Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku

Paulina Sulich, Piotr Kociszewski

Abstrakt


Wielki Gościniec Litewski to tematyczny szlak kulturowy, który powstał, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także przyczynić się do rozwoju turystyki Wschodniego Mazowsza oraz terenów Podlasia. Współcześnie funkcjonuje on na bazie dawnego traktu historycznego, przede wszystkim gościńca pocztowego, łączącego niegdyś dwie stolice – Warszawę oraz Wilno. W artykule skupiono się na charakterystyce współczesnego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przedstawiono uwarunkowania historyczne jego powstania,
a także powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku. Omówiono różne aspekty funkcjonowania LOT oraz realizowane projekty.


Słowa kluczowe


tematyczny szlak kulturowy; trakt historyczny; Wielki Gościniec Litewski; Mazowsze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktualności Turystyczne, https://www.aktualnosciturystyczne.pl/produkt-turystyczny/otwarcieszlakuunitowsokolowskich?highlight=WyJ3aWVsa2kiLCJnb1x1MDE1YmNpbmllYyIsImxpdGV3c2tpIiwid2llbGtpIGdvXHUwMTViY2luaWVjIiwid2llbGtpIGdvXHUwMTViY2luaWVjIGxpdGV3c2tpIiwiZ29cdTAxNWJjaW5pZWMgbGl0ZXdza2kiXQ== (01.04.2020)

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gaweł Ł., 2016, Szlaki kulturowe w świetle zarządzania turystyką kulturową w Polsce, [w:], E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 175-185, http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/raport/ (30.03.2020)

Góral A., 2016, Szlaki kulturowe jako medium zmian w regionach, , [w:], E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 157-170, http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/raport/ (30.03.2020)

Kachniewska M., 2015, Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego, MROT, Warszawa

Karczewska J., Karczewski D., 2019, Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk, „Turystyka Kulturowa”, nr 2/2019, s. 7-20, www.turystykakulturowa.org (30.03.2020)

Kołodziejczyk K., 2015, Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Krajowy Rejestr Sądowy, https://rejestr.io/krs/430644/lokalna-organizacja-turystyczna-wielki-gosciniec-litewski (01.04.2020)

Kuleczka P., 2007, Kulturowe aspekty szlaków turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), „Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 29-38

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, nr 1/2012, s. 35-61, www.turystykakulturowa.org (28.03.2020)

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie : struktura, zarządzanie, oferta kulturalno-turystyczna, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków

Poczta Polska, https://www.poczta-polska.pl/o-firmie/historia/ (08.03.2020)

Pudełko A., 2016, Szlaki kulturowe w Polsce, [w:], E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 35-49, http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/raport/ (30.03.2020)

Ryżewski G., 2013, Wielki trakt Warszawa – Wilno w XVIII wieku, Sokołowski Ośrodek Kultury, Sokołów Podlaski

Statut LOT WGL

Szlak Jagielloński – Unia Szlaków Zachód-Wschód, http://zachod-wschod.pl/szlakjagiellonski/ (04.03.2020)

Tekieli B., K. Sobieska, 2015, Na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, „Rynek Turystyczny”, 10/2015, s. 22-25

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku o prawie o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, http://dziennikustaw.gov.pl/D1989020010401.pdf (06.04.2020)

Zimowski L., 1972, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i117.1211

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642