Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego

Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

Abstrakt


Powiat nowodworski jest czwartym z kolei mikroregionem z obszaru województwa pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnione są w niej potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastruktura turystyczna oraz komunikacyjna, noclegowa i gastronomiczna. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustowski B. (red) 1976, Żuławy Wiślane, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk

Brzezińska A.W. (red) 2011, Żuławy: oswajanie krajobrazu kulturowego, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański

Brzezińska A.W. 2012, Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław, Studia KPZK, 146, 173-188

Borzyszkowski J., Mikos von Rohrscheidt A., Lewandowska I., Czajkowski Sz., Kasprzak K., Raszka B. 2016,Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa, 4, 120-131

Cebulak K. 2010, Delta Wisły. Powyżej i poniżej poziomu morza, Stowarzyszenie Żuławy i Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański

Długokęcki W. 1992, Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w., Muzeum Zamkowe, Malbork

Domino J. 2013, Domy na Żuławach [w:] Na polderach i w podcieniach – krajobraz i architektura Żuław, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański

Ebelt M., Staszek W. 2010, Program "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)" zwany "Programem Żuławskim - 2030", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Gąsiorowski A., Hochleitner J. (red) 2017, Żuławy w 1945 roku: źródła z niedalekiej przeszłości, Muzeum Stutthof (Sztutowo)

Hochleitner J. (red) 2014, Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe, Muzeum Zamkowe, Malbork

Turystyka Kulturowa nr 126 (1/23) marzec 2023 www.turystykakulturowa.org

Hochleitner J. (red) 2016, Mniejszości narodowe i religijne na Żuławach, Muzeum Zamkowe, Malbork

Iwicki I, 1988, Rozwój osadnictwa turystyczno-wypoczynkowego na tle warunków fizjograficznych Mierzei Wiślanej, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm_IV, 127-135

Kasperek A. 2022, Mój płaski kraj Żuławy, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański

Klim R. 1994, Śladami Mennonitów na Żuławach Wiślanych, Gdańsk

Kondracki J. 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa

Koperska-Kośmicka M. 2020, Dom podcieniowy na Żuławach, Instytut Kaszubski, Gdańsk

Kowalik P. 2001, Polderowa gospodarka wodna na Żuławach delty Wisły, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Lipińska B. 2012, Krajobraz kulturowy Delty Wisły – przekształcać czy zachować?, Studia KPZK PAN, 146, 189-224

Makowski J., 1995, Setna rocznica wykonania przekopu Wisły 1895-1995, Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk

Makowski J., 1997, Wały przeciwpowodziowe dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań, Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk

Mazurowski R.F. 2014, Prahistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych : późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu na niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300-2400 l. p.n.e.), Muzeum Zamkowe, Malbork

Mikos von Rohrscheidt A. 2016, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTur, Poznań

Nieroda J. 1949, Zagospodarowanie Żuław, Instytut Bałtycki, Gdańsk

Nowicki J. , Liziński T.2004, Przyrodnicze i techniczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionie Żuław Wiślanych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Tom T. 4, z. 2a, 51--62

Opitz M. 2001, Tiegenhof = Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański

Opitz M., 2009, Żuławy – czas przełomu, Nowy Dwór Gdański

Opitz M., Sosnowski P. 1998, Delta Wisły – krajobraz dla konesera, Nowy Dwór Gdański

Paprot-Wielopolska A. 2018, Żuławy i Powiśle : kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

Praca zbiorowa 2005, Audyt turystyczny powiatu nowodworskiego, Business Mobility International Spółka z o.o., Słupsk

Praca zbiorowa 2009, Domy żuławskie: w poszukiwaniu zagubionej tradycji budownictwa, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, . Nowy Dwór Gdański

Praca zbiorowa 2010, Niezbędnik powodziowy Żuławiaka, Kosycarz Foto Press, Nowy Dwór Gdański

Praca zbiorowa 2015, Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025, AMTparner

Turystyka Kulturowa nr 126 (1/23) marzec 2023 www.turystykakulturowa.org

Praca zbiorowa 2018, Program opieki nad zabytkami powiatu nowodworskiego, Nowy Dwór Gdański

Praca zbiorowa 2020, Powiat nowodworski, Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Gdańsku

Witkowski R. 2009, Koleje wąskotorowe na Żuławach, Kolpress, Poznań

www.ambermine.pl

www.jantarvia.pl

www.klubnowodworski.pl

www.kolejzulawska.pl

www.mennoniciwpolsce.pl

www.nid.pl

www.nmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego

www.petla-zulaw.pl

www.stutthof.org

www.zalewwislany.pl

www.zph.org.pl

www.zulawy.infopl.info


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642