Kulinaria w turystyce oraz turystyka kulinarna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Jedzenie w podróży jest dla współczesnych turystów niezwykle ważne. Szczególną grupę wśród nich stanowią zdeklarowani turyści kulinarni (tzw. foodies), którzy podróżując gromadzą smakowe doznania i wiedzę gastronomiczną i dla których kulinaria to cel sam w sobie. Oprócz nich silna i liczna jest grupa turystów, dla których aspekt jedzenia jest równorzędny z innymi celami wyjazdu i chętnie, będąc w drodze, poświęcają mu swoją uwagę. Jedzenie w podróży dotyczy także trzeciej grupy turystów: tych, którzy nie planują spotkań z inną kuchnią i nieszczególnie się nią interesują, dla których kulinaria to nieznaczący dodatek do wyjazdu czy wakacji, lecz w podróży i tak coś jeść i pić muszą i jak się okazuje – nierzadko ten aspekt staje się dla finalnego podsumowania wyjazdu znaczący.

Zainteresowanie turystów kulinariami przejawia się nie tylko podejmowaniem przez nich licznych aktywności w obrębie kultury kulinarnej miejsca, lecz coraz częściej także przyjmuje postać zaplanowanych wyjazdów stricte kulinarnych. Takie podróże uznawane są za formę turystyki kulturowej i noszą miano turystyki kulinarnej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa – przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF, Poznań

Buczkowska K., 2016, Antropologia jedzenia w podroży, „Folia Turistica”, nr 39 „Turystyka w antropologicznej perspektywie”, ss. 45-64

Buczkowska-Gołąbek K., Dominik P., Kociszewski P., 2018, Kulinaria wizytówką regionów turystycznych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula & Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa

Czarniecka-Skubina E., Nowak D., Mogiła-Lisowska J. (red.), 2011, Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa

Derek M. (red.), 2014, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, (tom 52), Wyd. Wydział GiSR UW, Warszawa

Ditrich B., Słubik D. (red.), 2006, Produkt regionalny i tradycyjny a agroturystyka, Wyd. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk

Dixit S. K. (red.), 2019, The Routledge handbook of gastronomic tourism, Wyd. Routledge, Nowy Jork

Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska D. (red.), 2009, Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa

Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska D. (red.), 2010, Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa

Dominik P, 2015, Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu – Mazowsze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-IR, Warszawa

Getz D., Robinson R., Andersson T., Vujicic S., 2014, Foodies & Food Tourism, Wyd. Goodfellow Publishers Ltd, Oxford

Global Report On Food Tourism, 2012, UNWTO, AM Reports: volume 4, Madryt

Hall M. C., Sharples L., Macionis N., Cambourne B. (red.), 2000, Wine tourism around the world: development, management and markets, Wyd. Elsevier Butterworth - Heinemann, Oxford

Hall M. C., Sharples L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (red.), 2003, Food Tourism Around the World. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford

Hjalager A-M., Richards Greg (red.), 2011, Tourism and Gastronomy. Wyd. Routledge, London

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Klein-Wrońska S. (red.), 2014, Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce nr 14, Wyd. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Toruniu, Wdzydze Kiszewskie

Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), „Geografia turyzmu 1”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Kowalczyk A., Derek M. (red.), 2020, Gastronomy and Urban Space. Changes and Challenges in Geographical Perspective, Wyd. Springer International Publishing

Krakowiak B, Stasiak A. (red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Long L. (red.), 2010, Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington

Long L., 2010, Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness, [w:] Long L. (red.), Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington, s. 20-50

Makała H. (red.), 2013, Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa

Makała H. (red.), 2016, Trendy żywieniowe w turystyce. Tradycje i dziedzictwo kulinarne, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno

Perdomo Y., 2017, Foreword, [w:] Second Global Report on Gastronomy Tourism, UNWTO, Vol. 16, Madryt, s. 12-13

Second Global Report on Gastronomy Tourism, 2017, UNWTO, volume 16, Madryt

Stone M.J., Migacz S., Wolf E., 2016, Food Travel Monitor, WFTA, Oregon

Wolf E. (red.), 2014, Have Fork Will Travel. A Practical Handbook For Food & Drink Tourism Professionals, World Food Travel Association, Portland (USA)

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa

Yeoman I., McMahon-Beattie U., Fields K., Albrecht J.N., Meethan K. (red.), 2015, The Future of Food Tourism. Foodies, Experiences, Exclusivity, Visions and Political Capital, Channel View Publications, Bristol-Buffalo-Toronto


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Karolina Buczkowska-Gołąbek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642