Ekonomika turystyki kulturowej

Bartosz Szczechowicz

Abstrakt


W 2015 roku nakładem wydawnictwa Difin S.A. ukazała się książka Adama Edwarda Szczepanowskiego pt. Ekonomika turystyki kulturowej. Było to, w podanym roku, ważne wydarzenie zarówno w środowisku ekonomistów, którzy turystykę (nie tylko kulturową) obrali jako przedmiot swoich naukowych zainteresowań, jak i wśród osób koncentrujących swoją uwagę na wieloaspektowych (w tym także ekonomicznych) badaniach turystyki kulturowej. Książka ta miała bowiem wypełnić – jak podaje sam Autor we „Wstępie” – lukę, ujawniającą się w braku publikacji dotyczących ekonomicznych aspektów szeroko rozumianej turystyki kulturowej [s. 9]. Choć od momentu ukazania się książki mija już 5 lat, to warto ją – z co najmniej trzech powodów – przywołać. Po pierwsze, w tym pięcioletnim okresie nie wydano na rynku polskim żadnej zwartej pozycji o podobnym charakterze. Po drugie, nadarza się ku temu dogodna okazja, związana z przygotowaniem numeru tematycznego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, poświęconego ekonomicznej refleksji nad tytułowym dla czasopisma zjawiskiem. Po trzecie wreszcie – i najważniejsze – jest to oryginalna, zawierająca wiele interesujących rozważań praca.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, przeł. B. Czarny, A. Molisak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czarny B., 2011, Chaos u podstaw ekonomii (o wieloznaczności terminów „ekonomia pozytywna” i „ekonomia normatywna”), „Ekonomia” (Uniwersytet Warszawski), nr 25, s. 75-90

Gorynia M. (red.), 2019, Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Gorynia M., 2019, Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, [w:] M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 13-37

Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, przeł. P. Kuropatwiński i in., Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk

Kuciński K., 2014, Istota poznania naukowego, [w:] K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 17-35

Landreth H., Colander D. C., 2005, Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Nowak S., 2010, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Robbins L., 2008, The Nature and Significance of Economic Science, [w:] D. M. Hausman (ed.), The Philosophy of Economics: An Anthology, Cambridge University Press, Cambridge, s. 73-99

Sagan A., 2016, Metodologia badan ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Samecki W., 2005, Wprowadzenie do ekonomiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Sedláček T., 2015, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, wstęp V. Havel, przeł. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa

Stachak S., 2013, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Difin S.A., Warszawa

Stelmaszczuk B., 2014, Spory metodologiczne w naukach ekonomicznych, [w:] K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 235-261

Szczepanowski A. E., 2012, Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa

Szczepanowski A. E., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin S.A., Warszawa

Szubert-Zarzeczny U., 2002, Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawca „Edukacja”, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław

Szumilak J., 2001, Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, „Ekonomista”, nr 5, s. 675-685

Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, przeł. H. Dębowski, K. L. Pogorzelski, Ł. M. Skrok, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Wilkin J., 2019, Nauka przekracza wszelkie granice, także w ekonomii, [w:] Gorynia M. (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 57-68


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Bartosz Szczechowicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642