Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał

Edyta Pijet-Migoń

Abstrakt


Dziedzictwo lotnicze jest częścią dziedzictwa nauki i techniki. Świadczy o rozwoju myśli technicznej i jej wykorzystaniu w zakresie realizacji odwiecznych marzeń ludzkości o lataniu. Na tak rozumiane dziedzictwo lotnicze składają się elementy materialne – pozostałości dawnej infrastruktury związanej z lotnictwem (zakłady przemysłowe, lotniska) oraz niematerialne – historia osób, głównie pilotów i konstruktorów lotniczych oraz wydarzeń. Na Dolnym Śląsku wiele miejsc ma ciekawą historię związaną z lotnictwem, rzadko jednak wykorzystywaną na potrzeby turystyki. Dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska jest często w polskich realiach trudnym dziedzictwem, związanym głównie z niemiecką historią tego regionu. Dodatkowo, duża jego część ma aspekt militarny. Także niektóre słynne osoby związane z lotnictwem, takie jak Manfred von Richthofen, zwany Czerwonym Baronem i Hanna Reitsch są dla Polaków postaciami kontrowersyjnymi. Niemniej trudna historia może skłaniać do dyskusji i być przedmiotem zainteresowania zarówno mieszkańców, jak i turystów. Może być też wykorzystana na potrzeby budowania specyficznego produktu turystycznego i rozbudzać zainteresowanie historią.

Słowa kluczowe


dziedzictwo; transport lotniczy; turystyka dziedzictwa; trudne dziedzictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2020, Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników, „Turystyka Kulturowa” nr 3, s. 103-127

Błasiak S., Babiarz S., 1999, Stulecie urodzin Bolesława Orlińskiego, „Skrzydlata Polska” , nr 1

Błasiak S., Pieńkowski J., 2011, Podstawowe przygotowanie szybowcowe jako element szkolenia pilota, „Prace Instytutu Lotnictwa” 211, s. 17-25

Bodnaryk P., Gruszczyński J., Kłosowski M., Kopański T.J., Matusiak W., Ruchała M., Rusiecki M., Witkowski R., 2014, Historia lotnictwa w Polsce, Wydawnictwo Fenix, Bełchatów

Chądzyński W. 2006 , Wędrówki po Dolnym Śląsku i jego stolicy, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław

Chylińska D., 2007, Trudne dziedzictwo - cmentarze poniemieckie w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska, „Architektura krajobrazu”, vol.1 , s. 31-39

Dobesz J. L. 1999, Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Fruhner M., Sobczak E., 2001, Lotnisko Wrocław – Gądów Mały. Kalendarium lata 1872-1945, „Biuletyn Klubu Lotników Loteczka nr 29

Gorontzy U., Schlütter B., 2008, Lilienthals Vermächtnis. Lilienthal’s Legacy, Technomedia, Berlin

Hargreaves R., 2020, Ostatnia twierdza Hitlera. Breslau 1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Heise R., Reinhardt M., Selinger P.F., 2012, Dr. Joachim P. Küttner. Aeronautical pioneer, record pilot, meteorologis, “Segelfliegen International” 1, s. 56-59

Hryciuk G., 2019, Luftwaffe nad twierdzą, „Pamięć i przyszłość”, vol. 4 (46), s.22-29

Hytrek-Hryciuk J., 2019, Loty jej życia. Hanna Reitsch, „Pamięć i przyszłość”, vol. 4 (46), s. 38-45

Kanclerski D.G., 2021, Psie Pole- zarys przemian urbanistycznych i architektonicznych [w:] Osiedla Wrocławia. Historia, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, s. 195-206

Lisowska A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Kamienna Góra i powiatu kamiennogórskiego, „Turystyka kulturowa” vol. 3, s. 84-95

Łaborewicz I., 2003, Hanna Reitsch – szybując nad Karkonoszami, „Sudety” vol. 5, s. 32-33

Macdonald S., 2009, Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Routledge, London

Maciejewska B., Festung Breslau w oblężeniu, „Gazeta Wyborcza” z 15.03.2015

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań

Niezgoda A., 2013, Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, „Folia Turistica”, vol. 28, s.91-106

Nowacki M. 2020, Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń, „Turystyka kulturowa” vol. 3, s.12-40

Nowacki M., Kruczek Z, 2021, Experience marketing at Polish museums and visitor attractions: the co-creation for visitor experiences, emotions and satisfaction, “Museum Management and Curatorship” vol. 36 (1), s. 62-81

Nowosielska-Sobel J., 2015, Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – analiza spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko historyczne (wybrane zagadnienia), „Sobótka” 3, s. 101-118

Osojca-Kozłowska S., 2017, Heritage unwanted and desired. The “Red Baron” as a tourist product of the town of Świdnica, “Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, vol. 5 (4), s. 145-167

Owczarek P., 2013, Osiedle Gądów Mały – kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia, „Przegląd Administracji Publicznej”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2, s. 87-95

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa” vol. 11, s. 6-24

Paściak A., 2021, Gądów Mały i Muchobór Mały w pionierskich latach lotnictwa [w:] Osiedla Wrocławia. Historia, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, s. 41-64

Pawłowski K., 2018, Trudne dziedzictwo. Losy śląskich pomników patriotycznych na przykładzie powiatu ząbkowickiego, „Kwartalnik historii kultury materialnej” vol. 66 (3), s. 363-379

Pearman H., 2004, Airports: A Century of Architecture, Laurence King Publishing, London

Pijet-Migoń E. , 2015, Możliwości wykorzystania współczesnej i dawnej infrastruktury lotniczej w turystyce miejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” t. 63, nr 6, s. 193-208

Pijet-Migoń E., 2019, Dawne porty lotnicze w krajobrazie dużych miast europejskich, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 41 (1), s. 111-129

Pijet-Migoń E., Migoń P., 2014, Infrastruktura dawnych portów lotniczych w Polsce i możliwości jej turystycznego wykorzystania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32, s. 25-41

Primke R., Szczerepa M., Szczerepa W., 2012, Tajemnice Kamiennej Góry i okolic. Ziemia kamiennogórska w czasie drugiej wojny światowej, Wydawca Archiwum – System, Jelenia Góra

Reitsch H., 2006, Latanie – moje życie, Wydawnictwo Jaremen, Jelenia Góra

Salz H., 1991, Igo Etrich průkopnik letectví, „Lnářský průmysl” Supplementum 11

Simson D., Withington T., 2008, Historia lotnictwa. Od pierwszych dwupłatowców po podbój kosmosu, Parragon Books, Bath

Sipiński D., Cybulak P., Placha K., 2016, Lotniska w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź

Sobczak E., 2003, Wrocławski Zakład Szybowcowy, 1956-1999 [w:] S. Januszewski (red.), Lotnictwo – stulecie przemiany, Fundacja Otwartego Mu¬zeum Techniki, Wrocław, s. 473-478

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, vol. 23(2), 65-74

Stasiak A., 2016, Doświadczenie – stary-nowy paradygmat turystyki, „Folia Turistica”, vol. 41, 191-216

Sulimowska-Ociepka A., 2016, Kłopotliwe dziedzictwo – historyczne osiedla robotnicze Górnego Śląska, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (27), s. 60-72

Sułkowska A. 2016, Złamane skrzydła. Życie i sława Manfreda von Richthofena, Wydawnictwo Replika, Poznań

Święcki R., Podniebna celebrytka III Rzeszy. Hanna Reitsch dla Hitlera poleciała nawet do piekła, „Jelenia Góra. Nasze miasto” z 17.03. 2017

Targański T., Najbardziej utytułowany sportowiec Jeleniej Góry, „Gazeta Wrocławska z 19.03.2010

Tilden F., 1977, Interpreting Our Heritage, University of North Carolina Press, Chapel Hill

Tunbridge J. E., Ashworth G. J., 1996. Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict, Wiley, Chichester

Tunbridge J., 2018, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX I XXI wieku, MCK, Kraków

Woźniak P., 2020, Czerwony Baron I Świdnica, czyli o miejscach związanych z niemieckim asem myśliwskim, „Sudety” vol. 174, s. 15-17

Zeidler K., 2010, Leksykon Prawa Ochrony Zabytków, Wydawnictwo C.H. Beck

Zielińska S.,2013, Aspekty gospodarcze rozwoju lotnictwa oraz przemysłu lotniczego w Jeleniej Górze i subregionie, „Rozwój Regionalny i Polityka regionalna” vol. 23, s.77-94

Źródła internetowe:

www.kamiennagora.pl/gra-miejska-kamienna-gora/

www.polska-org.pl

www.festungbreslau.wroclaw.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Edyta Pijet-Migoń


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642