Oferta turystyki plemiennej Indian Nawaho

Izabela Lipińska

Abstrakt


Nawaho jest jednym z wielu narodów indiańskich, które przetrwały do dziś. Jest to obecnie największa, grupa rdzennej ludności USA. Na terenach do niej należących znajduje się wiele atrakcji turystycznych, które są związane z ich kulturą materialną, religią, etc. Ponadto są one bardzo urozmaicone pod względem przyrodniczym. Fakt ten potrafią wykorzystać Indianie, którzy posiadają dość znaczącą ofertę turystyczną. Ich szeroko rozumiany produkt turystyczny nie do końca wpisuje się w ramy turystyki etnicznej. Zatem celem artykułu było określenie jej miejsca w ramach turystyki kulturowej oraz próba oceny ich dorobku materialnego i charakterystyka wybranej oferty turystycznej.

Słowa kluczowe


lud Nawaho; turystyka kulturowa; turystyka plemienna; Dolina Pomników; Kanion Antylop

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Iverson P., Dine. A history of the Navajos. Albuquerque 2002

Lisocka-Jaegermann B., Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej, „Prace i Studia Geograficzne, tom 32, Warszawa 2003, s. 49

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa, Fenomen – Potencjał - Perspektywy. Podręcznik akademicki, Gniezno 2008, s. 40-49

Owsianowska S., Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] Wielokulturowość w turystyce (red. E. Puchnarewicz), 2010, s. 33 – 46

The Navajo Nation and Extension Programs, The University of Arizona College of Agriculture and Life Sciences, nr 8, 2010

Tribal Tourism Toolkit, For The Lewis & Clark Bicentennial and Other Tribal Opportunities, Waszyngton 2002

climb-utah.com/Powell/flash_antelope.htm

en.wikipedia.org/wiki/Blood_quantum_laws

monumentvalley.org/

www.americansouthwest.net/slot_canyons/antelope_canyon

www.focus.pl/dodane/publikacje/pokaz/publikacje/navaho/nc/1/

www.hud.gov/rhed.html

www.monumentvalleyview.com/theViewHotel/history.html

www.nathpo.org

www.navajonationparks.org

www.navajonationparks.org/htm/antelopecanyon.htm

www.valenesmith.com/4Hs.html


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Lipińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642