Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Zbliżamy się pomału do momentu, w którym polscy badacze będą świętować 20-lecie badań i publikacji w zakresie turystyki kulinarnej oraz szeroko rozumianych zagadnień z zakresu kulinariów w podróży. Początkowe teksty (pierwsze, do jakich udało się dotrzeć pochodzą z 2003 roku) dotyczyły bardziej usług gastronomicznych niż turystyki kulinarnej sensu stricte, jak również usług enoturystycznych. Dzisiaj możemy się już pochwalić bogatą kolekcją różnych opracowań, na którą składają się zwarte monografie oraz liczne artykuły naukowe, pisane zarówno w języku polskim, jak i coraz częściej także w angielskim. Dwukrotnie dotychczas powstały przeglądy literatury z tej tematyki – pierwszy to Spis publikacji z zakresu tematyki kulinariów w podróży oraz turystyki kulinarnej autorstwa polskich badaczy z ostatnich 15 lat: 2002-2017 [Buczkowska-Gołąbek K., Pewińska M., 2018], a drugi: Kulinaria w turystyce oraz turystyka kulinarna, który był wprowadzeniem do kolekcji tematycznej czasopisma „Turystyka Kulturowa” [Buczkowska-Gołąbek K., 2020]. Obecne opracowanie uwzględnia publikacje zawarte w dwóch wcześniejszych spisach, wzbogacone jest jednak o dalsze kilkadziesiąt pozycji – nowszych (z lat 2018-2020) lub wcześniej nieuwzględnionych. Jest też inaczej uporządkowane i opatrzone komentarzem.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Karolina Buczkowska-Gołąbek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642