Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu aleksandrowskiego

Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

Abstrakt


Powiat aleksandrowski jest piętnastym z kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczak M., Brudnicki R., Prus P. 2018, Stan obecny i perspektywy rozwoju dla turystyki uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim, Реабілітаційні Та Фізкультурно-рекреаційні Аспекти Розвитку Людини, 3, 99-108

Faracik R. 2020, Tężnie w Polsce. Geneza, stan i przyszłość zjawiska, Prace Geograficzne, 161, 41–59

Góra J. 2013, Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, Studia Ekonomiczne, 147, 53-67

Hermann A., Miłoszewski H. 2017, Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego, Gall S.C., Toruń

Kaczor B., Szczepankowska E. 2014, Analiza potencjału turystycznego uzdrowisk i jego odzwierciedlenie w rozwoju turystyki zdrowotnej (na przykładzie Inowrocławia i Ciechocinka), Studia Periegetica, nr 1(11), 51-73

Kasprzak K. 2016, Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, 1, 131-156

Madeyski A. 1966, Urządzenia sanitarno-techniczne w uzdrowiskach, Arkady, Warszawa

Madeyski A. 1979, Podstawy inżynierii uzdrowiskowej, Arkady, Warszawa

Maik W., Przybecka-Maik M. 2014, Miasta – uzdrowiska jako ważny element sieci miejskiej Europy – ich specyfika i mechanizm rozwojowy, ZN WSG w Bydgoszczy, 23, Współczesne problemy i formy turystyki uzdrowiskowej, 9-32

Mikos v. Rohrscheidt A. 2016, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTur, Poznań

Piskozub A. 2010, Rozwój miast uzdrowiskowych w XIX w. na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Ekonomiczne Problemy Usług, 60, 312-323

Praca zbiorowa 2018, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa -Kraków

www.nid.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642