Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu

Jessica Kufa

Abstrakt


Przedmiotem badań jest wy stawa przyrodnicza w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa
Chałubińskiego. Analiza ekspozycji pozwala na interpretację sposobu opowiadania
o przeszłości i przyszłości antropocenu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to, jak tworzona jest
narracja o przeszłości, szcze gólnie tej, która nie jest udziałem człowieka. Przedstawione zostają
sposoby widzenia kształtowania się Tatr, wymierania gatunków i ochrony przyrody. Tworzenie
zbiorów muzeum i wybór ekspozycji pozwala poznać, w jaki sposób kształtowane jest
dziedzictwo Po dhala. Szczególną uwagę zwrócono na aktorów i praktyki marginalizowane
i wykluczane tj. przemysł ciężki czy nienaukowe poznanie gór.


Słowa kluczowe


muzeum; wystawa przyrodnicza; Tatry; antropocen

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bińczyk E., 2017, Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 112(1190), s.54

Bińczyk E., 2018, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., 2014, Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa, „Barometr Regionalny”, t. 12, 4/2014

Ciurzycki W., 2003, Gospodarka pasterska a lasy Tatr Polskich, „Sylwan”, nr 11

Jost H., 2014, Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich, Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane, s. 20-30, 232, 178-179

Mączyński F., 1931, Odpowiedź w ankiecie, „Wierchy”, nr 9, s.126

Newsome D., Dowling R. K., 2010, Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, Goodfellow Publishers Limeted, Oxford

Nowacki M., 2020, Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń, „Turystyka Kulturowa”, nr 3(114), s.12

Parikka J., 2018, Głęboki czas planetarnych problemów. Notatki o polityce kulturowej mediów i materialności,

https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2018/22-zobaczyc-antropocen/gleboki-czas-planetarnych-problemow (20 lipca 2020)

Parikka J., 2018a, Antrobscen(a), „Prace Kulturoznawcze” nr 22(1-2), s.277-278

Skoczylas J., 1984, Nauki geologiczne w Polsce w latach 1918-1939 – problemy i kierunki badań: próba ujęcia tematu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 29(1)

Statut Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego imienia Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane 1888, https://polona.pl/item/statut-towarzystwa-muzeum-tatrzanskiego-imienia-dra-tytusa-chalubinskiego-w-zakopanem,NzE4ODc5ODQ/1/#info:metadata, (20 lipca 2020)

Steczkowska M., 1858, Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=13643 (20 lipca 2020), s.132, 141

Szczerski A., 2015, Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, DodoEditor, Kraków

Szerszynski B., 2018, Monument antropocenu, czyli o splocie czasu geologicznego z ludzkim, „Prace Kulturoznawcze”, nr 22(1-2), s. 303

Szyszko Bohusz A., 1931, Odpowiedź w ankiecie, „Wierchy”, nr 9, s.122

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Topolski J., 1968, Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Tunbridge J., 2018, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Węglarz S., 2010, Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Witkiewicz S., 1891, Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa, https://pl.wikisource.org/wiki/Na_prze%C5%82%C4%99czy, (20 lipca 2020)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Jessica Kufa


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642