TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej”

Magdalena Kachniewska

Abstrakt


Recenzja książki Armina Mikosa von Rohrscheidta pt. „Zarządzanie w turystyce kulturowej” 

Turystyka kulturowa stanowi w równej mierze przedmiot badań naukowych, co pasji i prywatnych zainteresowań wielu na nas. Profesor Armin Mikos von Rohrscheidt potrafi dodatkowo łączyć wiedzę naukową i pasję z kompetencjami menedżerskimi - żadna z jego książek nie świadczy o tym lepiej niż „Zarządzanie w turystyce kulturowej”. Jest to nie tylko opowieść o delikatnej materii jaka powstaje w wyniku wzajemnego przenikania bogactwa kultury i twardych realiów gospodarki, ale przede wszystkim gotowy zestaw narzędzi: instrumentarium zarządzania, które pozwala przekuć ludzkie marzenia o poznawaniu świata w trwały rozwój i dobrostan wspólnot lokalnych.

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Magdalena Kachniewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642