Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego

Aleksandra Stępniewska, Przemysław Charzyński

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidta "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Badania dotyczące analizy powiatu rypińskiego stanowią część projektu, którego celem jest porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Analiza uwzględnia potencjalne cele turystyki kulturowej oraz inne aspekty ważne w kontekście turystyki, takie jak zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna obszaru.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dmochowski F. S., 1858, Przekleństwo matki: opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane , Warszawa

Forczmańska U., Szalkowski A., Krajewski B., 2016, Rypin w starej fotografii. T. 1, Krajobraz miasta, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin

Gałkowski P., 2002, Brzuze i okolice, Brzuze

Gałkowski P., 2009, Okolice Rypina, Rypin

Gałkowski P., Jaroszewski T., Tyburski M., 2016, Dzieje powiatu rypińskiego : (szkic do monografii), Rada i Zarząd Powiatu, Rypin

Gałkowski P., Piotrowski R.,2000, Rogowo i okolice, Rypin-Rogowo

Gałkowski P., Żuchowski Z., 2003, Wąpielsk i okolice, Rypin-Wąpielsk

Gołębiewska M., 2020, Rypin : miasto kulturą opisane, Urząd Miasta Rypin

Krajewski M., 1994, Rypin. Szkice z dziejów miasta ,Rypin

Mikulski K., 2012, Rypin : dzieje miasta. T. 2, Od 1918 roku , Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin

Rybińska E., Rubnikowicz M., 2008, Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009-2012, Wojewódzki Ośrodek Kultury

Tyburski M. S., 2017, Przyroda powiatu rypińskiego wyd. II, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

Cmentarze Żydowskie w Polsce - http://cmentarze-zydowskie.pl/rypin.htm

Gazeta Pomorska- https://pomorska.pl/kujawskopomorskie-w-regionie-mamy-juz-trzy-drogi-sw-jakuba/ar/c7-15359239

Gęś rypińska - http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/drob/gesi/charakterystyka_ras/rypinska

Gospodarstwo agroturystyczne „Tomkowo” - http://www.agroturystyka.kpodr.pl/pl/gospodarstwo/agro,127.html?&eq[f_powiat]=12

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - https://www.kpodr.pl/przedsiebiorczosc/produkty-tradycyjne-z-pomorza-i-kujaw/

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie - www.muzeum.rypin.eu

Portal Polska Niezwykła - http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,986136,-1,-1,-1.html

Portal Wirtualny Sztelt - https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/298-rypin/96-historia-miejscowosci/67695-historia-miejscowosci

Ruiny zamku w Radzikach Dużych - https://www.zamkipolskie.com/radziki/radziki.html

Rynek kolejowy - https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/rypin-na-razie-nie-moze-liczyc-na-pociagi-regionalne-107671.html

Rypin nasze miasto - artykuł: TOP 15 atrakcji w Rypinie i powiecie rypińskim- https://rypin.naszemiasto.pl/top-15-atrakcji-w-rypinie-i-powiecie-rypinskim-zobacz/ga/c1-8333032/zd/62955002

Serwis TVP Bydgoszcz - https://bydgoszcz.tvp.pl/57417078/w-rypinie-znowu-zatrzymuja-sie-pociagi-pasazerskie-mozna-dojechac-nad-morze-i-na-slask

Starostwo Powiatowe w Rypinie - https://powiatrypinski.pl/

Statystyczne Vademecum Samorządowca - https://svs.stat.gov.pl/

Trasa Camino Polaco - https://caminopolaco.pl/?page_id=27

Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY Rypin - https://rypin-cry.pl/artykul/bogata-historia-zydow/263741

Urząd gminy Brzuze - www.brzuze.pl/

Urząd gminy Rypin - https://www.rypin.pl/

Urząd gminy Wąpielsk - https://www.wapielsk.pl/

Urząd miasta Rypin- http://www.rypin.eu/strona-49-historia.html

Wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu rypińskiego - http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/119

Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie dot. Kultury żydowskiej w Rypinie - https://rypin-cry.pl/artykul/bogata-historia-zydow/263741

Zabytki w powiecie rypińskim - https://zabytek.pl/pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Aleksandra Stępniewska, Przemysław Charzyński


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642