Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali

Dominik Sikorski, Justyna Wicher

Abstrakt


Artykuł jest próbą określenia potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia w Polsce. Przedstawione badania opierają się na założeniu, że na rozwój turystyki filmowej wpływ ma popularność danej produkcji kinematograficznej mierzona liczbą oddanych głosów i średnią ocen wystawionych przez widzów na popularnych serwisach filmowych Filmweb i IMDb. Przyjęte założenie pozwoliło stworzyć autorski wskaźnik potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia. W analizie uwzględniono 888 dzieł kinematografii kręconych w 2 409 lokacjach w latach 1928-2021. Za pomocą stworzonego wskaźnika potencjału turystycznego określono znaczenie każdego dzieła filmowego i serialowego oraz lokacji ich kręcenia w Polsce. Największym potencjałem turystycznym cechują się międzynarodowe dzieła filmowe kręcone w naszym kraju, które zyskały światowy rozgłos (np. „Lista Schindlera”, „Pianista”) oraz produkcje rodzime mające status kultowych (np. „Seksmisja”). Wśród lokacji, które pokazywane są w dziełach kinematograficznych największy potencjał turystyczny mają Oświęcim, Łeba i Modlin. Ponadto, przeprowadzone badania wykazały, że pomiędzy rozwojem turystyki filmowej w Polsce, a rozwojem turystyki ogółem występuje pewna zależność.


Słowa kluczowe


turystyka filmowa; miejsca kręcenia filmów i seriali; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Addley E., 2014, Game of Thrones brings its magic to Northern Ireland’s economy, The Guardian [online]. Available at: http://www.theguardian.com [8th May, 2014]

Beeton S., 2005, Film-induced tourism, Buffalo: Channel View Publications

Beeton S., 2006, Understanding film-induced tourism, Tourism analysis, 11(3), s. 181–188

Bernat S., 2016, Film i turystyka filmowa a krajobraz, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 85–101

Bieńkowska-Gołasa W., 2018, Film tourism in the promotion of selected tourist destinations, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4 (17), s. 5–12

Ciszewska E., 2016, Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych, Panoptikum, 16, s. 205–227

Ciszewska E., 2017, Tourism and film in the Polish People's Republic in the 1950s, Turystyka Kulturowa, 2, s. 178–194

Depken C. A., Globan T., & Kožić I., 2020, Television-Induced Tourism: Evidence from Croatia, Atlantic Economic Journal, 48(2), s. 253–262

Tomala K., Faber F., 2011, Film Tourism, [w:] A. Papathanassis, (red.), The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism, Wiesbaden: Gabler Verlag, s. 149–158

Hellemans J., 2014, Film Induced Tourism: Television Series, Universidad de Murcia

Hudson S., Ritchie J. B. R., 2006, Promoting destinations via film tourism: An empirical identification of supporting marketing initiatives, Journal of travel research, 44 (4), s. 387–396

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kronenberg M., 2016, Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, Łódź

Månsson M., Eskilsson L., 2013, Euroscreen: The attraction of screen destinations. Baseline report assessing best practice, Rzeszów

Nizioł A., 2015, Turystyka filmowa szansą rozwoju nowych produktów turystycznych na Podkarpaciu, [w:] J. Krupa (red.), Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 311–323

Pawlowski A., 2012, Downton Abbey creates tourism boom. CNN, [online] 30 January 2012 Available at: http://www.edition.cnn.com [Accessed 12th May, 2014]

Riley R., Baker D., Van Doren C. S., 1998, Movie induced tourism. Annals of Tourism Research, 25(4), s. 919–935

Roesch S., 2009, The experiences of film location tourists, Aspects of Tourism, vol. 42, Channel View Publications

Siriangkul A., 2005, Movie Effects on the Image of Thailand among Foreign Student Travelers

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, 1, s. 223–265

Szopa R., Szczerbowski M., 2013, Turystyka czynnikiem przemian ekonomicznych, [w:] S. Nowak (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Katowice, s. 27–42

Szpara K., Musz R., 2016, Turystyka filmowa w Sandomierzu, Prace Geograficzne, 2016 z. 145, s. 31–45

Szymański M., Chodyniecka B., 2010, Polska na filmowo: gdzie kręcono znane filmy i seriale. Wydawn." MJ Media Szymanski i Glapiak"

Tucki A., 2016, Turystyka filmowa–wybrana problematyka badawcza, Barometr Regionalny, 14(2), s. 141–146

Żemła M., Zawadzki P., 2014, Film-Induced Tourism: Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (28), s. 203–221

Źródła internetowe

https://tci-research.com/narcos/ [dostęp: 21.05.2021]

https://www.visitscotland.org/binaries/content/assets/dot-org/pdf/research-papers/outlander-effect-2019-updated.pdf [dostęp: 14.06.2021]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Dominik Sikorski, Justyna Wicher


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642