Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Abstrakt


Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych
walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków
z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób
odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które
korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła
ocena potencjału ośrodków przez perspektywę przygotowanej oferty (m.in. liczba tras
zwiedzania, dostępność w skali roku, przystosowanie dla osób
z niepełnosprawnościami). Oba miasta można uznać za ośrodki ponadregionalne,
ponieważ odgrywają ważną rolę w skali nie tylko swoich regionów, ale też całego
kraju, jednocześnie przyciągając turystów zagranicznych. Pod każdym względem lepiej
wypada Kutná Hora, przy czym wynika to z jej położenia w pobliżu Pragi. Jest więc
popularnym celem jednodniowych wycieczek ze stolicy, co przynosi słabe korzyści
w skali lokalnej, gdyż tylko część turystów nocuje. Przewaga miasta wynika też
z większej liczby atrakcji, w tym udostępnionych do zwiedzania zabytków, niż
w Kroměřížu. Oba analizowane ośrodki wpisują się w trendy obserwowane w innych
miastach czy regionach Republiki Czeskiej w zakresie udostępniania obiektów
zabytkowych, przy czym każdy – ze względu na lokalne uwarunkowania – czerpie
z innych wzorców (zwiększanie liczby tras lub tworzenie nowych, „sztucznych”
atrakcji).


Słowa kluczowe


ruch turystyczny; turystyka kulturowa; zabytki; statystyki zwiedzających; Republika Czeska; UNESCO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bičík I., 1996, Statute and perspectives of secondary lodging in the surroundings of Prague, „Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae: Geographia”, 37, s. 181–188

CE Traffic, 2019, Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018, CE Traffic, Praha

Czapliński K.K., 2016, Na Szlaku św. Wojciecha: Praga–Wrocław, Wrocławskie Centrum Akademickie, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław

Daňková P., 2019, Dopady cestovního ruchu na město Kutná Hora. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s., Praha (praca licencjacka)

David P., Skoup V., 2003, Velká cestovní kniha – Česká republika: průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, Nakladatelství Soukup & David, Marco Polo, Praha

Ďoubal J., 2015, Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla, Univerzita Pardubice, Pardubice

Durdík T., 2000, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri s.r.o. nakladatelství, Praha

Faltín A., 2013, Zpřístupnění města Kutná Hora handicapovaným turistům, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice (praca dyplomowa)

Faracik R., 2008, Główne regiony turystyczne świata, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 87–121

Fialová D., Vágner J. (red.), 2001, Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha

Fialová D., Vágner J., 2009, Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka), „Geografický časopis”, 61, s. 89–110

Gajdek A., 2015, Rekonstrukcja ogrodu kwiatowego w Kromieryżu (Czechy) – kulturowe, edukacyjne i turystyczne znaczenie ogrodów zabytkowych, „Topiarius: Studia krajobrazowe”, 1/2015, s. 11–23

GUS, 2018, Kultura w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Havelková V., Gonzálezová M., Janebová V., Lindnerová V., Nová H., Studeníková E., Šílová H., 2008, Statistika kultury 2007: základní statistické údaje o kultuře v České Republice, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Havelková V., Gonzálezová M., Janebová V., Platilová I., Lindnerová V., Nová H., Studeníková E., Šílová H., 2009, Statistika kultury 2008: základní statistické údaje o kultuře v České Republice, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Holanová N., 2016, Analýza zájmu klientů o turistickou destinaci Kutná Hora, Univerzita Hradec Králové, Fakulta Informatiky a Managementu, Katedra Rekreologie a Cestovního Ruchu, Hradec Králové (praca licencjacka)

Horná J., 2012, Marketingový průzkum znalostí o památce UNESCO v Kroměříži, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická Fakulta, Katedra Managementu, Ostrava (praca licencjacka)

Hudec P., 2015, Zahrada všemi smysly, [w:] J. Obšivač (red.), Historické zahrady Kroměříž 2015: Nové ve starem. Sborník příspěvků z odborné konference, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Kroměříž, s. 46–57

Kesner L., 2005, Marketing a management muzeí a památek, Grada, Praha

Kesner L., Moravec I., Novotný R., Škodová-Parmová D., 2008, Management kulturního cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Cultropa, Praha

Kołodziejczyk K., 2016, Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych, „Turystyka Kulturowa”, 2/2016, s. 6–45

Kołodziejczyk K., 2017, Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib, „Turystyka Kulturowa”, 6/2017, s. 94–139

Kołodziejczyk K., 2019, Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, 4/2019, s. 20–64

Kubeš J., 2010, Chatové oblasti České republiky, „Geografický časopis”, 63, s. 53–68

Kučová V., Bukovičová O., 2018, Světové dědictví a Česká republika. World heritage and the Czech Republic, Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha

Marek A., 2014, Sakralne podziemia Republiki Czeskiej jako atrakcje turystyczne, „Słupskie Prace Geograficzne”, 11, s. 105–117

MonumNet, b.r.w., http://monumnet.npu.cz/monumnet.php (07.06.2020)

Navrátil J., Pícha K., Hřebcová J., 2010, The Importance of Historical Monuments for Domestic Tourists: The case of South-Western Bohemia (Czech Republic), „Moravian Geographical Reports”, 18(1), s. 45–61

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2007, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2008, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2009, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2015–2017, 2018, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2016–2018, 2018, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2007, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2008, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2009, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2015–2017, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2016–2018, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

NPÚ, b.r.w., Abecední seznam hradů, zámků a dalších památek ve správě Národního památkového ústavu, https://www.npu.cz/seznam-pamatek (09.05.2020)

Olympia (1982). Československo: průvodce. Olympia, Praha

Otruba I., Ptáček J., Švorc L., 2007, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA, Praha

Památkové objekty 2016: výběr ze základních statistických údajů o kultuře v České republice, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Památkový katalog, b.r.w., https://www.pamatkovykatalog.cz/ (08.06.2020)

Pavelec P., Cichrová K., Hrbatý S., Kalábová L., Konečný M., Kubů N., Lukášová E., Ourodová L., Panenková D., 2014, Hrady a zámky objevované a opěvované: průvodce výstavou, Národní památkový ústav, Praha

Procházka P., 2001a, Pohyb za rekreací v Česku, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 55–71

Procházka P., 2001b, Rekreační využití okresu Kutná Hora, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 103–112

Seaton A.V., 1996, Guided by the dark: from thanatopsis to thanatourism, „International Journal of Heritage Studies”, 2(4), s. 234–244

Seaton A.V., 2002, Thanatourism’s final frontiers? Visits to cemeteries, churchyards and funerary sites as sacred and secular pilgrimage, „Tourism Recreation Research”, 27(2), s. 73–82

Sendler Z., 2015, Nové ve starém – staré v novém, [w:] J. Obšivač (red.), Historické zahrady Kroměříž 2015: Nové ve starem. Sborník příspěvků z odborné konference, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Kroměříž, s. 76–83

Seznam, b.r.w., Mapy.cz, https://mapy.cz/ (09.05.2020)

Stasiak A., Tanaś S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, „Turystyka i Hotelarstwo”, 8, s. 9–42

Stone P., Sharpley R., 2008, Consuming Dark Tourism: A Thanatological Perspective, „Annals of Tourism Research”, 35(2), s. 574–595

Symes M., 2002, Willa d’Este, [w:] C. Holmes (red.), Najpiękniejsze ogrody świata, Bertelsmann Media, Warszawa, s. 34–35

Šílová H., Lindnerová V., 2013, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2012, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2014, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2015, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2014, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2016, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2017, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2018, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2019, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2018, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Šebek F., Lindnerová V., 2011, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2010, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Šebek F., Lindnerová V., 2012, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2011, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Tanaś S., 2006a, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis”, 17, s. 85–100

Tanaś S., 2006b, Znaczenie przestrzeni śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm”, 16 (2), s. 145–151

Tanaś S., 2008a, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka Kulturowa”, 2/2008, s. 4–16

Tanaś S., 2008b, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Tomíšková M., Šimková H., Fatková J., Bureš P., Dvořáková E., Váňa V, Stejskal J., 2010, Známé neznámé cesty dědictví, Ústav územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Brno–Praha

Ullmannová P., 2007, Sledování návštěvnosti vybraných památek Středočeského kraje podle jazyka prohlídky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha (praca licencjacka)

Vágner J., 2001, Vývoj druhého bydlení v Česku, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 42–54

Vágner J., Fialová D. (red.), 2004, Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha

Vaško M., 2002, Cestovní ruch a regionální rozvoj, Vysoká škola ekonomická Praha, Praha

Vlček P., 2001, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Libri s.r.o. nakladatelství, Praha

Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103–139

Zgoda T., 2018, Náklady a výnosy zařazení kroměřížských památek na seznam UNESCO, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Management v kultuře, Brno (praca magisterska)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1168

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642