marcin Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642