Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej – analiza funkcjonowania na przykładzie „Krainy w Kratę” oraz „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku”

Mirosław Marczak, Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest analiza funkcjonowania wybranych produktów markowych turystyki kulturowej funkcjonujących na terenie Pomorza. Badaniem objęto „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku” oraz „Krainę w Kratę”. W artykule ukazano m.in. kierunki rozwoju badanych produktów. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, zaprezentowano również plany rozwojowe analizowanych przedsięwzięć na przyszłość oraz źródła ich finansowania.

Słowa kluczowe


marka; markowy produkt turystyczny; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anholt S., Brand America – tajemnica mega marki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005

Babiarz-Zych Z., Powiat słupski, Biuletyn Informacyjny, Kwiecień-Czerwiec 2007, Starostwo Powiatowe w Słupsku

Drabik M., Magia marki, „Business Magazine” 1993, nr 3

Majewski J., Technika kreowania marki w marketingu turystycznym, [w:] Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg i W. Deluga, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000

Panasiuk A., Markowe produkty turystyczne, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004

Panasiuk A., Założenia koncepcji marki turystycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004

Panasiuk A., Kreowanie marek turystycznych jako warunek dostosowania się do europejskiego rynku turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003

Stasiak A., Muzeum jako produkt turystyczny, (w:) Przemysł turystyczny, praca zb. pod red. A. Szwichtenberga i E. Dziegieć, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000

Strona internetowa Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, www.cepr.pl

Szalewska E., Kraina w Kratę, Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, Bydgoszcz

Szalewska E., Koncepcja zagospodarowania turystycznego produktu markowego „Kraina w Kratę”, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze Nr 13c, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Wydawnictwo Uczelniane Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2001

Walas B., Marka turystyczna miast i regionów, „Rynek Turystyczny” 2001, nr 11-12

Wlazło J., Czy emocje sprzedają?, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.125

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Mirosław Marczak, Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642