Wybrane praktyki pamięci o "polskich kryptoanalitykach" i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce

Marcin Słomiński, Grzegorz Wanat

Abstrakt


Artykuł ma na celu prześledzenie propagacji w polskiej przestrzeni publicznej praktyk pamięci związanych z fenomenem historycznym określanym popularnie jako „polski wkład w złamanie szyfru Enigmy”, oraz próbę charakterystyki ich znaczenia z punktu widzenia specyfiki turystyki kulturowej. Artykuł stanowi efekt obserwacji zjawiska „upamiętnień” – przy czym na potrzeby artykułu do tej kategorii zaliczono praktyki kommemoratywne, zarówno trwałe (np. pomniki, elementy architektury), jak nietrwałe (np. wydarzenia, imprezy). Na potrzeby artykułu wybrano spośród praktyk pamięci te, które mają charakter publiczny. Ich cechą wspólną jest intencja przypominania o działaniach podejmowanych przed II wojną światowa i w czasie jej trwania, przez polskich żołnierzy, pracowników wywiadu i naukowców - umownie określonych jako „polscy kryptoanalitycy” - w celu analizowania
i dekryptażu wiadomości szyfrowanych przy pomocy niemieckiej maszyny Enigma. Przyjęto założenie, że tematyka związana z drugowojenną kryptografią i kryptoanalizą jest nośna popkulturowo i coraz popularniejsza, co uzasadnia jej przegląd i usystematyzowanie
w przeddzień otwarcia Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.


Słowa kluczowe


Enigma; Marian Rejewski; Jerzy Różycki; Henryk Zygalski; polscy kryptoanalitycy; Poznań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cooper-Bradley M., n.d., How has secrecy shaped the collective memory of Bletchley Park? https://www.academia.edu/34584609/How_has_secrecy_shaped_the_collective_memory, [27.07.2021]

Grajek M., 2007, Enigma: bliżej prawdy, Rebis, Poznań

Grajek M., 2019, Sztafeta Enigmy: Odnaleziony raport polskich kryptologów, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Emów

Hudson S, 2006, Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives, „Journal of Travel Research 44(4)” s. 387-396

Jakóbczyk S., Stokłosa J., 2007, Złamanie szyfru Enigma: Poznański pomnik polskich kryptologów, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

Kaczmarek J, Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002a, Produkt turystyczny, „Turystyka i hotelarstwo” 1 (2002), s. 33 – 50

Meyer B, 2010, Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” nr 52, s. 24 – 25

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” nr 2, s. 17-31

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Nowacki M, 1999: Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki” nr 22, s. 5-12

Nowacki M. 2013: The determinants of satisfaction of tourist attractions’ visitors, Active, Poznań

Szacka B, 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Szpociński, 2010, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” nr 1(63)/2010

Śladami Pogromców Enigmy, 2017

https://enigma.umww.pl/sladami-pogromcow-enigmy/ [27.07.2021r.]

The National and International Value of Bletchley Park, 2005, https://historicengland.org.uk/images-books/publications/national-international-value-bletchley-park/bletchley-values-paper/ [27.07.2021r.]

Torowska J., 2015, Dziedzictwo – współczesna ewolucja pojęcia. Implikacje dla pedagogiki [w:] Prace naukowe, tom XXIV, s. 41 – 59, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Turing D., 2018, X, Y, Z: Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy, Rebis, Poznań

https://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/tree.htm [27.07.2021r.]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Marcin Słomiński, Grzegorz Wanat


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642