„Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości

Małgorzata Durydiwka

Abstrakt


Polscy turyści są coraz bardziej zainteresowani „urlopem w klasztorze”. W Europie nie jest to nowe zjawisko, podczas gdy w Polsce zaczyna się dopiero rozwijać. Jest to swoisty znak czasu, że coraz więcej osób chce odpocząć od zgiełku dnia codziennego w obiektach klasztornych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oferty religijno-rekreacyjnej w wybranych klasztorach w Polsce oraz określenie profilu turystów odwiedzających klasztory. Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych dziewięciu obiektów przedstawiono zróżnicowanie oferty religijno-rekreacyjnej zarówno czynnych klasztorów, jak i obiektów poklasztornych. Dokładna analiza pokazała, że czynnikiem decydującym o charakterze i zróżnicowaniu oferty dedykowanej gościom jest reguła życia zakonnego obowiązująca w danym klasztorze. Oznacza to, że najbardziej prostą ofertę mają klasztory o restrykcyjnej regule, a najbardziej rozbudowaną ofertą charakteryzują się zespoły poklasztorne, które często mają charakter obiektów hotelarskich. Zmienną modyfikującą tę zależność jest kreatywność i otwartość samych mnichów, a także atrakcyjność turystyczna regionu, w którym klasztor jest położony. W oparciu o informacje uzyskane w wyniku wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przeorami lub osobami odpowiadającymi za obsługę gości, wyróżniono pięć typów turystów przybywających do klasztorów. Kryterium wyróżnienia typów turystów stanowiły motywy przyjazdu.


Słowa kluczowe


klasztor; obiekt poklasztorny; oferta religijno-turystyczna; typ turysty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aulet S., Mundet L., Vidal D., 2017, Monasteries and tourism: interpreting sacred landscape through gastronomy, “Revista Brasileira de Pasquisa en Tourismo”, 11(1), s. 175-196

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Barish E., 2002, The Guide to Lodging in Spain’s Monasteries, AZ: Anacapa Press, Scottsdale

Barish E., 2009, The Guide to Lodging in Britain’s Monasteries: Including Ireland, Scotland and Wales. AZ: Anacapa Press, Scottsdale

Clark T., 2008, Good Night and God Bless: A Guide to Convent and Monastery. Accommodation in Europe, Vol. I: Austria, Czech Republic and Italy, Paratus Press, Roseville

Clark T., 2009, Good Night and God Bless: A Guide to Convent and Monastery. Accommodation in Europe, Vol. II: France, England, Ireland, Hidden Spring, Mahwah

Clark T., 2010, Good Night and God Bless: A Guide to Convent and Monastery. Accommodation in Europe, Vol. III: Germany, Spain, Eastern Europe, Hidden Spring, Mahwah

Cohen E., 1979, A Phenomenology of Tourist Experience, “Sociology – The Journal of the British Sociological Association”, 2, s. 179-199

Durydiwka M., 2015, Przestrzenie sakralne i sposoby ich wykorzystania we współczesnej turystyce, [w:] E. Bilska-Wodecka i I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, s. 431-444

Hummon D., 1990, Commonplaces: Community ideology and identity in American culture. State University Press of New York, New York

Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11-49

Mróz F., Mróz Ł., 2013, Nowe trendy w turystyce religijnej, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy turystyki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, s. 105-119

Nowa Encyklopedia PWN, 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Podemski K., 2013, Ile jest pielgrzyma w turyście? https://post-turysta.pl/artykul/ile-jest-pielgrzyma-w-turyscie (12.02.2019)

Regalbuto R.J., 2010, Monastery Guest Houses of North America: A Visitor’s Guide (5th edition), The Countryman Press, Woodstock

Relph E., 1976, Place and Placelessness, Pion Ltd., London

Ryan M., Haslam-Mckenzie F., 2003, A monastic tourist experience: the packaging of a place, “Tourism Geographies”, 5, 1, 54-70, DOI: 10.1080/1461668032000034079

Sikora K., 2013, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – miejsce pełne kontrastów: wyciszenie w tłumie turystów i internetowi mnisi, https://natemat.pl/70903,opactwo-benedyktynow-w-tyncu-miejsce-pelne-kontrastow-wyciszenie-w-tlumie-turystow-i-internetowi-mnisi (20.08.2019)

Vukonić B., 1998, Religious Tourism: Economic Value or an Empty Box?, “Zagreb International Review of Economics & Business”, 1, 1, 83-94

Adresy stron internetowych

http://duszniki.franciszkanie.com/cennik [3.07.2019]

http://duszniki.franciszkanie.com/oferta [3.07.2019]

http://fundacjakameduli.pl/indexpl.php?id=spa [20.08.2019]

http://kultura.benedyktyni.com [21.02.2019]

http://kultura.benedyktyni.com/oboz-studencko-mlodziezowy-wolontariat-dla-dziedzictwa [21.08.2019]

http://kultura.benedyktyni.com/projekty/grundtvig-workshop-tyniec-iv-2012 [21.02.2017]

http://mazury.info.pl/atrakcje/wigry [6.04.2019]

http://turystyka.wp.pl/gid,18149853,img,18149964, kat,1036545,page,5,title,Dawne-koscioly-ktore-przeksztalcono-w-hotele [25.01.2017]

https://fundacja.wigry.pro/uslugi-hotelowe [12.02.2019]

https://pl.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g274772-d4059081-r663355446-Benedictine_Abbey_of_Tyniec-Krakow_Lesser_Poland_Province _ Southern_Poland.html#REVIEWS [15.09.2019]

www.akademiasupraska.pl [20.08.2019]

www.benedyktyni.net/regula [16.02.2019]

www.kamedulki.eu/xhtml/onas/siostry/ informacje/goscinnosc [29.08.2010]

www.monasteriesoffrance.com [3.03.2017]

www.monasteriesofitaly.com [3.03.2017]

www.monasteriesofspain.com [3.03.2017]

www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/ sam_na_sam.html [29.08.2019]

www.pustelnia.com.pl/historia [17.02.2019]

www.pustelnia.com.pl/oferta [17.02.2019]

www.reidsguides.com/t_h/t_h_convents.html [3.02.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.1135

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Durydiwka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642