Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Pod pojęciem waterfront na ogół rozumie się obszary w mieście położone nad zbiornikiem wodnym (morze, jezioro) bądź nad rzeką lub kanałem. W przeszłości były to z reguły obszary stykowe pomiędzy portem a sąsiadującymi z nimi częściami miasta, jednak obecnie termin ten odnosi się głównie do obszarów miejskich, które zostały poddane rewitalizacji, na ogół tracąc (lub ograniczając) dotychczasową funkcję portową. W zamian, w ramach procesów rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tereny te (w polskiej literaturze nazywane również terenami przywodnymi) zaczęły pełnić inne funkcje, stając się jednocześnie atrakcjami turystycznymi. Przykłady z Barcelony, Londynu, Lizbony, Baltimore, Bostonu, Toronto, Melbourne, Szanghaju, czy z Bratysławy, jak również z Gdynia, Gdańska, Warszawy, czy z Bydgoszczy wskazują, że znaczna część turystów przybywających do tych miast chętnie odwiedza tereny przywodne, przy czym powody tych odwiedzin są różne. Wynika to ze zróżnicowania funkcji, jakie pełnią waterfronty, gdyż występują na nich zarówno zabytki architektoniczne, placówki kulturalne i rozrywkowe, lokale gastronomiczne, hotele i tereny rekreacyjno-sportowe, ale także galerie handlowe, siedziby korporacji itp. To zróżnicowanie funkcjonalne waterfrontów sprawia, że są one odwiedzane w ramach turystyki kulturalnej, wypoczynkowej, konferencyjnej, czy biznesowej. Mają one również istotne znaczenie dla wypoczynku mieszkańców danego miasta. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładów różnego zagospodarowania i użytkowania waterfrontów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Victoria & Alfred Waterfront w Kapsztadzie. Artykuł kończy dyskusja poświęcona konfliktom przestrzenno-funkcjonalnym, które często współtowarzyszą wielofunkcyjności waterfrontów


Słowa kluczowe


waterfront; miasto; funkcja turystyczna; Kapsztad; rewitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About, V&A Waterfront Cape Town, https://www.waterfront.co.za/the-va/the-company/about [20.08.2020]

About V&A Tourism, V&A Waterfront Cape Town, https://www.waterfront.co.za/business/tourism/about [20.08.2020]

Auton M., 2015, Selected design guidelines for urbam waterfront redevelopment: a study of the South Boston Waterfront, Department of City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, praca magisterska, https://core.ac.uk/download/pdf/210605584.pdf [15.07.2019]

Barangaroo, Barangaroo Delivery Authority, 2018, Sydney, https://resource.barangaroo.com/hc/article_attachments/333757093900/Barangaroo%20Overview%20Fact%20Sheet.pdf [15.07.2019]

Bickford-Smith V., 2009, Creating a city of the tourist imagination: the case of Cape Town, ‘The Fairest Cape of Them All’, Urban Studies, 46, 9, ss. 1763-1785

Booyens B., Rogerson Ch. M., 2015, Creative tourism in Cape Town: an innovation perspective, Urban Forum, 26, 4, ss. 405-424

Brückner H., Herda A., Müllenhoff M., Rabbel W., Stümpel H., 2014, On the Lion Harbour and other harbours in Miletos: recent historical, archaeological, sedimentological, and geophysical research, [w:] Frederiksen R., Handberg S. (red.) Proceedings of the Danish Institute at Athens. Volume VII, Aarhus University Press – Gazelle Book Services Ltd., Aarhus – Hightown, ss. 49-103

Caristo M., b.r.w., Post modernism, Max Caristo Architecture, https://maxcaristo.wordpress.com/duanes-night/post-modernism-in-architecture [30.08.2020]

Dear M. J., 1986, Postmodernism and planning, Environment and Planning D: Society and Space, 4, 3, ss. 367-384

de Villiers R. E. T., 2016, The V&A Waterfront as workplace and leisure space for Capetonians, March 2016, Faculty of Arts and Social Sciences, Stellenbosch University, Stellenbosch, praca magisterska, https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/98689/devilliers_waterfront_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y [20.07.2020]

Doxiadis C. A., 1964, The ancient Greek city and the city of the present, Ekistics, 18, 108, ss. 346-364

Dror for Galataport, https://www.dror.co/for/galataport-full [20.07.2020]

Ezeuduji I. O., Lee November K., Haupt Ch. M., 2016, Tourist activity and destination brand perception: the case of Cape Town, South Africa, Journal of Economics and Behavioral Studies, 8, 4, ss. 156-168

Ferreira S., de Villiers R., 2014, The Victoria and Alfred Waterfront as playground for Capetonians, Urbani Izziv, 25 (supplement), (special issue), ss. S63-S80

Ferreira S., Visser G., 2007, Creating an African riviera: revisiting the impact of the Victoria and Alfred Waterfront development in Cape Town, Urban Forum, 18, 3, ss. 227-246

Galataport project starts, offers new gateway to Istanbul culture, Daily Sabah, 04.03.2017, https://www.dailysabah.com/economy/2017/03/04/galataport-project-starts-offers-new-gateway-to-istanbul-culture [20.07.2020]

Grain Silo, Cape Town Heritage, https://www.cape-town-heritage.co.za/heritage-site/grain-silo.html [20.06.2020]

Grant L., Scott D., 1996, Waterfront developments as tools for urban reconstruction and regeneration in South Africa questioned: focus on the planned point waterfront development, Durban, Urban Forum, 7, 2 (June), ss. 125–138

Hartdegen P., 2011, V&A Waterfront sale finalised, Property24, 10 June 2011, https://www.property24.com/articles/v-and-a-waterfront-sale-finalised/13645 [15.08.2020]

Intervenções urbanas na cidade de Lisboa, Pavilhão de Portugal. Sobre arquitetura, pavilhões e portuguese, segunda-feira, 16 de novembro de 2009, http://pavilhaolusitano.blogspot.com/2009_11_01_archive.html [20.08.2020)

Jencks Ch., 1987, Architektura postmodernistyczna, tłum. Radomska B., Arkady, Warszawa

Kilian D., Dodson B., 1996a, “Forging” a postmodern waterfront: urban form and spectacle at the Victoria and Alfred docklands, South African Geographical Journal, 78, 1, ss. 29–40

Kilian D., Dodson B. J., 1996b, Between the devil and the deep blue sea: functional conflicts in Cape Town’s Victoria and Alfred Waterfront, Geoforum, 27, 4, ss. 495–507

Kocowski T., 1978, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Prace Naukowe Ośrodka Badawczego Prognostyki, 11, 1, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. (red.) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia turyzmu 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ss. 9-57

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2012, Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. (red.), Turystyka. Moda na sukces, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 21-47

Kowalczyk A., 2020, Dimensions of gastronomy in contemporary cities, [w:] Kowalczyk A., Derek M. (red.) Gastronomy and urban space. Changes and challenges in geographical perspective, The Urban Book Series, Springer Nature Switzerland AG, ss. 91-118

Kowalczyk A., Derek M., 2012, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centrów wielkich miast związane z turystyką i rekreacją, Turystyka i Rekreacja, tom 8, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, ss. 17-30

Kowalczyk A., Derek M., 2020, Relations between gastronomy and the city, [w:] Kowalczyk A., Derek M. (red.) Gastronomy and urban space. Changes and challenges in geographical perspective, The Urban Book Series, Springer Nature Switzerland AG, ss. 3-51

Kulczyk S., Kordowska M., Duda-Gromada K., 2020, Challenges to urban gastronomy: green and blue spaces, [w:] Kowalczyk A., Derek M. (red.) Gastronomy and urban space. Changes and challenges in geographical perspective, The Urban Book Series, Springer Nature Switzerland AG, ss. 295-307

Lemanski C., 2007, Global cities in the South: deepening social and spacial polarisation in Cape Town, Cities, 24, 6, s. 448-461

Lorens P., 2013, Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast, [w:] Lorens P., Mironowicz I. (red.) Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, seria „Miasto • Metropolia • Region”; Akapit-DTP, Gdańsk, ss. 6-32

Müllenhoff M., Herda A., Brückner H., 2009, Geoarchaeology in the city of Thales - deciphering palaeogeographic changes in the agora erea of Miletus, [w:] Mattern T., Vött A. (red.), Mensch und Umwelt im Spiegel der Zeit Aspekte geoarchäologischer Forschungen im östlichen Mittelmeergebiet, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss. 97-110

Naidoo S., 2019, V&A Waterfront a top performer for Growthpoint, Moneyweb, 13 September 2019,

https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/va-waterfront-a-top-performer-for-growthpoint [15.08.2020]

National Sea Rescue Institute Station 3 Table Bay Boathouse, Cape Town Heritage, https://www.cape-town-heritage.co.za/heritage-site/nsri-boathouse.html [20.07.2020]

Old power station, Cape Town Heritage, https://www.cape-town-heritage.co.za/landmark/old-power-station.html [20.07.2020]

Olissippo quæ nunc Lisboa ciuitas amplissima Lusitaniæ, ad Tagum, toti Orientis, et multarum insularum Aphricæque et Americæ emporium nobilissimum, [w:] Civitates orbis terrarum/Georgius Braun et Franciscus Hohenbergius, Coloniae Agrippinae, Petrum à Brachel, 1612-1618, Bd. 5, Tvl. 2, http://kb-images.kb.dk/DAMJP2%2Fonline_master_arkiv_6%2Fnon-archival%2FMaps%2FKORTSA%2F2008%2FBraun_ Hogenberg %2Fbh500002/full/full/0/native.jpg [10.08.2020]

Our history, V&A Waterfront Cape Town, https://www.waterfront.co.za/the-va/the-company/our-history [20.07.2020]

Paço da Ribeira, https://pt.wikipedia.org/wiki/Paço_da_Ribeira [10.08.2020]

PHASE I Brief History, Lüderitz Waterfront Development Company, http://luderitzwaterfront.com.na/phase-i [20.08.2020]

Pirie G., 2007, Urban tourism in Cape Town, [w:] Rogerson Ch. M, Visser G. (red.) Urban tourism in the developing world: the South African experience, Transaction Publishers, New Brunswick – London, ss. 223–244, https://www.researchgate.net/publication/215473807 [20.07.2020]

Porto Maravilha, https://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha [20.07.2020]

Rodriguez A., Martinez E., Guenaga G., 2001, Uneven redevolopment: new urban policies and socio-spatial fragmentation in metropolitan Bilbao, European Urban and Regional Studies, 8, 2, ss. 161-178

Shanghai, 1:30 000, 1982, Central Intelligence Agency, https://www.ecoi.net/en/file/local/1127070/3256_1371127793_2.jpg [20.07.2020]

Taylor J. E., 2002, The bund: littoral space of empire in the treaty ports of East Asia, Social History, 27, 2, ss. 125-142

The future of SAS Somerset, SA Naval Museum, 05.02.2019, https://sanavymuseum.co.za/2019/02/05/the-future-of-sas-somerset [20.08.2020]

The master plan - 17 million square foot mixed use development | Hudson Yards, Hudsonyardsnewyork.com, 13.07.2016, https://web.archive.org/web/20160713120809/http://www.hudsonyardsnewyork.com/the-story [20.07.2020]

The sale of the V&A Waterfront. The facts, Transnet, September 11, 2008, http://www.transnet.net/BusinessWithUs/TNInfrastructurePlan/VA_QA_-_September_11_2008.pdf [20.07.2020]

Tourism overview, V&A Waterfront Cape Town, https://www.waterfront.co.za/business/tourism [20.07.2020]

Tölle A., 2009, Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie według „dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą”, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV, ss. 101–113

Tölle A., 2010, Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 10, Poznań

Tuulikki A., 2019, Luderitz Waterfront development suffers funding constraints, New Era Live, 29.01.2019, https://neweralive.na/posts/luderitz-waterfront-development-suffers-funding-constraints [20.07.2020]

van Zyl P. S., 2005, An African success story in the integration of water, working harbour, heritage, urban revitalisation and tourism development, CapeInfo, https://capeinfo.com/useful-links/history/115-waterfront-development.html [15.08.2020]

van Zyl P., 2013, Cape Town’s V&A Waterfront Project adaptive re-use as a foundation for sustainable urban renewal, 49th ISOCARP Congress, Brisbane, 2013, International Society of City and Regional Planners, http://www.isocarp.net/Data/case_studies/2330.pdf [20.07.2020]

V&A Waterfront economic contribution. Headlinefindings 2018, V&A Waterfront Head Office, Cape Town,

https://www.waterfront.co.za/wp-content/uploads/2019/08/1804460_VA-_-EIS-Booklet-2018_Digital_Final-1.pdf [20.07.2020]

V&A Waterfront fact sheets, https://www.waterfront.co.za/wp-content/uploads/2018/04/vanda-tourism-fact-sheet.pdf [20.07.2020]

V&A Waterfront is the first tourism attraction in SA to adopt world tourism body Safe Travels Stamp, V&A Waterfront, 17 July 2020, https://www.waterfront.co.za/va-waterfront-is-the-first-tourism-attraction-in-sa-to-adopt-world-tourism-body-safe-travels-stamp. [25.08.2020]

Waterfront, http://pl.wikipedia.org/wiki/Waterfront [15.10.2011]

Waterfront, http://pl.wikipedia.org/wiki/Waterfront [25.08.2020]

Waterfront, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/waterfront [10.08.2020]

Waterfront, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/waterfront [10.08.2020]

Waterfront, https://www.merriam-webster.com/dictionary/waterfront [10.08.2020]

Waterfront redevelopment: port cities are reaping the benefits, Urban Hub, 03.09.2019, https://www.urban-hub.com/cities/port-cities-benefit-from-waterfront-redevelopment [20.07.2020]

Wesołowska-Starzec H., 2017, Postmodernizm a sacrum. W poszukiwaniu sacrum w dziele architektonicznym, Estetyka i Krytyka, 12, 1, ss. 43-53

Wojtczuk M., 2014, Jak zmieni się Powiśle w najbliższych latach? Dużo inwestycji, wyborcza.pl, 02.04.2014,

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,15725715,Jak_zmieni_sie_Powisle_w_najblizszych_latach__Duzo.html

Worden, N., 1994, Unwrapping history at the Cape Town waterfront, The Public Historian, 16, 2, ss. 33–50

Worden, N., 1996, Contested heritage at the Cape Town waterfront, International Journal of Heritage Studies, 2, 1/2, ss. 59–75
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1195

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642