Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

Izabela Wyszowska

Abstrakt


Autor publikacji Dominik Ziarkowski reprezentujący krakowskie środowisko akademickie, znany i ceniony jest także na gruncie poznańskim, z racji dorobku i działalności w obszarze swych zainteresowań badawczych związanych ze sztuką nowożytną i XIX wieku, historiografią artystyczną oraz problematyką ochrony dóbr kultury, krajobrazu kulturowego i rolą dziedzictwa w turystyce. W minionych latach na łamach „Turystyki Kulturowej” opublikował interesujące artykuły o tematyce dotykającej związków sztuki i turystyki: Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej [2012]; Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych, [2015]; Ars longa, Vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki [2018].


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opaliński D., 2012, Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze, Ruthenus, Krosno

Ziarkowska J., Ziarkowski D., 2015, Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych,, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 34-53

Ziarkowska J., Ziarkowski D., 2018, Ars longa, Vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 123-141

Ziarkowski D., 2012, Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 22-37

Ziarkowski D., 2016, Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki [w:] Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i Europie, red. J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 265-280

Ziarkowski D., 2017, Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście, [w:] Przestrzeń turystyki kulturowej, red. D. Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa

Ziarkowski D., 2018, Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 23-42
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i124.1379

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Izabela Wyszowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642