Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska, Karol Truszkowski

Abstrakt


Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny i skutki oparcia fikcyjnego świata animacji o konkretny region, identyfikując wzajemny wpływ kulturowy między nimi, wspólne korzyści i ewentualne zagrożenia. Umiejscowienie akcji filmu Piękna i Bestia w świecie inspirowanym alzackimi miejscowościami wzbogaciło tożsamość regionu o elementy baśniowe. Po emisji Girls und Panzer w Ōarai zbudowano nową tożsamość opartą o anime. Z kolei uniwersum S.T.A.L.K.E.R. wpłynęło na uregulowanie kwestii legalności turystyki w okolicach Czarnobyla. Wykorzystanie wizerunków wskazanych miast i regionów w zaprezentowanych animacjach przyczyniło się do rozwoju w nich set jettingu.

Słowa kluczowe


animacja; region; tożsamość; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., Duda A., 2019, To be a S.T.A.L.K.E.R. On architecture, computer games and tourist experience in the Chernobyl Exclusion Zone, [in:] M. Gravari-Barbas, N. Graburn, J. F. Staszak (eds.), Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities, Routledge, London, p. 197-210

Bernat S., 2016, Film i turystyka filmowa a krajobraz, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 34, s. 85-101

Berryman D. R., 2012, Augmented Reality: A Review, [in:] „Medical Reference Services Quarterly”, Vol. 31, no. 2, p. 212-218, www.researchgate.net/publication/224911773_Augmented_Reality_A_Review [20.08.2022]

Bondarkov M. D., Oskolkov B. Y., Gaschak S., Maksimenko A. M., 2011, Environmental Radiation Monitoring in the Chernobyl Exclusion Zone - History and Results 25 Years After, „Health Physics, Vol. 101, no. 4, p. 442-485

Budzanowską-Drzewiecką M., 2008, Perspektywa wykorzystania pozycjonowania w kształtowaniu wizerunku miasta, „Kultura i Polityka”, nr 4, s. 107-118

Chiffres Cles du tourisme en Alsace, Observatoire Régional du Tourisme, 2016, https://fr.readkong.com/page/chiffres-cles-du-tourisme-en-alsace-6548269s [20.08.2022]

Cywiński P., 2019, Neokolonializm turystyczny jako zjawisko geograficzne i społeczne na wybranych przykładach z Indonezji, Uniwersytet Warszawski [niepublikowana rozprawa]

Duda T., 2018, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 95-112

Furlan A., 2015, Product Placement in Japan A focus on the Animation Industry, Università Ca' Foscari Venezia, Venezia, dspace.unive.it/handle/10579/6731 [18.08.2022]

Gębarowski M., 2012, City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, [w:] M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 115-124

Janikowski R., Krzysztofek K., (red.), 2009, Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa

Kinley D. III, (ed.), 2006, Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The Chernobyl Forum: 2003–2005 Second revised version, International Atomic Energy Agency, Vien, www.iaea.org/sites/default/files/chernobyl.pdf [20.08.2022]

Les Chiffres Clés du tourisme de la destination Alsace, Agence régionale du Tourisme Grand Est, 2019, fr.readkong.com/page/chiffres-cles-du-tourisme-de-la-destination-alsace-6163383 [23.08.2022]

Mayer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Miller K., 2008, The Accidental Carjack: Ethnography, Gameworld Tourism, and Grand Theft Auto, „The International Journal of Computer Game Research”, Vol. 8, no. 1, http://gamestudies.org/0801/articles/miller [22.08.2022]

Mori H., 2018, How Does Anime Realize Public Diplomacy? : The Potential and Future Prospects of Anime Pilgrimage, „CIEE journal”, the University of Kitakyushu, Vol. 16, p. 87-104, www.researchgate.net/publication/344867902_How_Does_Anime_Realize_Public_Diplomacy_The_Potential_and_Future_Prospects_of_Anime_Pilgrimage [22.08.2022]

Ostapchuk T., 2018, Images of Chernobyl Explosion Liquidators in Audio Visual, [in:] J.Reinstädler, O. Pronkevich (eds.), (Audio-)Visual Arts and Trauma: From the East to the West, Universaar, Saarbrücken, p. 69-96

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-24

Rubin A. M., Perse E. M., Powell R. A., 1985, Loneliness, parasocial interaction, and local television news viewing, „Human Communication Research”, Vol. 12, no. 2, s. 155-180

Saitaniya R., 2014, Girls und Panzer, tom 1, Wydawnictwo Studio JG, Warszawa

Sitkiewicz P., 2009, Małe wielkie kino: film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk

Smith D., Clark S., 2002, Disney. The first 100 years, Disney Editions, New York

Sobocińska M., 2018, City placement w kontekście pobudzania turystyki filmowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, tom ”Kierunki rozwoju innowacji w turystyce”, Katowice, s. 25-35

Sołtysiak G., 2007, Filmowy przewodnik po Warszawie, Wydawnictwo MPW, Warszawa

Stone P. R., 2013, Dark Tourism, Heterotopias and PostApocalyptic Places: The Case of Chernobyl, [in:] L. White, E. Frew (eds.), Dark Tourism and Place Identity, Routledge, Melbourne

Szromnik A., 2016, City Placement: A New Element in the Strategy of Integrated Marketing Communication of Cities, „Central European Management Journal”, Vol. 24, no. 1, p. 113-132

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/31467/Tanas_Tanatoturystyka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [23.08.2022]

Urbańczyk A., 2018, Set jetting szansą rozwoju obszaru recepcji (na przykładzie Nowej Zelandii), [w:] P. Gryszel (red.), Spojrzenie na współczesną turystykę, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, s. 30-40

Wells P., 2009, Animacja, PWN, Warszawa

Xu X., 2020, A changing tourism system in post-disaster recovery:

Developing anime tourism in the aftermath of the 2011 Great East Japan earthquake in Oarai, Japan, Lincoln University, Lincoln, researcharchive.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/13035/Xu%2C%20Xiao_Masters_Open%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y [22.08.2022]

Zawadzki P., 2013, City placement jako element promocji produktu terytorialnego turystycznego miast, [w:] „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304, s. 365

cotiz.org.ua/info [20.08.2022]

disneyparks.disney.go.com/blog/2017/03/adventures-by-disney-announces-new-themed-river-cruises-in-2018/ [18.12.2021]

gup.fandom.com/wiki/Bonple_High_School [14.08.2022]

katedra.nast.pl/seria/2265/ [20.08.2022]

kultura.poinformowani.pl/artykul/20028-plyta-z-muzyka-z-gup-w-wykonaniu-czeskiej-orkiestry-filharmonicznej [14.08.2022]

kultura.poinformowani.pl/artykul/22362-girls-und-panzer-das-finale-3-kiedy-trailer [14.08.2022]

lafillequivoyage.com/2019/12/09/lalsace-et-ses-villages-de-contes-de-fees/ [18.08.2022]

mikehattsu.blogspot.com/2015/12/girls-und-panzer-shrine.html [14.08.2022]

skylarariasadventures.com/alsace-beauty-beast-fairytale-town/ [18.12.2021]

stalker.fandom.com/pl/wiki/Janów [20.08.2022]

stalker.fandom.com/pl/wiki/Artefakty [20.08.2022]

seichimap.jp/ [18.08.2022]

wargaming.com/en/news/world-of-tanks-girls-und-panzer/ [14.08.2022]

www.countryliving.com/uk/homes-interiors/property/a30412961/beauty-and-the-beast-castle/ [18.12.2021]

www.crunchyroll.com/anime-news/2012/11/07/girls-und-panzer-locations-and-cakes-in-real-life [20.08.2022]

www.dark-tourism.com/index.php/15-countries/individual-chapters/703-robben-island [20.08.2022]

www.dark-tourism.com/index.php/15-countries/individual-chapters/140-tuol-sleng [20.08.2022]

www.filmowalodz.pl [22.08.2022]

www.mentalfloss.com/article/93359/you-can-visit-two-french-villages-inspired-belles-hometown-beauty-and-beast [18.08.2022]

www.nytimes.com/2006/09/27/world/europe/27iht-borat.2952940.html [22.08.2022]

www.oarai-info.jp/page/page000179.html [14.08.2022]

www.oarai-mt.jp/2f.html [14.08.2022]

www.planetattractions.com/news/A-record-number-of-people-are-visiting-Chernobyl-and-Ukraine%E2%80%99s-government-is-planning-to-welcome-even-more/186 [20.08.2022]

www.ppe.pl/blog/45536/7179/girls-und-panzer-der-film-recenzja.html [14.08.2022]

www.statista.com/statistics/1231428/number-of-tourists-in-chernobyl-exclusion-zone/ [21.08.2022]

www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1121031-d1139326-Reviews-Oarai_Seaside_Hotel-Oarai_machi_Higashiibaraki_gun_Ibaraki_Prefecture_Kanto.html [14.08.2022]

www.youtube.com/watch?v=Rw7-b_zlYaA [22.08.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i125.1370

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska, Karol Truszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642