Turystyka dziedzictwa kulturowego wikingów

Malwina Małecka

Abstrakt


W artykule autorka porusza kwestie konieczności ochrony i promowania dziedzictwa kultury wikingów poprzez turystykę oraz przedstawia miejsce turystyki dziedzictwa kulturowego wikingów w programach organizacji i instytucji zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa. Ponadto, zwraca uwagę na obecność dziedzictwa kultury wikingów w nowych formach turystyki, zwłaszcza turystyki kulturowej. Podkreśla także odpowiedzialną rolę odtwórstwa historycznego epoki wczesnego średniowiecza w kształtowaniu wizerunku dziedzictwa kultury wikingów.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe wikingów; turystyka dziedzictwa kulturowego wikingów; odtwórstwo historyczne; promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa.. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań

Engberg Ekman M. (red.), 2005, Destination Viking. Living history around the Baltic Sea, Gotland University Press, Visby

Graham-Campbell J., 2001, The Viking Word, Wyd. “Frances Lincoln”, London

Halewood Ch., Hannam K., 2001, Viking Heritage Tourism: Authenticity and commodification, “Annals of Tourism Research”, nr 3, ss. 565-580

Holtorf C., 2007, Time travel: a new perspective on the distant past, “Acta Archaeologica Lundensia”, nr 26, ss. 127-132

Klasik M., 2009, Dzieje Wolina, „Informator Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina. Wydanie specjalne”, nr 4(38), ss. 2-4, 8-12

Kłosowska A., 2008, Kto ty jesteś? Wolinianin, „Gazeta Rycerska. Wolin – stolica archeologii żywej”, wydanie specjalne, ss. 23-24

Kłosowska A., Stanisławski B., 2008, Gród na wyspie, „Gazeta Rycerska. Wolin – stolica archeologii żywej”, nr wydanie specjalne, ss. 25-30

Kruczek Z., 2008, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. „Proksenia”, Kraków

Kurek W., 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

MacCannell D., 1999, The tourist. A new theory of the leisure class, University of California Press, London

Małecka M., Obecność dziedzictwa kultury wikingów w turystyce na przykładzie działalności Stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta”, praca magisterska napisana w Zakładzie Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału TiR AWF w Poznaniu w 2011 r.

Orzechowska-Kowalska K., 2002, Europejski Szlak Kultury Wikingów, „Problemy turystyki”, nr 3-4, ss. 53-61

Stanisławski B., 2008, Archeologia Wolina, „Gazeta Rycerska. Wolin – stolica archeologii żywej”, wydanie specjalne, ss. 3-7, 30

Tanaś S., Tanatoturystyka, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, ss. 266, 274

www.nwhf.no/, data dostępu: 23.01.2011 r.

www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/, data dostępu: 23.01.2011 r.

www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/, data dostępu: 23.01.2011 r.,

www.thingvellir.is/english/history/festivals/, data dostępu: 23.01.2011 r.

whc.unesco.org/en/list, data dostępu: 23.01.2011 r.

www.coe.int/t/dg4/, data dostępu: 23.01. 2011 r.

www.culture-routes.lu/, data dostępu: 23.01. 2011 r.

project.foteviken.se/proj/eu, data dostępu: 23.01. 2011 r.

www.destinationviking.com, data dostępu: 23.01. 2011 r.

www.exarc.eu/index.html, data dostępu: 23.01. 2011 r.

www.reenact.se/node/15, data dostępu: 26.01. 2011 r.

historiaimedia.org, data dostępu: 26.01. 2011 r.

foteviken.se, data dostępu: 26.01. 2011 r.

www.archeologica.byethost3.com/.pdf, data dostępu: 28.01. 2011 r.

www.jomsborg-vineta.com/content/view/55/49/, data dostępu: 28.01. 2011 r.

www.bip.wolin.pl/strony/menu/43.dhtml, data dostępu: 28.01. 2011 r.

whc.unesco.org/en/list/555, data dostępu: 18.01.2011 r.

www.khm.uio.no/vikingskipshuset/om/index_eng.html, data dostępu: 19.01.2011 r.

www.uppsalatourism.se, data dostępu: 18.01.2011 r.

www.raa.se, data dostępu: 18.01.2011 r.

www.vikingcircle.com, data dostępu: 20.12.2010 r.

www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/, data dostępu: 21.01.2011 r.

www.visityork.org/seeanddo/attractions/default.aspx, data dostępu: 20.12.2011 r.

www.jorvik-viking-centre.co.uk/event-calendar/, data dostępu: 20.12.2011 r.

guide.visitscotland.com/vs/guide, data dostępu: 20.12.2011 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.131

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Malwina Małecka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642