Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku

Adam Pisarek

Abstrakt


Autor: John Tunbridge

Przekład polski: Aleksandra Kamińska

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 316

ISBN 978-83-63463-77-9


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Foley M., Lennon J.J., 1996, Heart of darkness, “International Journal of Heritage Studies”, t. 2, nr 4, s. 195-197

Hartman R., 2013, Dark tourism, thanatourism and dissonance in heritage tourism management. New directions in contemporary tourism research, “Journal of Heritage Tourism”, t. 9, nr 2, s. 166-182

Heliasz M. [opracowanie], 2019, Print Control No.7, TXT Publishing, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa

Kowalski K., 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Rykwert J., 2013, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Seaton A.V., 1996, Guided by the dark. From thanatopsis to thanatourism, “International Journal of Heritage Studies”, t. 2, nr 4, s. 234-244

Smith L. 2006, The uses of heritage, Routledge, London

Tomaszewski A., 2012, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Tunbridge J., 2018, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Adam Pisarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642