Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego

Monika Zdziech, Przemysław Charzyński

Abstrakt


Badania dotyczące analizy powiatu brodnickiego stanowią część projektu, który ma na celu porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Metoda badań opracowana została przez A. Mikos von Rohrscheidt w oparciu o bonitację punktową z poszczególnymi kategoriami mającymi wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru. Analiza skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej a także innych istotnych dla turystyki aspektach takich jak zagospodarowanie turystyczne i dostępność obszaru.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilski S., 1985, Region brodnicki, historia, zabytki, krajobraz, wyd. Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń

Bilski S., 1991, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, wyd. Toruńskie Towarzystwo Kultury, Brodnica-Toruń

Ciara Z., Gąsiorowski E., Gąsiorowska M., 1974, Zabytki architektury województwa bydgoskiego, wyd. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz

Chrzanowski T., Kornecki M, Żurkowska T., 1971, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom XI Województwo bydgoskie, powiat brodnicki , wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków, Warszawa

Chwiałowski M., 2009, Żołnierze garnizonu brodnickiego w wojnie obronnej 1939 r., wyd. Multi spółka jawna B. Grzybowska – T. Siekierski Brodnica

Dygdała J., 1998, Brodnica - siedem wieków miasta, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Brodnica

Iwankiewicz-Rak B., Rak L., 2006, Public relations w gminach jako podmiotach non profit, [w:] Public relations w teorii i praktyce wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań

Polucha I., 2015, Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , nr 847 1(29)

Warcholik W. Leja K., 2012., Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales UniversitatisPaedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 2012, vol. 3

http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/spis/sacrum.htm

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/748/sanktuarium-bl-marii-karlowskiej-w-jablonowie

https://www.portal.brodnica.pl/aktualnosc-2-3182_druga_edycja_festiwalu_classic_brodnica

https://gryturystyczne.pl/ http://www.brodnica.pttk.pl/pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1189

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Monika Zdziech

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642