Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu choszczeńskiego

Marcin Kacprzak, Tomasz Duda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu choszczeńskiego jest częścią dużego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie
z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buryan P., Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kołobrzeskiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2014), s. 95-108

Duda T., 2018a, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), Turystyka Kulturowa, vol. 4 (2018), s. 95-112

Duda T., 2018b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2018), s. 115-136

Duda T., 2019a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu grodzkiego Szczecin, Turystyka Kulturowa, vol.1 (2019), s. 142-165

Duda T., 2019b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego, Turystyka Kulturowa, vol.3 (2019), s. 180-201

Duda T., 2019c, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2019), s. 103-125

Duda T., Głąbiński Z., Szostak D., 2019, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol.5 (2019), s. 133-152

Duda T., 2020, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfickiego, Turystyka Kulturowa, vol.2 (2020), s. 129-149

Januszewski S., 2010, Ekomuzeum rzeki Drawy – ku nowemu otwarciu [w:] S. Januszewski (red.) Ekomuzeum rzeki Drawy, wyd. DPN, Drawno

Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, wyd. PWN, Warszawa

Lewańska A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu miasta Koszalina i powiatu ziemskiego koszalińskiego, Turystyka Kulturowa, vol.11 (2014), s. 87-98
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i117.1219

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Marcin Kacprzak, Tomasz Duda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642