Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa

Dawid Barbarzak

Abstrakt


Oprowadzania tematyczne w Bramie Poznania ICHOT stanowią alternatywną formę spojrzenia na jej główną ekspozycję, prezentującą dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego. W odróżnieniu od holistycznej narracji głównej, dedykowanej osobom pierwszy raz odwiedzających obiekt, można je zaliczyć do oprowadzań typu selektywnego czy alternatywnego. Pozwalają one pogłębić wybrany przez interpretatora aspekt ekspozycji według ustalonego klucza tematycznego. W artykule zaprezentowany został profil typowego odbiorcy (najczęściej lokalnego mieszkańca, często znającego historię miejsca), a także motywacje sprzyjające powstaniu scenariuszy. Wskazane zostały wspólne cechy scenariuszy tematycznych, jak myśl przewodnia, porządkująca materiał i pozwalająca na odwołania w toku narracji. Wybrane scenariusze zostały umownie podzielone na kilka typów, w zależności od rodzaju omawianego zjawiska bądź motywu przyświecającego ich powstaniu (biograficzne, rocznicowe, świąteczne i topograficzne). W każdej z grup omówione zostają wybrane i charakterystyczne dla danego typu metody interpretacji oraz techniczny wymiar dostosowywania tematu do ram ekspozycji. Artykuł prezentuje również zalety płynące z oprowadzań tematycznych dla odbiorcy, instytucji oraz interpretatorów.


Słowa kluczowe


interpretacja dziedzictwa; wycieczki tematyczne; przewodnictwo turystyczne; turystyka kulturowa; ekspozycje narracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła (scenariusze oprowadzań, dokumenty wewnętrzne Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT)

Bandyk A., Słomińska M. 2016, Kobiecy Ostrów Tumski, CTK TRAKT, Poznań

Barbarzak D. 2017. Wyspa podróżników, CTK TRAKT, Poznań

Barbarzak D. 2016. Co jest za Bramą?, CTK TRAKT, Poznań

Barbarzak D., Robakowski D. 2016. Drugi etat biskupa, CTK TRAKT, Poznań

Brzeska H. 2016. Wielokulturowość jako szansa na rozwój, CTK TRAKT, Poznań

Brzeska H. 2016. Opowieść o pomnikach Ostrowa Tumskiego, CTK TRAKT, Poznań

Hamrol-Grobelna E., Kempiński M. 2015. Ostrów Tumski: tu się Polska zaczęła, CTK TRAKT, Poznań

Kaczmarek A., Gątowska I. 2018. Pieśń świętojańska. Wierzenia dawniej i dziś, CTK TRAKT, Poznań

Kempiński M., Robakowski D. 2019. Wielkopolanie na drodze ku Niepodległej, CTK TRAKT, Poznań

Molik J., Kończal M., Oprowadzanie z dreszczykiem, CKT TRAKT, Poznań

Robakowski D. 2016. Starcie na starcie. Reformacja po poznańsku, CTK TRAKT, Poznań

Robakowski D., Barbarzak D. 2016. Poznań-Gniezno. W cieniu katedr, CTK TRAKT, Poznań

Słomiński M., Hamrol-Grobelna E. 2014, Brama do miasta, CTK TRAKT, Poznań

Słomiński M. 2018, Twierdza Ostrów Tumski, CTK TRAKT, Poznań

Carter J. 2014. Rejoice in the wordhoard. The role and power of writing in interpretation, https://www.jamescarter.cc/good-stuff/

Ham S. H. 1992. Environmental Interpretation. A Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets, North American Press, Golden

Herkt M. 2019. Pozytywnie zapatrzeni w dziedzictwo, w: Tilden F., Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, s. 265-279
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i114.1137

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Dawid Barbarzak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642