Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna

Michał Jarnecki

Abstrakt


Zjawisko multikulturowości czy jak też różnorodności kulturowej i etnicznej nie tylko jest intrygującym fenomenem współczesności, ale może być i już jest na tyle atrakcyjnym, aby stać motywem turystycznego wyjazdu. Najlepszym punktem obserwacji zjawiska są współczesne wielkie miasta, często kosmopolityczne, wielokulturowe tygle, gdzie spotykają się ludzie różnych ras i kręgów cywilizacyjnych. Szczególnym przykładem zjawiska są tzw. mega miasta. Są też całe państwa (np. Indie, USA, Wielka Brytania) i regiony konkretnych państw (np. Siedmiogród-Transylwania w Rumunii), gdzie zjawisko wspomnianej różnorodności jest na tyle powszechne i odczuwalne, iż może to być motywem wyjazdu o charakterze turystycznym lub quasi turystycznym (np. pielgrzymki hipisów do Indii).

Słowa kluczowe


multilulturowość; różnorodność etniczna i kulturowa; cywilizacja; hipisi; miasto i mega miasto; Nowy York; San Francisco; Los Angeles; Singapur; Hong Kong; Londyn; Paryż; Berlin; Praga; Warszawa; Kraków; Indie; Wielka Brytania; USA; Brazylia; Argentyna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków

Bauman Z. (1966), Kultura a społeczeństwo. Preliminaria, PWN, Warszawa

Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi

Benedict R. (1966), Wzory kultury, PWN, Warszawa „Benedictus Leo (?)”, Wielokulturowy Londyn, bez daty (bd), artykuł wwww.poradnik-kariery.monsterpolska.pl/strategia-poszukiwania-pracy/pragranica/wielokulturowy-londyn/article.aspx (wejście na stron

Braudel F. (1971), Historia i trwanie, Czytelnik, Warszaw

Castellas M., (1982), Kwestia miejska, PWN, Warszawa Cliffords J. (1997); Routes. Travel and University Press, Cambridge, London

Festiwal Kultur Świata w Berlinie, [w:] www.worldculturefestival.org/pl

Gabrylska U. (2009), Praga się bawi, artykuł zamieszczony w sieci [w:] new.magazynswiat.pl/pl/wydarzenie/1009_praga.html (wejście 25.05.11)

Gawrycki M, Bloch N. (2010), Kuba, Trio, Warszawa

Golka M. (2010), Imiona wielokulturowości, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Galusek Ł., Dumitru A., Poller T. (2003), Transylwania. Twierdza rumuńskich Karpat, Bezdroża, Kraków 2003

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Jankowski K. (1972), Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Książka i wiedza, Warszawa

Jawłowska A. (1975), Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa

Jencks Ch. (1993), Heteropolis, Academy Editions, New York

Kapuściński R. (1995), Lapidarium II, Czytelnik, Warszawa

Kapuściński R. (2004), Podróże z Herodotem, Znak, Kraków

Kapuściński R. (2007), Nie ogarniam świta. Z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Brunetko, Świat Książki, Warszawa

Kieniewicz J. (1985), Historia Indii, Ossolineum, Wrocław

Latyano D., (1987), Folclore do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul.

Londyn moje miasto, [w:] mojemiejsca.info/?tag=wielokulturowy (wejście 26.05.11)

MacCanell D. (1976 i 2001), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Marden Ch. (1952), Minorities in American Society, American Book Company, New York-Cincinnati-Chicago-Boston-Dallas-Atlanta-San Francisco

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. 2, Wyd. KulTour. Poznań

Moczulska E., bd, Feliz Navidad. Nasze święta w Argentynie, artykuł w sieci , [w:] www.opinia.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=152:feliz-navidad-nasze-wita-w-argentynie&catid=26:w-dalekich-krajach&Itemid=169

Nowa Encyklopedia Powszechna [NEP], PWN, t.2 1995 i t.3, 1996, Warszawa

Paleczny T., (2001), Rasa i etniczność w Brazylii, „Sprawy Narodowościowe”, nr 2

T. Paleczny (bd) a, Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji, [w:] www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje/typy.doc, wejście 7.06.2011

T. Paleczny (2003) b, Meandry wielokulturowości. Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych–USA i Brazylia, [w:]www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje/meandry.doc (wejście 10.06.2011)

Pęczak M. (3.11.2007), Made in India, „Polityka”, nr 44, s. 73-75

Pęczak M., Tag, www.indie.pl/TheBeatles.php (wejście 6.06.2011)

Podemski K. (1981), Turystyka zagraniczna jako przedmiot badań socjologii. Przegląd koncepcji. Propozycje, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3, s. 249-273

Podemski K (2005), Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Romano R., (1971), Wstęp, [w:] Ameryka indiańska?, red. R. Romano, PWN, Warszawa

Rojek Ch. (1985), Capitalism and Leisure Theory, Tavistock Publications, London & New York

Smith Z. (2002), Białe zęby, przekład A. Batko, Znak, Kraków

Smolicz J. (1999), Współkultury Australii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Smolicz J. (1999), Granice kulturowe oraz narody-państwa w kontekście globalnym (Interakcyjne doświadczenia z Australii),[w:]L. Gołdyka red., Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra

Stasiuk A. (2004), Jadąc do Babadag, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Szupejko M. (2009), Dlaczego Afryka?, „Znak” nr 12

Tokarski S. (19840, Orient i kontrkultury, Wiedza Powszechna, Warszawa

Toynbee A. (1988), Cywilizacja w czasie próby, Przedświt, Warszawa

Turner L., Ash J. (1975), The Golden Hords: International Tourism and Pleasure Perisphery, Constable, London

Walczak S. (1995), Etniczne gazety w Nowym Jorku, [w:] „Rzeczypospolita”, 6.09.1995

Wallis A. (1987), Ameryka – miasto, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Welsch W. (1998), Wielość a niezróżnicowanie, [w:] R. Kubicki red., Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz.2, Wydawnictwo Humaniora, Poznań

Wiącek E. (2010), Portret wielokulturowego Londynu w powieści Białe zęby Zadie Smith. Literatura postkolonialna czy postrasowa?, s. 389-404, [w:] Studia nad wielokulturowością, Pietrzyk-Reeves D. I Kułakowska M. red., Księgarnia Akademicka, Kraków

Williams Bryn R. (2000). Gwladfa Patagonia 1865–2000 = La colonia galesa de Patagonia 1865–2000 = The Welsh colony in Patagonia 1865–2000. Gwasg Carreg Gwalch, Cardiff

Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty, Universitas, Kraków

Ziółkowski J. (1965). Urbanizacja. Miasto. Osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Jarnecki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642