Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ostródzkiego

Agata Michalak, Przemysław Charzyński

Abstrakt


Powiat Ostródzki położony jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim i jest jednym z największych powiatów tego województwa. Geograficznie powiat leży na Pojezierzu Iławskim, które stanowi znaczny obszar prężnie rozwijającej się marki turystycznej zwanej Mazurami Zachodnimi. Powiat Ostródzki zajmuje powierzchnię 1766 km22, która zamieszkiwana jest przez około 105 tys. osób. W 1329 roku nadano obecnej stolicy powiatu prawo lokacyjne, inne miasta powiatu, Miłakowo i Morąg otrzymały prawa miejskie kilka lat wcześniej. Tereny znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu ostródzkiego obfitują w jeziora i lasy, które stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki wypoczynkowej. Oprócz walorów naturalnych, powiat ma do zaoferowania liczne atrakcje kulturowe, można do nich przede wszystkim zamki i pałace, a także liczne obiekty sakralne. Wyjątkową atrakcję powiatu stanowią jednak urządzenia hydrotechniczne, które zostały uznane za zabytek światowej klasy, tj. Kanał Ostródzko-Elbląski wraz z infrastrukturą. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu została przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010r. 


Słowa kluczowe


waloryzacja; turystyka obiektów przemysłowych i technicznych; turystyka literacka; turystyka eventowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa“, Nr 9, s. 4-24

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej, 2018, (Wyd.1), WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie publikacja przedseminaryjna, Olsztyn

Eberhardt P., 1995, Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich, Warszawa, Wyd. Polska Akademia Nauk- Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Nr 29

Gmina Ostróda Informator Turystyczny, Wyd. KENGRAF, ISBN 83-89119-86-2

Gosik B., Piech M., 2012, Produkty turystyki biznesowej w ofercie łódzkich biur podróży Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, 413-424 2012, Wyd. Muzeum Historii Polski, Warszawa

Gudaczewski W., Skansen Fortyfikacji Stare Jabłonki, Ostróda, Wyd. Drwęca Ryszard Bogucki

Hoffmann M.J., Mackiewicz A., 2004, Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego, Wyd. Muzeum w Ostródzie, Ostróda

Jaworska H., Lossman M. (Red.), 1973, Morąg – z dziejów miasta i powiatu, Wyd. Pojezierze, Olsztyn

Kaczmarek J., 1973, Morąg z dziejów miasta i powiatu, Wyd. POJEZIERZE OLSZTYN, Olsztyn

Kański J., Koperkiewicz S., Maryn M., Mroczyński H., Żurawska S., 2003, Program ochrony środowiska powiatu ostródzkiego, Starostwo powiatowe w Ostródzie

Kowalski R., 2009, Ostróda w Kalejdoskopie historycznym, 680 lat Ostródy 1329-2009, Wyd. WPW Media-Partner, Ostróda

Kozłowski B., 2020, Dawna Ostróda w stu ilustrowanych opowieściach, Wyd. Oficyna RETMAN, Dąbrówno

Lityński M., Goleń J., 2000, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa

McKercher B., Cros H., 2002, Cultural Tourism . The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, The Haworth Hospitality Press. Nowy Jork-Londyn-Oksford

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań, s. 91-118

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, (Wyd.3) Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, , Raport z badania potencjału turystyczno- kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego, Wyd. Turystyka Kulturowa , Nr 4/2016

Nowe oblicze regionu Województwo warmińsko-mazurskie, 10 lat Unii Europejskiej (2004-2013) POWIAT OSTRÓDZKI, Wyd. Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-64736-11-7

Plan Odnowy Miejscowości Miłakowo na lata 2017-2027 aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Miłakowo na lata 2009-2015, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 14 lutego 2017 r

Program opieki nad zabytkami miasta Ostróda Na lata 2020 – 2023, 2019, Ostróda

Program rozwoju lokalnego powiatu ostródzkiego, lipiec 2004, Ostróda

Raćkowski M., 2019, Dziennik Urzędowy Województwa warmińsko- mazurskiego, Uchwała nr III/33/18, Rada Miejska w Morągu, Olsztyn

Roszewski E., 2020, Na tropie Pana Samochodzika, Ciekawe Miejsca, Warszawa

Solarz-Taciak S., 2020, Odkryjmy zapomniane… Kartoflany Król, Bieżące Informacje, Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, kwiecień 2020 4 [367] str. 34-35

Solarz-Taciak S., Taciak P.W., 2016, Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach, Wyd. Oficyna RETMAN, Dąbrówno

Szturo G., 2013, Księgozbiory poniemieckie w powiecie morąskim w latach 1945-1947 Sprawozdania z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Uchwała Nr XIII/228/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2020-2023”

Wyszkowska I., 2008, Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Nr 1

Żakowska B., 2021, Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich- Analiza porównawcza, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu, Olsztyn

Biblioteka Publiczna w Morągu: www.bibliotekamorag.pl [08.12.2021]

Ciekawe miejsca #11 - Bunkier nad Drwęcą: www.geocaching.com/geocache/GC80BTK_ciekawe-miejsca-11-bunkier-nad-drweca?guid=db9b64ad-9288-49a1-9fb6-d944dea30913 [16.12.2022]

Cmentarz Żydowski w Morągu: www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/522-morag/114-cmentarze/22278-cmentarz-zydowski-w-moragu-ul-zeromskiego [08.12.2022]

Droga ekspresowa S7: www.wikipedia.org/wiki/Droga_ekspresowa_S7_(Polska) [17.12.2022]

Drwęca: www.kajakimazurskie.pl/683,drweca [07.12.2022]

Dworzec Cesarza Wilhelma w Gumniskach Małych: www.dworzecwilhelma.pl [09.12.2022]

Forum Pana Samochodzika: www.pansamochodzik.net.pl/ [21.12.2022]

Gazownia miejska w Reszlu: www.reszel.pl/Gazownia_miejska_Reszlu,23,145.html [18.12.2022]

Gazownia w Górowie Iławieckim: www.zabytki.mazury.pl/index.php?page=monument&id=42 [18.12.2022]

Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818: www.jhdwodz.blogspot.com/2012/11/szlak-bojowy-gen-jh-dabrowskiego-1807.html [17.12.2022]

Gmina Miejska Ostróda: www.ostroda.pl [24.09.2022]

Inicjatywa budowy pomnika Pana Samochodzika: www.dzieje.pl/rozmaitosci/milosnicy-pana-samochodzika-chca-postawic-mu-pomnik-w-ilawie [18.12.2022]

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem: www.grunwald1410.pl [17.01.2022]

Jarnołtowo: Immanuel Kant prawie jak żywy www.mojemazury.pl/170189,Jarnoltowo-Immanuel-Kant-prawie-jak-zywy.html [17.12.2022]

Kanał Elbląski: www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/zabytki-i-inne-atrakcje/kanal-elblaski [16.12.2022]

Kraina Kanału Oberlandzkiego: www.oberlandkanal.info.pl/rzeczywista-dlugosc-kanalu-elblaskiego [05.12.2022]

Mazury Travel: www.mazury.travel [11.11.2022]

Mazury Zachodnie: Zachodnomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna: www.mazury-zachodnie.pl [06.04.2022]

Moje Mazury: www.mojemazury.pl [10.02.2022]

Ostróda Flesz: www.ostrodaflesz.pl/2733-2/ [07.12.2022]

Ostróda News: www.ostrodanews.pl [10.11.2022]

Otwarty przewodnik krajoznawczy: www.krajoznawcy.info.pl [05.09.2022]

Pan Samochodzik i Zbigniew Nienacki: www.pansamochodzik.org.pl/ [21.12.2022]

Planowany przebieg trasy S5 na odcinku Grudziądz-Ostróda: www. grudziadz.naszemiasto.pl/tak-planowany-jest-przebieg-trasy-s5-grudziadz-ostroda-czy/ar/c4-8674867?fbclid=IwAR1osHhFmNPXBr0MVV-_wo78lPXtyCjy7icDvf2xKC_GkohD6dp-7JDCu_Q [21.12.2022]

Pojezierze Iławskie - Zabytki: www.pojezierzeilawskie.pl/zabytki.html [16.12.2022]

Polskie Zamki Gotyckie: www.zamkigotyckie.org.pl [17.09.2022]

Pomniki przyrody: www.rzeczjasna.ostroda.pl/po-co-komu-pomniki-przyrody/ [21.11.2022]

Powiat Ostródzki - Historia: www.powiat.ostroda.pl/poznaj-powiat/rys-historyczny/historia-powiat-ostrodzki.html [14.12.2022]

Powiat Ostródzki: www.powiat.ostroda.pl [18.06.2022]

Poznaj Powiat Ostródzki: www.wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/64027-warto-zobaczyc-poznaj-powiat-ostordzki [14.12.2022]

Propozycje tematycznych imprez dla pracowników: www.argentum-e.vent.pl/blog/programy-integracyjne/10-propozycji-tematycznej-imprezy-dla-pracownikow [18.12.2022]

Raz w roku w Skiroławkach – podróż sentymentalna do wsi zaginionej: www.web.archive.org/web/20160304194421/http://www.gazeta.mazury.pl/felietony/raz-w-roku-w-skirolawkach-podroz-sentymentalna-do-wsi-zaginionej.html [17.12.2022]

Rozmieszczenie etniczne Polaków: www.historycy.org/historia/index.php/t186809.html [22.11.2022]

Rzeka Drwęca: www.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/rzeka-drweca [09.12.2022]

Schron bojowy w Starych Jabłonkach: www.gazetaolsztynska.pl/ostroda/206690,Schron-bojowy-w-Starych-Jablonkach-dla-zwiedzajacych.html#ixzz34Sax5YPk [17.12.2022]

Sonda wśród fanów Pana Samochodzika: www.onet.pl/styl-zycia/oludziach/prl-sie-skonczyl-a-ludzie-wciaz-czytaja-pana-samochodzika-sonda-wsrod fanow/48sc92w,30bc1058?fbclid=IwAR22xrXLn8H4yTxN64xO04xk25QjpfSYaqKLOxHxoBVG6WHfsph5WvM3N [18.12.2022]

Wieża Ciśnień w Ostródzie: www.mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/1503/Wieza-cisnien-w-Ostrodzie [22.11.2022]

Województwo Warmińsko-Mazurskie: www.encyklopedia.warmia.mazury.pl [25.01.2022]

Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski: www.zpe.gov.pl/a/wplyw-zlodowacen-na-rzezbe-polski/D16rvISjX [14.12.2022]

Zabytki Gminy Ostróda: www.zabytki.gminaostroda.pl/zabytki/ [23.11.2022]

ZNIENACKA WYPISANI: www.znienacka.com.pl/ [ 21.12.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i125.1389

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Agata Michalak, Przemysław Charzyński

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642