Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos

Tomasz Lidzbarski

Abstrakt


Grecka wyspa Zakynthos jest miejscem potencjalnie zagrożonym rozwojem zjawiska overtourismu. W trakcie kilkunastu miesięcy badań terenowych oceniono, do jakiego stopnia, w okresie do października 2018 roku, przekroczono na wyspie granice chłonności turystycznej. Zdefiniowano również problemy w funkcjonowaniu lokalnego ruchu turystycznego, zebrano dane dotyczące stosunku mieszkańców Zakynthos do dalszego rozwoju turystyki, a także oszacowano ryzyko degradacji doświadczeń wypoczywających na wyspie turystów. Stwierdzono, że konieczne jest szybkie podjęcie działań mających na celu poprawę bieżącej sytuacji i uniknięcia zjawiska overtourismu. Walka z efektami nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego nie musi oznaczać tu jednak ograniczenia liczby przybywających na wyspę turystów. Na Zante potrzeba kompleksowego planu odrodzenia turystyki, który – poza priorytetowym zwiększeniem wydajności dostępnej infrastruktury – zmierzałby do wykorzystywania w pełni fizycznych, ekologicznych i kulturowych walorów wyspy bez szkodzenia im. Szczególną szansą może być dążenie do rozwijania i promowania na Zakynthos form turystyki zrównoważonej i kwalifikowanej.

Słowa kluczowe


Overtourism; Zakynthos; Grecja; dysfunkcje turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apostolopoulos Y., Sonmez S., 1999, From Farmers and Shepherds to Shopkeepers and Hoteliers: Constituency – Differentiated Experiences of Endogenous Tourism in the Greek Island of Zakynthos, “The International Journal of Tourism Research”, nr 1, s. 413-427

Βασικά Τουριστικά Μεγέθη της Ελλάδας / Key figures of Greek Tourism, 2018, SETE Intelligence, [bmw]

Βασικά Τουριστικά Μεγέθη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Key Figures for Ionian Islands Region, 2018, SETE Intelligence, [bmw]

Bekkers M. N., 2010, Geomorphological Development of Zakynthos, Greece. Relating Geomorphology and Artefact Distribution, nieopublikowana praca magisterska, Uniwersytet w Utrechcie, Utrecht

Bosselman F., Peterson C., McCarthy C., 1999, Managing tourism growth: issues and applications, Island Press, Waszyngton

Broersma F., 2008, Case study: The Spatial Integration of Albanian Immigrants on Zakynthos. An Integrated Understanding of Local Dynamics, nieopublikowana praca magisterska, Uniwersytet w Utrechcie, Utrecht

Butler R. W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, „The Canadian Geographer”, nr 24, 1, s. 5-12

Butler R. W., Brougham J. E., 1981, A Segmentation Analysis of Resident Attitudes to the Social Impact of Tourism, „Annals of Tourism”, t. 8, nr 4, s. 569-590

Coping With Tourists: European Reactions to Mass Tourism, 1996, J. Boissevain (red.), Berghahn Books, Oxford

Czekalski T., 2005, Grecja nowożytna i współczesna, [w:] J. Bonarek i in., Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Delgado M., 2008, Turistofobia, [w:] „El País” 12.07.2008

Dimitriadis C., Schofield G., Kolokotsa A., Arvanitaki M., Sourbes L., Katselidis K., Psegtoga F.,Dimopoulos D., 2001, The National Marine Park of Zakynthos: A Refuge for the Loggerhead Turtle in the Mediterranean, „Marine Turtle Newsletter”, nr 93, s. 5-9

Doxey G. V., 1976, When enough’s enough: the natives are restless in Old Niagara, „Heritage Canada”, t. 2, nr 2

Goodwin H., 2016, Responsible Tourism. Using Tourism for Sustainable Development, Goodfellow Publishers Ltd, Oxford

Goodwin H., 2017, The Challenge of Overtourism, Responsible Tourism Partnership Working Paper 4., [bmw]

Gournellos T., Vassilopoulos A, Evelpidou N., 1997, Development of a GIS-based Methodology to Analyze Geological, Geomorphological and Environmental Data of the Island of Zakynthos, [w:] P.G. Marinos i in. (red.), Engineering Geology and the Environment, t. 2, A.A. Balkema, Rotterdam 1997

Grecki ogólny spis powszechny ludności i budynków, 2011, Grecki Urząd Statystyczny, http://www.statistics.gr/en/interactive-map [01.01.2017]

Guevara Manzo G., Ruggles-Brise O., Turner R., Constantin, N., Dichter A., Köpke S., SH Lim Ch., Seitzman N., i in., 2017, Coping With Success. Managing Overcrowding in Tourism Destinations, McKinsey & Company, Światowa Rada Podróży i Turystyki, [bmw]

Hardin G., 1968, The Tragedy of the Commons, „Science”, t. 162, s. 1243-1248

Herodot, 2005, Dzieje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Karamanlidis A., P. Dendrinos, 2015, 2015. Monachus monachus. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T13653A45227543, czerwona lista Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, http://dx.doi. org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T13653A45227543.en [28.12.2016]

Koutsoubas D., [bdw], National Marine Park of Zakynthos. Visitors Guide, National Marine Park of Zakynthos, Zakynthos

Kowalczyk A., 2010, Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kozak M. W., 2008, Koncepcje rozwoju turystyki, „Studia regionalne i lokalne”, nr 1(31), s. 38-59

Krippendorf J., 1987, The Holiday Makers. Understanding the impact of Leisure and Travel, przeł. V. Andrassy, Butterworth Heinemann, Oxford

Kütting G., 2010, Zakynthos, [w:] tejże, The Global Political Economy of the Environment and Tourism, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Lidzbarski T., 2018, Raj stwarzany, raj odnajdywany. Obraz greckiej wyspy Zakynthos w narracjach organizatorów turystyki działających w Polsce, „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 69-92

Margaritoulis D., 2005, Nesting Activity and Reproductive Output of Loggerhead Sea Turtles, Caretta caretta, Over 19 Seasons (1984-2002) at Laganas Bay, Zakynthos, Greece: The Largest Rookery in the Mediterranean, “Chelonian Conservation and Biology”, nr 4, s. 916-929

Marinos P., 1983, Small Island Tourism – The Case of Zakynthos, Grecee, “Tourism Management”, t. 4, nr 3, s. 212-215

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020, 2015, SETE Intelligence, [bmw]

Martinis A., Minotou Ch., Poirazidis K, 2015, Alternative Tourism at Natura 2000 areas, as a Proposal for Ecological Restoration, Protection, Conservation, and Sustainable Development. The Case Study of Zakynthos and Strofades, materiały konferencyjne, The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), Korfu

Mika M., 2008, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Milano C., Cheer J. M., Novelli M., 2018, Overtourism: a growing global problem, https://theconversation.com/overtourism-a-growing-global-problem-100029, [10.11.2018]

Milano C., 2017, Overtourism and Tourismphobia: Global trends and local contexts, Ostelea School of Tourism & Hospitality, Barcelona

Milano C., Cheer J. M., Novelli M., 2017, Overtourism and Tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns, https://www.researchgate.net/ publication/321873167 [10.11.2018]

O’Reilly A. M., 1986, Tourism carrying capacity. Concept and issues, „Tourism Management”, t. 7, nr 4, s. 254-258

Overoturism w turystyce kulturowej, 2018, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 134-150

Πενταετεσ Επιχειρησιακο Προγραμμα Δημου Ζακυνθου 2014-2019, 2014, Urząd Gminy Zakynthos, Zakynthos

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Saturation of Tourist Destinations: Report of the Secretary General, 1981, Światowa Organizacja Turystyki, Madryt

Spyropoulou S., Dimopoulos D., 1999, Incentives for the Conservation of the Nesting Grounds of the Sea Turtle Caretta Caretta in Laganas Bay, Zakynthos, Greece, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paryż

Travel in Greece. Country Report, 2018, Euromonitor International, https://www.euromo nitor.com/travel-in-greece/report [18.11.2018]

Turner L., Ash J., 1975, The Golden Hordes. International Tourism and the Pleasure Periphery, Constable, Londyn

Tyler D., Guerrier Y., Robertson M., 1998, Managing tourism in cities: policy, process and practice, John Wiley & Sons, Chichester

UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition, 2017, Światowa Organizacja Turystyki, Madryt

Vontas M., 2018, Plastic straw „suffocates” our sea. Is it worth it;, WWF Greece, Ateny

Weber F., Stettler J., Priskin J., Rosenberg-Taufer B., Ponnapureddy S., Fux S., Camp M, Barth M., 2017, Tourism destinations under pressure. Challenges and innovative solutions, Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Institute of Tourism ITW, Lucerna

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Zajadacz A., Śniadek J., Cykl życia obszaru turystycznego – studium przypadku regionu leszczyńskiego, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Zakinthos International Airport "Dionysios Solomos" – 2017 vs 2016. Traffic Development Overview, 2017, Fraport Greece, Zakynthos

Zakinthos International Airport "Dionysios Solomos". International Traffic By Country, 2017, Fraport Greece, Zakynthos

Zaręba D., 2010, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zerefos Ch. i in., 2011, The Climate of the Eastern Mediterranean and Greece: Past, Present and Future, [w:] P. Capros i in. (red.), The Environmental, Economic and Social Impacts of Climate Change in Greece, , Bank of Greece, Ateny

Adresy stron internetowych:

www.airbnb.pl [22.11.2018]

www.imerazante.gr/2018/07/19/179340?fbclid=IwAR2Kl07_g38QKo9kHz21DAToA9V0w2vNXnniePngvhI3o73V13ryoolTlo [26.11.2018]

www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/genika/paragwgiko-systima-oikonomika-stoixeia.html [23.11.2018]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Tomasz Lidzbarski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642