Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo

Andrzej Kucner

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki dwóch procesów projektowych przeprowadzonych przez zespoły studenckie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Celem obu zespołów było stworzenie innowacyjnych usług dedykowanych Szlakowi Kopernikowskiemu oraz szlakowi rowerowemu Green Velo. Analiza potrzeb i doświadczeń użytkowników stanowiła istotną część oceny jakości istniejących usług, a także tworzonych rozwiązań. Na ich podstawie zespoły projektowe stworzyły innowacje stanowiące odpowiedź na wyzwania projektowe. Badania jakościowe w procesach projektowych miały charakter unikalny i przeprowadzono je dla obu szlaków turystycznych po raz pierwszy.

W artykule omówiono procesy projektowe skoncentrowane na badaniu potrzeb i doświadczeń turystów. Kreatywną część procesów projektowych poprzedziła praktyczna analiza trendów. Konkluzję artykułu stanowi ocena osiągniętych rezultatów oraz rekomendacje przyszłych rozwiązań na rzecz turystyki, tworzonych z wykorzystaniem metody i narzędzi Design Thinking.


Słowa kluczowe


Szlak Kopernikowski; Green Velo; myślenie projektowe; projektowanie usług; analiza trendów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza i kreowanie trendów: Raporty, publikacje, projekty, http://uwm.edu.pl/trendy/raporty-projekty-publikacje_41.html [10.08.2021]

Brown T., 2016, Zmiana przez design. Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wyd. Libron, Wrocław

Carlgren L., 2016, Design Thinking in innovation, in practice: the case of Kaiser Permanente, Chalmers Publication Library, https://core.ac.uk/reader/74357839 [10.08.2021]

Kelley T., Kelley D., 2019, Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking, Wyd. MT Biznes, Warszawa

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku, 2020, Olsztyn https://www.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/rozwoj_turystyki/Informacja_o_ruchu_turystycznym_w_wojew%C3%B3dztwie_warmi%C5%84sko-mazurskim_w_2019_roku.pdf [4.05.2021]

Raport projektowy „Green Valley. Raport 2021”, Olsztyn, http://uwm.edu.pl/trendy/gfx/raporty/GreenValley.pdf [dostęp: 6.08.2021]

Raport projektowy „Szlak Kopernikowski. Wirtualny przewodnik” 2021, Olsztyn, http://uwm.edu.pl/trendy/gfx/raporty/Szlak%20Kopernikowski%20RAPORT.pdf [4.08.2021]

Ribeiro A. E. L., Souza R. S., 2021, Design Thinking as an Approach to Foster Recife’s Creative Tourism, (w:) International Conferences ICT, Society, and Human Beings, s. 97-99, https://www.ict-conf.org/wp-content/uploads/2021/07/01_202106L012_Ribeiro.pdf [10.08.2021]

Robbins P., Devitt F., Millar G., King M., 2014, Collaboration and Creativity: A case study of how design thinking created a cultural cluster in Dublin, (w:) R&D Management Conference 2014: Conference Paper, http://mural.maynoothuniversity.ie/6365/1/PR-Collaboration-Creativity.pdf [10.08.2021]

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, 2016, Olsztyn, https://bip.warmia.mazury.pl/409/strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html [4.05.2021]

Wan B., 2019, Design and tourism – Four ways that design can contribute to tourism innovation, APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (22-25 May, 2019), s. 1-6, DOI:10.13140/RG.2.2.22914.02240 [10.08.2021]

Wasyluk P, Kucner A., 2020, Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego, „Turystyka Kulturowa”, vol. 1, s. 28-43, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1118 [23.04.2021]

Wasyluk P., Kucner A., Sierocki R., Kuczyński B., Romancewicz K., Wieczorek A., Żurowska J., 2018, Raport. Turystyka Warmii i Mazur, Olsztyn, http://uwm.edu.pl/trendy/gfx/raporty/AIKT_TURYSTYKA_WiM_RAPORT.pdf [dostęp 23.04.2021]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i121.1285

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Andrzej Kucner

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642