Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów

Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss

Abstrakt


Kraków jest miastem posiadającym ogromne dziedzictwo kulturowe, o czym świadczy fakt wpisania Starego Miasta Krakowa wraz z Kazimierzem i Stradomem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kazimierz jest unikatowym miejscem, w którym zachowały się liczne zabytki kultury żydowskiej przyciągające wielu turystów. Dzielnica żydowska jest odwiedzana zarówno przez Żydów chcących powrócić do swoich korzeni, jak i turystów z całego świata pragnących poznać bliżej, a przez to zrozumieć specyfikę kultury żydowskiej. W artykule przedstawione zostały kwestie związane z turystyką sentymentalną Żydów przyjeżdzających do Krakowa. W artykule przedstawione zostały odpowiedzi krakowskich przewodników, którzy oprowadzają żydowskie wycieczki po Kazimierzu. Celem badania było sprawdzenie, które obiekty wzbudzają wśród żydowskiej społeczności największy zachwyt i czy poza żydowską dzielnicą Kazimierz zainteresowani są oni innymi historycznymi obiektami w Krakowie i w Polsce oraz z jakimi problemami spotykają się krakowscy przewodnicy podczas oprowadzania grup żydowskich.


Słowa kluczowe


Dzielnica Kazimierz; Kraków; Żydzi; turystyka sentymentalna; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban M.,1931, Historia Żydów, "Nadzieja" Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży

Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie, Kraków

Duda E., 2010, Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci, Wydawnictwo: Vis-

a-Vis Etiuda, Kraków

Gęsiak L., 2007, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, Wydawnictwo WAM, Kraków

Golka M., 2010, Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA,

Warszawa

Homolicki R., 1957, Przewodnik po Krakowie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

Kraków

Kowalczyk A., 2002, Geografia Turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i studiów regionalnych UW Warszawa

Kucharski B., 2000, Kanon Krajoznawczy Polski, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mika M., 2007, Formy turystyki poznawczej [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.,1998, Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwa

Ekonomiczne, Warszawa

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie Turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa

Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, Perspektywy, Wydawnictwo KulTour,

Gniezno

Rożek M., 2010, Przewodnik o zabytkach Krakowa Urbs celeberrima, Wydawnictwo WAM, Kraków

Sroka Ł. T., 2008, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Wydawnictwo Naukowe

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków

Stasiak A., 2007, Kultura a Turystyka-rozważania ogólne, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w

Łodzi, Łódź

Śliz A., Szczepański M., 2015, Wielokulturowość współczesna: terminy, idee, teorie i aktorzy,

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 6, 13-27

Szuchta R., 2015, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Wydawnictwo Polin, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1134

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642