Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności

Małgorzata Pruska, Przemysław Charzyński

Abstrakt


Pierniki są charakterystycznym elementem toruńskiej turystyki kulinarnej. Celem artykułu było ustalenie stopnia rozpoznawalności toruńskich pierników przez turystów polskich i zagranicznych, a także ocena potencjału turystyki piernikowej w Toruniu oraz znaczenia dla rozwoju turystyki i brandingu miasta. Turystyka piernikowa to podtyp turystyki słodyczy, którą można wyróżnić w obrębie turystyki kulinarnej. Jej celem jest próbowanie, wyrabianie oraz zdobywanie wiedzy o piernikach. Odbywa się to poprzez poznawanie surowców, z których powstaje produkt, np. podczas zwiedzania muzeów piernika lub uczestnicząc w warsztatach piernikarskich, udział w wydarzeniach kulinarnych poświęconych korzennym ciastkom, a także odwiedzając lokale gastronomiczne, które oferują w karcie menu dania przyrządzone z wykorzystaniem piernika. W celu pozyskania informacji dotyczących rozpoznawalności pierników przez turystów przeprowadzono badania ankietowe. Grono respondentów stanowiło 251 turystów krajowych i 133 zagranicznych odwiedzających Muzeum Toruńskiego Piernika.  Otrzymane wyniki wykazały, że pierniki, jako słodki symbol Torunia funkcjonują tylko w świadomości Polaków, a turyści zagraniczni dowiadują się o tym specjale dopiero po przyjeździe do grodu Kopernika lub na krótko przed, szukając informacji o turystycznych atrakcjach miasta. W pracy zaprezentowano także przykłady miejsc oraz działań tworzących piernikową infrastrukturę turystyczną m.in. mapę z lokalizacją muzeów piernika, warsztatów wypieku piernika oraz sklepów z piernikami.

Słowa kluczowe


pierniki; turystyka kulinarna; infrastruktura turystyczna; branding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiuk F., 2013, Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307, s. 15-24

Akkaya A., Koc B., 2017,Past, Present and Tomorrow of Baklava, International Rural Tourism and Development Journal, 1 (1), s. 47-50

Asanowicz K., 2018, Cultural heritage of Podlasie as a factor of socio – economic development, Ekonomia I Środowisko, 3(66), s. 218-232

Bobecka P., 2012, Pierniki toruńskie w historii i podaniach lokalnych, Rocznik Toruński, Tom 39, s. 15-41

Borovec P., Paleček J., Řeháček J., 2017,Zač je pardubickýperník. AB-Zet Pardubicka. Klub přátel Pardubicka, ss. 56

Charzyński P., Podgórski Z., Dąbkowska A., Stawska M., 2017, Assessment of the recognisability and attractiveness of regional kinds of Polish cuisine in the context of culinary tourism, Geography and Tourism, 5(1), s. 7-18

Pardubický perník, 2008, Pardubice: Klub přátel Pardubicka, 2008. AB Zet Pardubicka, s. 7

Daszkiewicz M., 2012, Badanie wizerunku miast z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 23, s. 257-266

Davis R., 2005, Churros and method for making some, Patent Application Publication, United States

Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M., 2017, Rogal świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej?, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja1(19); s. 99-211

Dzierżanowski M. 2017, Co ma piernik do Torunia, „NationalGeographicTraveler”, numer specjalny 02., s.83

Gage M., 2010, History of Brownies, www.newenglandrecipes.org/

Geresz J., Fiszer D., 2015, Kulinarna pamiątka turystyczna, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1(15), s. 29-51

Gębarowski M., 2010, Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Marketing i Zarządzanie, nr 272, s. 115-121

Godyla S., 2014, Kolocz Śląski – the increase in productiongrowthdue to productcertification, V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Rolnicze „Agrosym 2014”, s. 1007-1012

Gorączko M., Targowski M., 2017, Raport z analizy potencjału turystyczno – kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego, Turystyka Kulturowa, nr 2, s. 181-208

Hopkin R., 2016, The way of the Croissant: Traditional perspectives on a traditional pastry, Digest: a Journal of Foodways and Culture, digest.champlain.edu/PDFs/hopkin.pdf

Jędrzejewska A., 2019, Piernik i jego rola w kulturze, Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje, s. 186-195

Kleśta – Nawrocka A., 2019, Smakowanie miasta w Muzeum Toruńskiego Piernika, Turystyka kulinarna pokoleń, s. 127-139

Koper A., 2020, Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej, Turystyka Kulturowa, nr 5, s. 41-69

Łuczak M., 2011, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, s. 73-87

Mbulu Y.P., 2016, Study of Potential Culinary Products made from Taro as a Culinary Attraction Towards the Motivation of Tourists in Bogor, Advances in Economics, Business and Management Research,s. 96-107

Magalski M., 2014, „Pierny chleb” z Torunia – niedoceniane dziedzictwo?, Rocznik Toruński Tom 41,s. 121-151

Makała H., 2014, Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(14); s. 81-90

Mankiewicz P., 2006, Respect for bread – The BreadMuseum in Radzionkow (Z szacunku dla chleba - Muzeum Chleba w Radzionkowie), Muzealnictwo, 47; s. 55-61

Marpaung S., 2018, Objek Wisata Museum Ramen di Shin-Yokohama Jepang, Uniwersytet Północnej Sumatry, Repozytorium Instytucjonalne USU, Dział Literatury Japońskiej, praca dyplomowa

Michałowski L., 2003,Turystyka i sposoby promocji miast, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 91-110

Monitoring ruchu turystycznego „Turystyczny Toruń”2019, 2019, Raport końcowy, Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Nierzwicka M., 2016, Od Kopernika do piernika i podróżnika, czyli wielodziałowe Muzeum Okręgowe w Toruniu na szlaku turystycznym, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, nr 3, s. 79-84

Orłowski D., Woźniczko M., 2016, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska, Turystyka Kulturowa, nr 5, s. 60-99

Orłowski D., Woźniczko M., 2017, Europejskie muzea produktów żywnościowych i ich znaczenie w turystyce kulinarnej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 54(3), s. 179-201

Panasiuk A., 2020, Przyczynek do badań nad wpływem pandemii na stan gospodarki turystycznej, Turystyka w naukach społecznych, nr 3, s. 55-70

Ritchie J.R., Sins M., 1978, Culture as Determinant of the Attractiveness of a Tourism Region, Annals of Tourism Regions, 252-267

Rebelo M., 2014, Análiseexploratória dos turistasestrangeiros : o caso dos pastéis de Belém, Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão

Sokół J., 2015, Kuchnia podlaska jako czynnik rozwoju turystyki w regionie, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(15),s. 53-63

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, nr 11, s. 103-129

Stefaniuk M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 5-22

Streich W., 2003, Opowieść o toruńskim pierniku, Toruń, Wydawnictwo Młotkowski

Swobodzińska D., 2014, Pierniki: przepisy, historia, legenda, ciekawostki, Wydawnictwo Emporium, Toruń

Targowski M., 2015, Piernikowe miasto, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń

Woźniczko M., Orłowski D., 2018, Pierniki jako element potencjału turystyki kulinarnej w Toruniu, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 60 (3), s. 91-114

Woźniczko M., Orłowski D., 2020, Traditional cake products as a culinary tourism attraction from the regional perspective, Geography and Tourism, 8 (1),s. 37-46

Wróblewski M., 2015, Piernikowy smak życia, Wydawnictwo Bernardinum, Toruń – Pelplin

Źródła internetowe:

http://browar-olbracht.pl/pl/browar/piernikowe [17.02.2021]

https://chak-chak.museum/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/ [17.01.2021]

https://concreteplayground.com/sydney/travel-leisure/travel/the-ten-most-weird-and-wonderful-food-museums-to-visit-around-the-world?fbclid=IwAR3SqdYGBPDPdXa4MKQW3K4cZHZaW9vIH0sDyrfOHTcjp9wyXTZD42On7dk [7.01.2021]

https://europeisnotdead.com/european-christmas-cakes/?fbclid=IwAR3paANLdAqMN1wqk4SHb1rhVArLD-QPUx1RfL2BUVzzH6m-_ki38uahHl8 [9.01.2021]

www.facebook.com/MuzeumOkregoweWToruniu/posts/3162006467234237 [15.02.2021]

www.gelatomuseum.com/ [20.12.2020]

www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 [9.01.2021]

www.gov.pl/web/rolnictwo/sekacz-sejnenski-bankuchen [24.11.2020]

www.jellogallery.org/index.html [5.01.2021]

www.kopernik.com.pl/muzuemtorunskiegopiernika [25.11.2020]

www.kudyznudy.cz/aktivity/staroceske-medove-pernicky-v-pardubicich[1.03.2021]

www.kuos.com/museum/index.php [15.01.2021]

www.lebkuchen-schmidt.com/de/nuernberger-lebkuchen/ [26.11.2020]

www.licitar.hr/en/about-licitars[14.03.2021]

https://mapy.net.pl/ [12.03.2021]

https://matcha-jp.com/en/7235?fbclid=IwAR2SymH6ZMK-MDeYciqtoQxyXkaBaSSLptfVCnOs7FYsjRsB-kHc-qzclqU [13.02.2021]

www.millethanbaklava.com/index.php# [5.01.2021]

http://mucc.be/ [21.12.2020]

https://museen.nuernberg.de/museum-industriekultur/angebote/angebote-fuer-schulklassen/der-nuernberger-lebkuchen/?fbclid=IwAR2QnmYs4Orm7vtYIEOEZSXyi1CCP9SDXCZZLu-YiB-DCRxvr-ffpadm7Tc [10.01.2021]

www.museuconfitura.com [20.12.2020]

www.muzeumchleba.pl [10.01.2021]

www.muzeumobwarzanka.com [1.12.2020]

https://muzeumpiernika.pl/pl/content/historia [25.11.2020]

https://muzeumpiernika.pl/pl/content/o_nas [18.02.2021]

https://muzeum.torun.pl/muzeum-torunskiego-piernika/ [25.11.2020]

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/tanczyl-marcin-z-katarzyna-czyli-jak-smakuje-niepodleglosc-dziedzictwo-kulinarne-kujaw-i-pomorza/ [8.01.2021]

https://nuernberger-elisenlebkuchen.de/shop-overview/konditoren-elisenlebkuchen-gemischt [13.03.2021]

www.oldtula.ru/museum/exposition/ [14.03.2021]

www.openstreetmap.org/export#map=16/53.0107/18.6096 [18.12.2020]

https://pastelariabatalha.com/pastel-de-nata-custard-tart-workshop/?lang=en&fbclid=IwAR1WHGJpu92gtmFZtX5pO6Nyoiw3hWB6eFvRXPDgUJg7NAKST2soqtdryVA [10.01.2021]

www.pepperkakebyen.org/ [9.01.2021]

www.pernikjanos.cz/[14.03.2021]

www.pernikova-chaloupka.cz/[14.03.2021]

https://poradnikrestauratora.pl/wywiady/454-wywiady-1/19076-bartlomiej-witkowski-bez-serca-i-milosci-nie-ma-restauracji [15.01.2021]

www.przedszkolekatarzynka.torun.pl/ [5.01.2021]

www.ratebeer.com/tag/gingerbread/# [2.03.2021]

www.rogalowemuzeum.pl/o-muzeum/ [1.12.2020]

https://russianfoods.com/russian-gingerbread/ [13.03.2021]

https://pl.sputniknews.com/radio_poznaj_rosje/201802077297950-sputnik-piernik-rosja-tula-unesco-lista/ [26.11.2020]

www.tasteatlas.com/broas-de-mel [9.01.2021]

www.tasteatlas.com/medialunas [15.02.2021]

www.torun.pl/pl/przygotowania-do-hme-2021 [8.01.2021]

www.torun.pl/pl/swieto-torunskiego-piernika-4 [4.01.2021]

https://torun.naszemiasto.pl/gospoda-pod-modrym-fartuchem-w-toruniu-pokonana-przez/ar/c15-8083133 [17.02.2021]

www.toruntour.pl/5072/piernikowe-miasteczko-torun [13.01.2021]

https://tula.aif.ru/culture/events/na_den_pryanika_v_tulu_priedut_35_proizvoditeley_so_vsey_strany[14.03.2021]

https://wostokpodroze.pl/czak-czak/?fbclid=IwAR02MaKtl-2_0LERan_LSiLTkp5ZP5Tlza0RMtBHM0xZcke-TEA-KAqYh2Y [17.01.2021]

https://zwiedzajtorun.pl/trasyzwiedzania/zwiedzaj-torun-piernikowo/ [12.12.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i119.1239

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Małgorzata Pruska, Przemysław Charzyński

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642